fFAKULTET POLITIČKIH NAUKA

SOCIJALNI RAD

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Uvod u pravo

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Psihologija ličnosti

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

04.03.2024.

08.04.2024.

13.05.2024.

Ponedeljak

14:00-15:30h

15:00-16:30h

15:00-16:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Kemal Brkić

05.03.2024.

18.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

13.05.2024.

27.05.2024.

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-13:00h

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Dragana Aleksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Politička sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

Predavanja su odslušana

 

 

 

Ustavno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

16.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

16:00-18:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-17:00h

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

13:00-14:00h

 

Ljudska prava

Prof.dr Kemal Brkić

05.03.2024.

18.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

13.05.2024.

27.05.2024.

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00-12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Denis Husić

09.03.2024.

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

11:00-13:00h

 

Psihijatrijska njega *

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Medicinska etika

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Psihologija porodice

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

Mentalno zdravlje

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

22.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

10.05.2024.

24.05.2024.

Petak

14:00-16:00h

 

Razvojna psihologija Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

21.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

14:00-17:45h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

07.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

10:00-11:30h

10:00-13:15h

14:30-16:00h

13:00-14:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

Psihoterapija i savjetovanje

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

13.05.2024.

20.05.2024.

Ponedeljak

16:35-18:05h

15:35-17:05h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija porodice *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Radno i socijalno pravo *

Prof. dr Faruk Sinanović

12.03.2024.

11.04.2024.

17.05.2024.

Utorak

Četvrtak

Petak

16:00h

 

Porodična pedagogija *

Prof. dr Esed Karić

14.03.2024.

28.03.2024.

11.04.2024.

09.05.2024.

Četvrtak

10:00-11:30h

10:00-11:30h

13:00-14:30h

11:30-13:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja su odslušana

 

 

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

15.03.2024.

17.04.2024.

17.05.2024.

Petak

Srijeda

Petak

16:00h

 

Socijalni rad sa djecom i porodicom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

14:00-15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

13.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

13:00-16:00h

 

Upravno pravo *

Prof. dr Albina Fazlović

05.03.2024.

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

Utorak

13:00-15:00h

 

Pravo EU *

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana