Obavještavamo studente koji namjeravaju obavljati kliničko-bolničku praksu u zimskom semestru 2017/18. akademske godine, da je rok za prijavu prolongiran do 30.11.2017. godine.

Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u zimskom semestru akademske 2017/18. godine. Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to: JZU [...]