TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15.00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

Osnove saobraćaja i transporta

Prof. dr Mile Milekić

08.10.2022.

15.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-12.00h

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Tehnička mehanika

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu *

Prof. dr Mile Milekić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

III i IV SEMESTAR

 

 

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof.dr Zoran Lalić

07.10.2022.

21.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

23.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-13.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-13.00h

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

03.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

11.00-13.00h

10.00-16.00h

13.00-16.00h

10.00-13.00h

Marketing saobraćaja

Prof. dr Miodrag Tojagić

13.10.2022.

27.10.2022.

24.11.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11.00-12.00h

16.00-17.00h

14.00-16.00h

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

IV SEMESTAR

Statističke metode

Doc. dr Dario Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof. dr Mladen Dobrić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnove logistike *

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

19.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

07.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.00-16.00h

14.00-16.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

06.10.2022.

14.10.2022.

20.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

Četvrtak

Petak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

18:00 – 19:00 h

14:00 – 16:00 h

18:00 – 19:00 h

18:00 – 19:00 h

18:00 – 19:00 h

Marketing saobraćaja - ispit polažu studenti Menadžment saobraćaja

 

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

13.10.2022.

27.10.2022.

14.10.2022.

10.11.2022.

24.11.2022.

25.11.2022

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

10.00-11.00h

10.00-12.00h

09.00-13.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

09.00-13.00h

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

19.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

07.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-12.00h

10.00-12.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

07.10.2022.

21.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

23.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00-13.00h

13.00-15.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

13.00-14.00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Osnovi mehanizacije pretovara *

Doc. dr Zlatko Kovačević

15.10.2022.

29.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

10.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

15.10.2022.

29.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

10.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

13.10.2022.

27.10.2022.

14.10.2022.

10.11.2022.

24.11.2022.

25.11.2022

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

10.00-11.00h

10.00-12.00h

09.00-13.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

09.00-13.00h

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc. dr Zlatko Kovačević

15.10.2022.

29.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

10.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

07.10.2022.

21.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

23.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00-13.00h

13.00-15.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

13.00-14.00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Prof. dr Zijad Jagodić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

15.10.2022.

29.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

10.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

(III godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

Prof. dr Zoran Lalić

07.10.2022.

21.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

23.12.2022.

Petak

Petak
Petak
Petak
Petak

13:00 – 14:00 h

15:00 – 17:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

14:00 – 15:00 h

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

07.10.2022.

21.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

23.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00-13.00h

13.00-15.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

13.00-14.00h

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

15.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

03.12.2022.

Subota
Subota
Subota
Subota
Subota

10:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

13:00 – 14:00 h

10:00 – 11:00 h

12:00 – 13:00 h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Projektni menadžment

Prof. dr Šemsudin Dervić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc. dr Stevo Stević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

15.10.2022.

29.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

10.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

13.10.2022.

27.10.2022.

14.10.2022.

10.11.2022.

25.11.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

13.00-15.00h

12.00-14.00h

13.00-15.00h

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

19.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

07.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12.00-14.00h

12.00-14.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

Terminali u drumskom saobraćaju

Prof. dr Zijad Jagodić

15.10.2022.

19.11.2022.

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Doc. dr Vesna Novak

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

13.10.2022.

27.10.2022.

10.11.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 (IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

13.10.2022.

27.10.2022.

14.10.2022.

10.11.2022.

25.11.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

13.00-15.00h

12.00-14.00h

13.00-15.00h

Bezbjednost saobraćaja – uviđaji saobraćajnih nezgoda

Prof. dr Zijad Jagodić

15.10.2022.

19.11.2022.

Subota

Subota

10.00-12.00h

10.00-12.00h

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Prof. dr Zijad Jagodić

15.10.2022.

19.11.2022.

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

13.10.2022.

27.10.2022.

10.11.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru