FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc.dr Kristijan Dinjar

20.10.2022.

03.11.2022.

08.11.2022.

24.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

16.12.2022.

19.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

9:30 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

27.10.2022.

10.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

11.10.2022.

18.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11.00-12.30h

11.00-12.30h

11.00-12.30h

11.00-12.30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Dentalna anatomija

Prof. dr Nenad Tanasković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Histologija i embriologija

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

04.10.2022.

14.10.2022.

15.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

02.11.2022.

16.11.2022.

26.11.2022.

10.12.2022.

Utorak

Petak

Subota

Subota

Subota

Srijeda

Srijeda

Subota

Subota

15.00-17.00h

15.00-17.00h

08.00-10.00h

08.00-10.00h

08.00-10.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

29.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

10.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-13.00h

10.00-13.00h

14.00-17.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

07.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

29.12.2022.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

18.10.2022.

08.11.2022.

27.12.2022.

Utorak
Utorak
Utorak

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

 

Cervikofacijalna patologija

Prof. dr Branimir Marjanović

12.11.2022.

02.12.2022.

Subota

Petak

12:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc. dr 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof. dr Nenad Tanasković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Interna medicina

Prof. dr Mithat Tabaković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

03.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

11.00-13.00h

10.00-16.00h

13.00-16.00h

10.00-13.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

04.10.2022.

18.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

Utorak
Utorak
Utorak
Utorak

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

29.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

10.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-16.00h

15.00-16.00h

11.00-12.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Dentalna radiologija

Prof. dr Branimir Marjanović

12.11.2022.

02.12.2022.

Subota

Petak

15: 00 – 16:00 h

15: 00 – 16:00 h

 

Imunologija

Prof. dr Munevera Osmić

08.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

Subota

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

08.10.2022.

19.11.2022.

Subota

Subota

10.00-11.30h

13.00-14.30h

 

Stručna praksa I

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Otorinolaringologija

Doc. dr Suad Keranović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Gnatologija

Doc. dr Edin Hrštić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ginekologija i porodništvo

Doc. dr Zoran Petrović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

25.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

30.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

29.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

11.00-13.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Prof. dr Dobrila Regoje

07.11.2022.

14.11.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00 – 12:00 h

10:00 – 13:00 h

 

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc. dr Edin Kaletović

22.10.2022.

03.12.2022.

Subota

Subota

13:00 – 15:00 h

13:00 – 16:00 h

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof. dr Nenad Tanasković

26.10.2022.

24.11.2022.

13.12.2022.

Srijeda

Četvrtak

Utorak

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Prof. dr Dobrila Regoje

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Oralna implantologija

Prof. dr Nenad Tanasković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Restauracijska stomatologija

Prof. dr Dobrila Regoje

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stomatološki materijali

Prof. dr Miljan Bajić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija *

Doc. dr Edin Hrštić

11.10.2022.

26.10.2022.

05.11.2022.

03.12.2022.

Utorak

Srijeda

Subota

Subota

16:00 – 17:30 h

15:00 – 16:30 h

12:00 – 12:45 h

10:00 – 10:45 h

 

Prevencija i

 kontrola infekcija *

Doc. dr Igor Dragičević

 

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

25.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

30.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

18.11.2022.

25.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

30.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Endodoncija

Prof. dr Dobrila Regoje

24.11.2022.

Četvrtak

09:00 – 15:00 h

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

28.12.2022.

Srijeda

09:00 – 11:15

 

Dječija i preventivna stomatologija

Prof.dr Dobrila Regoje

09.11.2022.

17.11.2022.

Srijeda

Srijeda

10:00 – 12:00 h

09:00 – 12:00 h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ortodoncija

Doc. dr Selma Porović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Mobilna protetika

Doc. dr Edin Hrštić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

 

Okluzije *

Doc. dr Edin Hrštić

26.10.2022.

05.11.2022.

03.12.2022.

Srijeda

Subota

Subota

17:00 – 17:45 h

10:00 – 11:30 h

11:00 – 11:45 h

 

Prometni traumatizam *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc. dr 

 

 

Fiksna protetika

Doc. dr Edin Hrštić

 

 

Forenzička stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

Stomatološka praksa

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

Prof. dr Nenad Tanasković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Restauracijska stomatologija  u praksi

Prof. dr Dobrila Regoje

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Protetika u praksi

Doc. dr Edin Kaletović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Endodoncija u praksi

Doc.dr Edin Hrštić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ortodoncija u praksi

Doc. dr Edin Kaletović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru