FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc.dr Kristijan Dinjar

30.10.2023.

07.11.2023.

23.11.2023.

27.11.2023.

05.12.2023.

06.12.2023.

08.12.2023.

13.12.2023.

19.12.2023.

21.12.2023.

Ponedeljak

Utorak

Četvrtak

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Petak

Srijeda

Utorak

Četvrtak

12:00-17:00h

13:30-19:00h

13:15-16:00h

14:30-19:00h

13:30-19:00h

13:30-19:00h

13:30-19:00h

13:30-19:00h

10:00-15:00h

13:30-19:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-13:00h

10:00-14:30h

10:00-13:45h

10:00-13:45h

10:00-13:45h

10:00-13:45h

10:00-14:30h

10:00-14:30h

10:00-14:30h

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

24.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

12.12.2023.

 

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

 

Utorak

11:00-12:10h

11:00-12:10h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

09:30-12:00h

09:30-12:00h

09:30-13:30h

09:30-13:30h

 

10:00-10:30h+

11:45-13:30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

11.11.2023.

18.11.2023.

25.11.2023.

02.12.2023.

09.12.2023.

16.12.2023.

23.12.2023.

30.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-12.00h

11.00-12.00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Dentalna anatomija

Prof. dr Nenad Tanasković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Histologija i embriologija

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

03.10.2023.

10.10.2023.

18.10.2023.

26.10.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

22.12.2023.

Utorak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

09:00-10:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

13:00-18:00h

09:00-14:00h

09:00-14:00h

09:00-14:00h

09:00-14:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

07.10.2022.

14.10.2022.

28.10.2023.

04.11.2022.

11.11.2022.

16.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

03.10.2023.

31.10.2023.

12.12.2023.

Utorak
Utorak

Utorak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Cervikofacijalna patologija

Prof. dr Branimir Marjanović

15.11.2023.

27.11.2023.

01.12.2023.

02.12.2023.

Srijeda

Ponedeljak
Petak

Subota

10:00-12:00h

12:00-14:00h

15:00-16:00h

13:00-16:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u dentalnu medicinu

Prof. dr Dobrila Regoje

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof. dr Nenad Tanasković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Stomatološka propedeutika

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

21.10.2023.

28.10.2023.

11.11.2023.

25.11.2023.

09.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-16:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

17.10.2023.

31.10.2023.

14.11.2023.

28.11.2023.

12.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-16:00h

15.00-16:00h

15.00-16:00h

15.00-16:00h

12:00-16:00h

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

07.10.2022.

14.10.2022.

28.10.2023.

04.11.2022.

11.11.2022.

09.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Dentalna radiologija

Prof. dr Branimir Marjanović

03.11.2023.

01.12.2023.

27.11.2023.

02.12.2023.

Petak
Petak

Ponedeljak

Subota

10:00-12:00h

10:00-12:00h

15:00-16:00h

10:00-13:00h

 

Imunologija

Prof. dr Munevera Osmić

14.10.2023.

11.11.2023.

25.11.2023.

09.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

11:00-13:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

13.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

22.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

16:45 – 18:15 h

16:45 – 18:15 h

16:45 – 18:15 h

16:45 – 18:15 h

 

 

Stomatološka anesteziologija

Doc. Dr Edin Kaletović

 

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Otorinolaringologija

Doc. dr Suad Keranović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

Gnatologija

Doc. dr Edin Hrštić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Ginekologija i porodništvo

Doc. dr Zoran Petrović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Interna medicina

Prof. dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Prof. dr Dobrila Regoje

24.10.2023.

14.11.2023.

22.11.2023.

Utorak

Utorak

Srijeda

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:00-18:00h

 

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc. dr Edin Kaletović

30.10.2023.

25.11.2023.

Ponedeljak

Subota

16:00-17:00h

09:00-11:30h

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof. dr Nenad Tanasković

06.10.2023.

28.11.2023.

Petak

Utorak

10:00-12:00h

10:00-13:00h

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Prof. dr Dobrila Regoje

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Oralna implantologija

Prof. dr Nenad Tanasković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Restauracijska stomatologija

Prof. dr Dobrila Regoje

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Stomatološki materijali

Prof. dr Miljan Bajić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija *

Doc. dr Edin Hrštić

21.10.2023.

28.11.2023.

02.12.2023.

12.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Utorak

Subota

Utorak

Subota

10:00-11:30h

17:15-18:00h

09:00-10:30h

15:45-17:15h

10:30-11:15h

 

Prevencija i

 kontrola infekcija *

Doc. dr Igor Dragičević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

16:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Endodoncija

Prof. dr Dobrila Regoje

24.10.2023.

14.11.2023.

23.11.2023.

Utorak

Utorak

Četvrtak

17:00-18:30h

17:00-18:30h

13:00-16:00h

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Prof.dr Dobrila Regoje

30.11.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

15:00-18:00h

15:00-18:00h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof. Dr Sana Pribić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

Ortodoncija

Doc. dr Edin Hrštić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

Mobilna protetika

Doc. dr Edin Hrštić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Okluzije *

Doc. dr Edin Hrštić

22.11.2023.

28.11.2023.

01.12.2023.

02.12.2023.

06.12.2023.

Srijeda

Utorak

Petak

Subota

Srijeda

15:00-16:30h

15:00-16:30h

15-00-15:45h

08:15-09:00h

15:00-16:30h

 

Prometni traumatizam *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Prof. dr Dobrila Regoje

29.11.2023.

05.12.2023.

Srijeda

Utorak

13:00-16:00h

13:00-16:00h

 

Fiksna protetika

Doc. dr Edin Hrštić

22.11.2023.

28.11.2023.

01.12.2023.

06.12.2023.

12.12.2023.

23.12.2023.

Srijeda

Utorak

Petak

Srijeda

Utorak

Subota

16:30-17:15h

16:30-17:15h

15:45-17:15h

16:30-17:15h

15:00-15:45h

09:00-10:30h

 

Forenzička stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

30.10.2023.

25.11.2023.

Ponedeljak
Subota

17:00-18:00h

11:30-13:00h

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Prof. dr Rudika Gmajnić

11.11.2023.

18.11.2023.

25.11.2023.

02.12.2023.

09.12.2023.

16.12.2023.

23.12.2023.

30.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Stomatološka praksa

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

XII SEMESTAR

Primarna stomatološka zdravstvena zaštita – Klinički staž

 

 

 

 

 

Urgentna medicina – Klinički staž

 

 

 

 

 

Urgentna stomatologija – Klinički staž

 

 

 

 

 

Dječija stomatologija (pedodoncija) – Klinički staž

 

 

 

 

 

Oralna hirurgija – Klinički staž

 

 

 

 

 

Liječenje bolesti usta i parodoncija – Klinički staž

 

 

 

 

 

Stomatološka protetika – Klinički staž

 

 

 

 

 

Liječenje bolesti zuba – Klinički staž

 

 

 

 

 

Ortodoncija – Klinički staž

 

 

 

 

 

Osnovi ustavnog sistema BiH FBiH, kao i organizacija zdravstvene zaštite u FBiH