RASPORED NASTAVE-STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ PREDŠKOLSKIH USTANOVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

B/H/S

jezici

Prof. dr

08.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

Subota

Subota

Subota

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

12:00 – 13:00 h

 

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

13.12.2022.

15.12.2022.

20.12.2022.

22.12.2022.

Utorak

Utorak
Utorak
Utorak
Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

10:00 – 11:30 h

11:00 – 12:30 h

10:00 – 11:30 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Prof. dr Dragica Kašanski Panić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

03.10.2022.

24.12.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta lingvistika*

Prof. dr

08.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

Subota
subota

Subota

11:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

13:00 – 14:00 h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

06.10.2022.

14.10.2022.

20.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

01.12.2022.

15.12.2022.

Četvrtak

Petak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

10.11.2022.

24.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

20.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

15:00 – 18:00 h

15:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

08.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-14.00h

11.00-14.00h

10.00-13.00h

11.00-14.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Književnost

Prof. dr

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška psihologija

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof. dr Mithat Tabaković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Filmska i TV kultura *

Prof. dr Dragica Panić Kašanski

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

11:00 – 13:00 h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Književnost za djecu

Prof. dr

08.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

Subota

Subota

Subota

12:00 – 13:00 h

12:00 – 13:00 h

14:00 – 15:00 h

 

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof. dr Sead Rešić

11.10.2022.

08.11.2022.

13.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

14:30 – 16.00 h

14:30 – 16:00 h

14:30 – 16:00 h

 

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Prof. dr

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predškolska pedagogija

Doc. dr Perica Ivanek

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku *

Prof. dr Refik Ćatić

06.10.2022.

20.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

01.12.2022.

15.12.2022.

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

 

Metodika početnog čitanja i pisanja *

Prof. dr Kojo Simić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija *

Prof. dr Branimir Mikić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

07.12.2022.

21.12.2022.

28.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

08:00 – 10:00 h

08:00 – 12:00 h

08:00 – 12:00 h

 

Metodika razvoja govora

Prof. dr Refik Ćatić

06.10.2022.

20.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

01.12.2022.

15.12.2022.

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičikilas, predavač

15.10.2022.

19.11.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota 

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 15:00 h

 

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Prof. dr Šaćira Mešalić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metodička praksa

Prof. dr

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija *

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Razvojna psihologija *

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Scenska umjetnost *

Dr Anđelka Kovač

07.12.2022.

21.12.2022.

28.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00 – 12:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Prof. dr Kojo Simić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru