FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – SESTRINSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

Predavanja su odslušana

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

12:00-14:00h

 

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

09.03.2024.

16.03.2024.

23.03.2024.

05.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-14:00h

08:30-12:30h

14:00-17:00h

09:30-12:30h

09:30-13:30h

10:00-14:00h

08:30-11:30h

10:00-13:00h

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof. dr Azijada Beganlić

23.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

20.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

12:30-13:15h

12:30-13:15h

12:30-13:15h

12:30-13:15h

12:30-13:15h

11:45-13:15h

11:00-11:45h

 

Farmakologija sa toksiologijom

Doc. dr Indira D. Hukić

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedeljak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

16:00-18:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Prof. dr Mithat Tabaković

05.03.2024.

19.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

30.04.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-15:00h

 

Patologija

Doc. dr Suad Keranović

09.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

04.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

14:00-17:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

13:00-15:00h

 

Njega internističkih bolesnika

Doc. dr Igor Dragičević

15.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

19.04.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17:30-18:15h

17:30-18:15h

17:30-18:15h

17:30-18:15h

17:30-18:15h

17:30-18:15h

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof. dr Azijada Beganlić

16.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

Subota

12:30-13:15h

11:45-12:30h

12:30-13:15h

11:45-12:30h

11:45-12:30h

11:45-12:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

16.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

20.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

13:15-15:30h

13:15-14:45h

13:15-15:30h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

11:45-13:15h

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić 

07.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

10:00-13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Homeopatija

Prof. dr Munevera Bećarević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Infektologija i pridružena njega

Doc. dr Zoran Petrović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

16.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

16:00-18:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-17:00h

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof. dr Munevera Osmić

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

11:00-13:00h

 

Hirurgija

Prof. dr Branimir Marjanović

16.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-16:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

17:00-18:00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

22.03.2024.

28.03.2024.

05.04.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

17.05.2024.

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

08:00-12:00h

13:00-16:00h

08:00-12:00h

08:00-12:00h

09:00-10:30h

08:00-12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnove hirurškog instrumentiranja

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof. dr Mithat Tabaković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Njega hirurških bolesnika

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof. dr Mithat Tabaković

05.03.2024.

19.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

30.04.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

15:00-16:00h

 

Psihijatrija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

15:00-17:15h

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Denis Husić

09.03.2024.

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

11:00-13:00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini *

Prof. dr Munevera Osmić

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

13:00-15:00h