RASPORED NASTAVE-STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ PREDŠKOLSKIH USTANOVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

B/H/S

jezici

Doc. dr Dragana Aleksić

23.11.2023.

Četvrtak

16:00-19:00h

 

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

03.10.2023.

10.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

21.11.2023.

05.12.2023.

19.12.2023.

26.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-13:00h

10:00-11:30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Dr Anđelka Kovač

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

13.10.2023.

26.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Srijeda

11:00-15:00h

10:00-14:00h

11:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta lingvistika*

Doc. dr Dragana Aleksić

19.10.2023.

Četvrtak

16:00-19:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

12.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-16.00h

14:00-16.00h

14:00-16.00h

14:00-16.00h

14:00-15.00h

14:00-15.00h

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

17.11.2023.

30.11.2023.

11.12.2023.

Petak
Četvrtak

Ponedeljak

16:00-18:15h

16:00-18:15h

16:00-19:00h

 

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

07.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

18.11.2023.

25.11.2023

02.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:30-13:00h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

10:00-13:30h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

IV SEMESTAR

Književnost

Doc. dr Dragana Aleksić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška psihologija

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof. dr Mithat Tabaković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Filmska i TV kultura *

Dr Anđelka Kovač

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

07.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

18.11.2023.

02.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-10:45h

10:00-10:45h

10:00-10:45h

10:00-10:45h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

04.10.2023.

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

Književnost za djecu

Doc. dr Dragana Aleksić

19.10.2023.

23.11.2023.

14.12.2023.

Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak

15.15-16:00h

15:15-16:00h

16:00-19:00h

 

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof. dr Sead Rešić

03.10.2023.

10.10.2023.

31.10.2023.

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

13:00-16:00h

 

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Dragana Aleksić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predškolska pedagogija

Doc. dr Perica Ivanek

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku *

Prof. dr Refik Ćatić

12.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-14.00h

13:00-14.00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Metodika početnog čitanja i pisanja *

Prof. dr Kojo Simić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija *

Prof. dr Branimir Mikić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

07.10.2023.

21.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-16:30h

15:00-16:30h

15:00-17:15h

15:00-17:15h

15:00-17:15h

 

Metodika razvoja govora

Prof. dr Refik Ćatić

12.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičikilas, predavač

14.10.2023.

28.10.2023.

11.11.2023.

Subota

Subota

Subota

10:00-11:00h

11:30-13:00h

11:00-12:30h

 

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Metodička praksa

Prof. dr Esed Karić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija *

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Razvojna psihologija *

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Scenska umjetnost *

Dr Anđelka Kovač

07.10.2023.

21.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

16:30-18.00h

16:30-18.00h

17:15-18:00h

17:15-18:00h

17:15-18:00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Prof. dr Kojo Simić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru