TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

02.10.2023.

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

25.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

Ponedeljak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

10.10.2023.

24.10.2023.

07.11.2023.

21.11.2023.

05.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

Osnove saobraćaja i transporta

Prof. dr Mile Milekić

14.10.2023.

21.10.2023.

28.10.2023.

11.11.2023.

18.11.2023.

09.12.2023

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Tehnička mehanika

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu *

Prof. dr Mile Milekić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

13.10.2023.

26.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Srijeda

11:00-15:00h

10:00-14:00h

11:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

III i IV SEMESTAR

 

 

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof.dr Nenad Kapor

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

29.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

17:30-19:00h

17:30-19:00h

17:30-19:00h

17:30-19:00h

17:30-19:00h

17:30-19:00h

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

14.10.2023.

21.10.2023.

28.10.2023.

11.11.2023.

25.11.2023.

09.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-16:00h

Marketing saobraćaja

Prof. dr Miodrag Tojagić

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

IV SEMESTAR

Statističke metode

Doc. dr Dario Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof. dr Mladen Dobrić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnove logistike *

Doc. dr Marko Amidžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

12.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11:00-14:00h

11:00-14:00h

11:00-14:00h

11:00-16:00h

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

12.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11:00-12.00h

11:00-12.00h

11:00-12.00h

11:00-12.00h

11:00-12.00h

11:00-12.00h

Marketing saobraćaja - ispit polažu studenti Menadžment saobraćaja

 

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

26.10.2023.

27.10.2023.

09.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-15:00h

14:00-16:00h

11:00-14:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

12.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

Motorna vozila

Prof.dr Nenad Kapor

21.10.2023.

18.11.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Osnovi mehanizacije pretovara *

Doc. dr Zlatko Kovačević

19.10.2023.

02.11.2023.

16.11.2023.

30.11.2023.

14.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-10:45h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-10:45h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

19.10.2023.

02.11.2023.

16.11.2023.

30.11.2023.

14.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:45-11:30h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

10:45-11:30h

 

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

26.10.2023.

27.10.2023.

09.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-15:00h

14:00-16:00h

11:00-14:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc. dr Zlatko Kovačević

19.10.2023.

02.11.2023.

16.11.2023.

14.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11:30-12:15h

13:00-13:45h

13:00-13:45h

11:30-12:15h

Motorna vozila

Prof.dr Nenad Kapor

21.10.2023.

18.11.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Prof. dr Zijad Jagodić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Doc. dr Marko Amidžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

19.10.2023.

02.11.2023.

16.11.2023.

30.11.2023.

14.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:45-11:30h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

10:45-11:30h

 

(III godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

Prof. dr Nenad Kapor

28.10.2023.

25.11.2023.

30.12.2023.

Subota

Subota

Subota

14:00h

14:00h

14:00h

Motorna vozila

Prof.dr Nenad Kapor

21.10.2023.

18.11.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

21.10.2023.

12.11.2023.

10.12.2023.

Subota

Subota

Subota

13:00-14:00h

13:00-14:00h

12:00-14:00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Projektni menadžment

Prof. dr Šemsudin Dervić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc. dr Stevo Stević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Doc. dr Marko Amidžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

19.10.2023.

02.11.2023.

16.11.2023.

30.11.2023.

14.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:45-11:30h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

10:45-11:30h

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

12.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

16:00-18:00h

Terminali u drumskom saobraćaju

Prof. dr Zijad Jagodić

04.10.2023.

25.10.2023.

16.11.2023.

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Doc. dr Vesna Novak

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc. dr Marko Amidžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

26.10.2023.

27.10.2023.

23.11.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

09:00-11:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 (IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Bezbjednost saobraćaja – uviđaji saobraćajnih nezgoda

Prof. dr Zijad Jagodić

04.10.2023.

25.10.2023.

16.11.2023.

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

12:00-13:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Prof. dr Zijad Jagodić

04.10.2023.

25.10.2023.

16.11.2023.

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

13:00-14:00h

14:00-16:00h

13:00-14:00h

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

26.10.2023.

27.10.2023.

23.11.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

09:00-11:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru