TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

02.10.2023.

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

25.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

Ponedeljak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Matematika I

vježbe

Mr Mirsad Trumić

10.10.2023.

24.10.2023.

07.11.2023.

21.11.2023.

05.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

20.10.2023.

10.11.2023.

08.12.2023.

09.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Subota

13:00-16:00h

13:00-16:00h

11:00-19:00h

08:00-14:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Građevinski materijali

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Prof. dr Darko

Manjenčić

14.10.2023.

28.10.2023.

18.11.2023.

16.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-14:00h

10:00-12:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Gradnja objekata *

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Matematika III

vježbe

Mr Mirsad Trumić

31.10.2023.

14.11.2023.

28.11.2023.

12.12.2023

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

04.10.2023.

06.10.2023.

18.10.2023.

20.10.2023.

01.11.2023.

03.11.2023.

Ponedeljak

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Otpornost materijala

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnologija betona

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Zgradarstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacije *

 Doc. dr Milorad Živković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

21.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Osnovi hidrotehnike *

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

04.11.2023.

Subota

Subota

15:00-16:00h

15:00-18:00h

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

Prof. dr Nenad Kapor

28.10.2023.

25.11.2023.

30.12.2023.

Subota

Subota

Subota

14:00h

14:00h

14:00h

 

Inženjerska ekonomija u građevinarstvu

(samo za studente Puteva, željeznice i aerodroma)

 

 

 

 

 

Zgradarstvoslušaju  samo studenti studijskih programa Hidrotehnike i Putevi, željeznice i aerodromi

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

07.10.2023.

21.10.2023.

04.11.2023.

08.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Petak

09:00-11:00h

09:00-11:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

07.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

Teorija betonskih konstrukcija

 Doc. dr Milorad Živković

07.10.2023.

25.11.2023.

Subota

Subota

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

VI SEMESTAR

Zgradarstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Teorija ploča i ljuski *

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička fizika *

Doc. dr Budimir Tojagić

07.10.2023.

08.12.2023.

09.12.2023.

Subota

Petak

Subota

13:00-16:00h

13:00-16:00h

09:00-11:00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

HIDROTEHNIKA

 

V SEMESTAR

Hidrologija

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

Hidraulika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

Vodoprivredni sistemi

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

VI SEMESTAR

Hidraulika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Komunalna hidrotehnika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Drenažni sistemi *

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Hidrotehničke građevine *

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTRUKCIJE

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru 

 

 

 

 

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru 

 

 

 

 

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru 

 

 

 

 

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

*Organizacija građenja

Prof. dr

Lenart Đerđ

 

 

 

*Metalne konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

 

Metoda konačnih elemenata

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

07.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

11:00h

 

Matrična analiza konstrukcija

 Prof. dr Nenad Kapor

14.10.2023.

11.11.2023.

09.12.2023.

Subota

Subota

Subota

14:00h

14:00h

14:00h

 

Prethodno napregnuti beton

 Doc. dr Milorad Živković

07.10.2023.

25.11.2023.

Subota

Subota

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

 

VIII SEMESTAR

 Teorija ploča i ljuski

Prof. dr Slobodan Manojlović 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

* Menadžment tehnologija građenja

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

07.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

11:00h

 

* Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

18.10.2023.

20.12.2023.

Srijeda

Srijeda

14:00-16:00h

11:00h

 

* Održavanje objekata

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

07.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00h

 

 

 

 

 

 (IV godina – studijski program građevinarstvo)

 

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

18.10.2023.

20.12.2023.

Srijeda

Srijeda

14:00-16:00h

11:00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof. dr Lenart Đerđ

18.10.2023.

20.12.2023.

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

11:00h

 

Stabilnost konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

04.11.2023.

08.12.2023.

09.12.2023.

Subota

Subota

Petak

Subota

11:00-13:00h

13:00-15:00h

09:00-11:00h

11:00-13:00h

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Doc. dr Dragica Aksić-Arnautović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

07.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

11:00h

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

07.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

11:00h

 

Održavanje objekata*

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

07.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00h

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

Navodnjavanje

Doc. dr Petar Stevanović

 

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

21.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

25.11.2023.

02.12.2023.

30.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:45-10:30h

09:45-10:30h

09:45-10:30h

09:45-10:30h

09:45-10:30h

09:45-10:30h

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigć

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

13.10.2023.

26.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Srijeda

11:00-15:00h

10:00-14:00h

11:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

Geoekologija *

 Prof. dr Stevo Pašalić

06.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

21.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

PUTEVI, ŽELJEZNICE I AERODROMI

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

07.10.2023.

21.10.2023.

04.11.2023.

08.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Petak

09:00-11:00h

09:00-11:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

07.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

Tehnička fizika

Doc. dr Budimir Tojagić

07.10.2023.

08.12.2023.

09.12.2023.

Subota

Petak

Subota

13:00-16:00h

13:00-16:00h

09:00-11:00h

 

VI SEMESTAR

Inženjerska geologija

Prof. dr

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Mehanika fluida

Prof. dr Nenad Kapor

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Planiranje i projektovanje puteva

Prof. dr Mladen Dobrić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Gornji sloj željeznica *

Prof. dr Nenad Kapor

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Mostovi *

Prof. dr Nenad Kapor

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

PUTEVI, ŽELJEZNICE I AERODORMI

 

VII SEMESTAR

Mehanika vožnje

Doc. Dr Marko Amidžić

16.12.2023.

Subota

09:00-13:00h

 

Geotehnika saobraćajnica

Doc. Dr Almir Šabović

18.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

06.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-10:45h

10:00-10:45h

10:00-10:45h

10:00-10:45h

 

Osnovi hidrotehnike

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

04.11.2023.

Subota

Subota

15:00-16:00h

15:00-18:00h

 

*

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

*

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

 

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

IZBORNI PREDMETI

Kolovozne konstrukcije *

Doc. Dr Almir Šabović

18.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

06.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:45-11:30h

10:45-11:30h

10:45-11:30h

10:45-11:30h

 

Saobraćajni tuneli*

Doc. Dr Almir Šabović

01.11.2023.

15.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:30-12:15h

11:30-12:15h

15:00h

11:30-12:15h

 

Planiranje i projektovanje željeznica *

Doc. Dr Almir Šabović

01.11.2023.

15.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:15-13:00h

12:15-13:00h

15:00h

12:15-13:00h