FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

SOCIJALNI RAD

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof. dr Zoran Milošević

04.10.2022.

11.10.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

13.00-14.00h

 

Uvod u pravo

Prof. dr Albina Fazlović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

Četvrtak

15.00-17.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Psihologija ličnosti

Prof. dr Nermin Mulasomanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Brano Miljuš

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

B/H/S jezici*

Prof. dr

08.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

Subota

Subota

Subota

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

12:00 – 13:00 h

 

Politička sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

04.10.2022.

11.10.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

10.00-11.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

06.10.2022.

14.10.2022.

20.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

01.12.2022.

15.12.2022.

Četvrtak

Petak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

10.11.2022.

24.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

20.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

15:00 – 18:00 h

15:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

 

Ustavno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

15.00-17.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ljudska prava

Prof.dr Kemal Brkić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Psihijatrijska njega *

Prof.dr Nikola Ilanković

29.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

10.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

03.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

11.00-13.00h

10.00-16.00h

13.00-16.00h

10.00-13.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Medicinska etika

Prof. dr Sanda Pribić

04.10.2022.

14.10.2022.

15.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

02.11.2022.

16.11.2022.

26.11.2022.

10.12.2022.

Utorak

Petak

Subota

Subota

Subota

Srijeda

Srijeda

Subota

Subota

15.00-17.00h

15.00-17.00h

08.00-10.00h

08.00-10.00h

08.00-10.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

 

Psihologija porodice

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

10.10.2022.

07.11.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00-16.30h

15.00-16.30h

 

 

Mentalno zdravlje

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

29.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

11.00-13.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Razvojna psihologija Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Psihoterapija i savjetovanje

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija porodice *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.10.2022.

11.10.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

16.00-17.00h

 

Radno i socijalno pravo *

Prof. dr Faruk Sinanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Porodična pedagogija *

Prof. dr Esed Karić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

03.10.2022.

24.12.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.10.2022.

11.10.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

14.00-15.00h

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

04.10.2022.

11.10.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

15.00-16.00h

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Socijalni rad sa djecom i porodicom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Upravno pravo *

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo EU *

Prof. dr Nenad Avramović

03.10.2022.

17.10.2022.

08.11.2022.

21.11.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h