PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM OPŠTI SMJER I BEZBJEDNOST

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof. dr Albina Fazlović

02.10.2023.

10.10.2023.

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

12.12.2023.

19.12.2023.

26.12.2023.

Ponedeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-14:30h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

13.10.2023.

26.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Srijeda

11:00-15:00h

10:00-14:00h

11:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

 Prof. dr Jovan Stojanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pravna istorija

 Prof. dr Jovan Stojanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pravna etika *

Prof. dr Kemal Brkić

16.10.2023.

30.10.2023.

20.11.2023.

04.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

02.10.2023.

10.10.2023.

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

12.12.2023.

19.12.2023.

26.12.2023.

Ponedeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:30-12:00h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

 

Građansko pravo

Prof. dr Brana Komljenović

21.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Nasljedno pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Porodično pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo *

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. Dr Milanko Aladžić

12.10.2023.

02.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

13:00-14:00h

12:00-13:00h

14:00-15:00h

 

Pravo intelektualne svojine *

Prof. dr Brana Komljenović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Ljudska prava *

Prof.dr Kemal Brkić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

12.10.2023.

19.10.2023.

16.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

09.10.2023.

27.11.2023.

28.11.2023.

04.12.2023.

05.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

16:00-17:00h

09:00-10:00h

16:00-17:00h

09:00-10:00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Obligaciono pravo

Prof. dr Brana Komljenović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo osiguranja *

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

09.10.2023.

27.11.2023.

28.11.2023.

04.12.2023.

05.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

17:00-18:00h

10:00-11:00h

17:00-18:00h

10:00-11:00h

 

Komunikacijske vještine *

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Ekonomska poltika – ispit polažu studenti Opšteg prava

Kriminalistika – ispit polažu studenti Bezbjednosti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Ekološka bezbjednost *

Prof. dr Kemal Brkić

16.10.2023.

30.10.2023.

20.11.2023.

04.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00-12:00h

11:00-12:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

Korporativna bezbjednost *

Prof. dr Kemal Brkić

16.10.2023.

30.10.2023.

20.11.2023.

04.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Forenzika u krivičnom postupku – polažu samo studenti studijskog programa Opšteg smjera

Savremeni sistemi bezbjednosti – polažu samo studenti studijskog programa Bezbjednost

 

 

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc. Dr Danka Radivojević

18.10.2023.

25.10.2023.

08.11.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

20.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Poslovno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

04.12.2023.

05.12.2023.

18.12.2023.

19.12.2023.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

18:00-19:00h

11:00-13:00h

16:00-18:00h

09:00-12:00h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. Dr Milanko Aladžić

12.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-14:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

11:00-12:00h

12:00-13:00h

13:00-14:00h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Vježbe

Mr Merima Gigović, viši asistent

 

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Doc. Dr Milanko Aladžić

19.10.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Radno i socijalno pravo

Prof. dr Faruk Sinanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Nomotehnika *

Prof. dr Brana Komljenović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo EU *

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

09.10.2023.

27.11.2023.

28.11.2023.

18.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

18:00-19:00h

11:00-13:00h

18:00-19:00h

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Međunarodno humanitarno pravo *

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo EU *

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

09.10.2023.

27.11.2023.

28.11.2023.

18.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

18:00-19:00h

11:00-13:00h

18:00-19:00h

 

Međunarodne bezbjedonosne organizacije *

Doc.dr Milanko Aladžić

19.10.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h