OBLAST RAZREDNE NASTAVE , RAZREDNE NASTAVE SA ENGLESKIM JEZIKOM, RAZREDNE NASTAVE SA DEFEKTOLOGIJOM I RAZREDNE NASTAVE SA LIKOVNOM KULTUROM

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc. dr Dragana Aleksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

07.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

10:00-11:30h

10:00-13:15h

14:30-16:00h

13:00-14:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Dr Anđelka Kovač

23.03.2024.

13.04.2024.

18.05.2024.

Subota

15:00-16:30h

 

Osnovi defektologije

Doc. dr Edisa Šljivić

16.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

13:00-14:30h

13:00-14:30h

10:00-11:30h

 

Osnovi likovne kulture

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja su odslušana

 

 

 

Opšta lingvistika*

Doc. dr Dragana Aleksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Kineziologija *

Prof. dr Branimir Mikić

04.03.2024.

18.03.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

29.04.2024.

22.04.2024.

20.05.2024.

Ponedeljak

10:30-12:00h

 

 

Engleski jezik I – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Osnovi defektologije – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Osnovi likovne kulture i Kineziologija predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa likovnom kulturom

Osnovi informatikeizborni predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

Predavanja su odslušana

 

 

 

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Književnost

Doc. dr Dragana Aleksić

21.03.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:40-16:45h

14:30-16:00h

14:30-16:45h

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

22.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

10.05.2024.

24.05.2024.

Petak

10:00-12:00h

 

Pedagoška psihologija

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

16.05.2024.

20.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

Ponedeljak

Četvrtak

16:30-18:45h

14:00-16:15h

14:00-17:00h

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

14.03.2024.

28.03.2024.

11.04.2024.

09.05.2024.

Četvrtak

10:00-11:30h

10:00-11:30h

13:00-14:30h

11:30-13:00h

 

Istorija umjetnosti i arhitekture

Prof. dr Ivan Balta

12.03.2024.

26.03.2024.

23.04.2024.

10.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Utorak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

13:00-14:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Higijena *

Prof. dr Mithat Tabaković

05.03.2024.

19.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

30.04.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

15:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Filmska i TV kultura *

Dr Anđelka Kovač

23.03.2024.

13.04.2024.

18.05.2024.

Subota

16:30-17:00h

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

Engleski jezik II – predmet polažu samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Istorija umjetnosti i arhitekture predmete slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa likovnom kulturom

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA OPŠTI SMJER)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Književnost za djecu

Doc. dr Dragana Aleksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, predavač

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

22.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

10.05.2024.

24.05.2024.

Petak

14:00-16:00h

 

Razvojna psihologija Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

21.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

14:00-17:45h

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc. dr Edisa Šljivić

30.03.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

11:30-13:00h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Dragana Aleksić

21.03.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:45-19:00h

16:00-19:00h

16:45-19:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost *

Dr Anđelka Kovač

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Prof. dr Kojo Simić

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

Srijeda

10:00-11:00h

 

Školsko pravo i administracija *

Prof. Dr Kemal Brkić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA ENGLESKIM JEZIKOM ZA OSNOVNE ŠKOLE)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Književnost za djecu

Doc. dr Dragana Aleksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, predavač

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave engleskog jezika

Doc. dr Valentina Budinčić

06.03.2024.

20.03.2024.

09.04.2024.

17.05.2024.

18.05.2024.

31.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Utorak

Petak

Subota

Petak

11:00-12:00h

11:00-13:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

08:00-09:00h

11:00-13:00h

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc. dr Edisa Šljivić

30.03.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

11:30-13:00h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Dragana Aleksić

21.03.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:45-19:00h

16:00-19:00h

16:45-19:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Tvorba riječi u engleskom jeziku *

Doc. dr Valentina Budinčić

06.03.2024.

20.03.2024.

09.04.2024.

17.05.2024.

18.05.2024.

31.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Utorak

Petak

Subota

Petak

12:00-13:00h

13:00-15:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

08:00-09:00h

11:00-13:00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Prof. dr Kojo Simić

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

Srijeda

10:00-11:00h

 

Igre u nastavi engleskog jezika *

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA LIKOVNOM KULTUROM)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Književnost za djecu

Doc. dr Dragana Aleksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, predavač

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Likovne tehnike i postupci

Nemanja Smičiklas, predavač

23.03.2024.

20.04.2024.

Subota

12:00h

 

Likovne forme

Nemanja Smičiklas, predavač

23.03.2024.

20.04.2024.

Subota

12:00h

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Dragana Aleksić

21.03.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:45-19:00h

16:00-19:00h

16:45-19:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Dr Anđelka Kovač

Predavanja su odslušana

 

 

 

Grafike i vizuelne komunikacije*

Nemanja Smičiklas, predavač

Predavanja su odslušana

 

 

 

Inkluzija u obrazovanju*

Doc. dr Edisa Šljivić

30.03.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

10:00-11:30h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA DEFEKTOLOGIJOM)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Književnost za djecu

Doc. dr Dragana Aleksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, predavač

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Logopedski tretman u radu sa učenicima u nastavi

Prof. dr Refik Ćatić

22.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

10.05.2024.

24.05.2024.

Petak

13:00-14:00h

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc. dr Edisa Šljivić

30.03.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

11:30-13:00h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Dragana Aleksić

21.03.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:45-19:00h

16:00-19:00h

16:45-19:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Dr Anđelka Kovač

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof. dr Kojo Simić

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

Srijeda

10:00-11:00h

 

Inkluzija u obrazovanju*

Doc. dr Edisa Šljivić

30.03.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

10:00-11:30h

11:30-13:00h

11:30-10:00h

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof. dr Kojo Simić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika nastave matematike

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

13.03.2024.

22.04.2024.

15.05.2024.

Srijeda

Ponedeljak

Srijeda

13:00-14:30h

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

04.03.2024.

18.03.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

29.04.2024.

22.04.2024.

20.05.2024.

Ponedeljak

10:30-12:00h

 

Metodička praksa

Prof. dr Esed Karić

07.03.2024.

04.04.2024.

09.05.2024.

Četvrtak

11.45-13:45h

13:00-14:30h

11:45-13:15h

 

Metodički pristup u radu  s djecom s posebnim potrebama

Doc. dr Edisa Šljivić

16.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

11:30-13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Kojo Simić

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

Srijeda

11:00-12:00h

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

Nemanja Smičiklas, predavač

23.03.2024.

20.04.2024.

Subota

11:00h

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof. dr Esed Karić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodički pristup u radu s djecom s posebnim potrebama – ispit slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

 

Istorija engleskog jezika *

Doc. dr Valentina Budinčić

06.03.2024.

20.03.2024.

09.04.2024.

17.05.2024.

18.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Utorak

Petak

Subota

13:00-14:00h

15:00-17:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

09:00-10:00h

 

Metodika nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi *

Doc. dr Valentina Budinčić

06.03.2024.

09.04.2024.

17.05.2024.

18.05.2024.

Srijeda

Utorak

Petak

Subota

14:00-15:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

09:00-10:00h

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof. dr Esed Karić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Kojo Simić

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

Srijeda

11:00-12:00h

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

Nemanja Smičiklas, predavač

23.03.2024.

20.04.2024.

Subota

11:00h

 

Kreativne radionice *

Nemanja Smičiklas, predavač

23.03.2024.

20.04.2024.

Subota

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

RAZREDNA NASTAVA SA LIKOVNOM KULTUROM

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof. dr Kojo Simić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika nastave matematike

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

13.03.2024.

22.04.2024.

15.05.2024.

Srijeda

Ponedeljak

Srijeda

13:00-14:30h

 

Opšta estetika

Prof. dr Refik Ćatić

27.05.2024.

Ponedeljak

09:00h

 

Metodička praksa

Prof. dr Esed Karić

07.03.2024.

04.04.2024.

09.05.2024.

Četvrtak

11.45-13:45h

13:00-14:30h

11:45-13:15h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Kojo Simić

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

Srijeda

11:00-12:00h

 

Vajanje *

Nemanja Smičiklas, predavač

23.03.2024.

20.04.2024.

Subota

12:00h

 

Kolažne tehnike u slikarstvu *

Nemanja Smičiklas, predavač

23.03.2024.

20.04.2024.

Subota

12:00h