Obavještenje za javnost 11.11.2017. godine

I Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Rano otkrivanje raka dojke, kandidatkinje Svjetlane Papović, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 08.10.2017. godine do 25.10.2017. godine, nije [...]