Daily Archives: 14/07/2017

Konferencija Evropskog udruženja obiteljske medicine

U Pragu, Češka republika, od 28. 06. – 01. 07. 2017.god. održala se 22. Konferencija Evropskog udruženja obiteljske medicine. U originalu: The 22nd WONCA Europe Conference, Prague, Czech Republic, 28/06/2017-01/07/2017 has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 15 European CME credits (ECMEC®s). Each medical specialist should claim only [...]

By | July 14th, 2017|Aktuelnosti, Učešća na konferencijama|Comments Off on Konferencija Evropskog udruženja obiteljske medicine

Obavještenje za javnost 14.07.2017. godine

I Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Obrazovni efekti interaktivne nastave informatike u osnovnoj školi, kandidata Sabahudina Genge, studenta magistarskih studija na Pedagoškom fakultetu, studijski program Informatika i tehnika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja [...]

By | July 14th, 2017|Obavjestenja|Comments Off on Obavještenje za javnost 14.07.2017. godine

Rezultati ispita – Krivično pravo I i II ciklus

005/14-BP - 5 006/14-FO - 5 014/15-BP - 5 047/15-OP - 6 070/15-OP - 6 054/15-OP - 5 071/15-OP - 6 055/15-OP - 6 033/15-BP - 5 008/15-FO - 5 062/15-OP -5 017/15-FO - 5 012/15-FO - 5 044/15 - FO - 5 II Ciklus 001/16-MrP - 5

By | July 14th, 2017|Rezultati ispita|Comments Off on Rezultati ispita – Krivično pravo I i II ciklus