FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – SESTRINSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

20.10.2022.

03.11.2022.

08.11.2022.

24.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

16.12.2022.

19.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

9:30 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

27.10.2022.

10.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

08.10.2022.

19.11.2022.

Subota

Subota

10.00-11.30h

13.00-14.30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof. dr Azijada Beganlić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Farmakologija sa toksiologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

04.10.2022.

14.10.2022.

15.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

02.11.2022.

16.11.2022.

26.11.2022.

10.12.2022.

Utorak

Petak

Subota

Subota

Subota

Srijeda

Srijeda

Subota

Subota

15.00-17.00h

15.00-17.00h

08.00-10.00h

08.00-10.00h

08.00-10.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

29.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

10.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-13.00h

10.00-13.00h

14.00-17.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

18.10.2022.

08.11.2022.

27.12.2022.

Utorak
Utorak
Utorak

 

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

07.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

29.12.2022.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Prof. dr Mithat Tabaković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Patologija

Doc. dr Suad Keranović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Njega internističkih bolesnika

Doc. dr Igor Dragičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof. dr Azijada Beganlić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

03.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

11.00-13.00h

10.00-16.00h

13.00-16.00h

10.00-13.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

29.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

10.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Homeopatija

Prof. dr Munevera Bećarević

04.10.2022.

28.10.2022.

05.11.2022.

11.11.2022.

09.12.2022.

10.12.2022.

Utorak
Petak

Subota

Petak

Petak

Subota

16.00-19.00h

16.00-19.00h

14.00-16.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

18.00-19.00h

 

Infektologija i pridružena njega

Doc. dr Zoran Petrović

03.10.2022.

05.10.2022.

17.10.2022.

19.10.2022.

24.10.2022.

26.10.2022.

31.10.2022.

02.11.2022.

07.11.2022.

09.11.2022.

Ponedeljak
Srijeda
Ponedeljak
Srijeda
Ponedeljak

Srijeda

Ponedeljak

Srijeda

Ponedeljak

Srijeda

14:00 – 14:45 h

14:00 – 14.45 h

14:00 – 14:45 h

14.00 – 14:45 h

14:00 – 14:45 h

14:00 – 14:45 h

14:00 – 14:45 h

14:00 – 14:45 h

14:00 – 14:45 h

14:00 – 14:45 h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof. dr Munevera Osmić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Hirurgija

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

25.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

30.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

29.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

11.00-13.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnove hirurškog instrumentiranja

Prof. dr Branimir Marjanović

03.10.2022.

15.10.2022.

22.10.2022.

24.10.2022.

29.10.2022.

12.11.2022.

21.11.2022.

Ponedeljak

Subota

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Ponedeljak

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

10.00-11.00h

15.00-16.00h

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof. dr Mithat Tabaković

04.10.2022.

18.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

29.11.2022.

Utorak
Utorak
Utorak
Utorak
Utorak

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

13:00 – 17:00 h

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

03.10.2022.

15.10.2022.

22.10.2022.

24.10.2022.

29.10.2022.

12.11.2022.

21.11.2022.

Ponedeljak

Subota

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Ponedeljak

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

13.00-16.00h

10.00-12.00h

 

Njega hirurških bolesnika

Prof. dr Branimir Marjanović

03.10.2022.

15.10.2022.

22.10.2022.

24.10.2022.

29.10.2022.

12.11.2022.

21.11.2022.

Ponedeljak

Subota

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Ponedeljak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

11.00-12.00h

14.00-15.00h

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof. dr Mithat Tabaković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Psihijatrija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

25.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

30.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Prof. dr Munevera Osmić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru