OBLAST RAZREDNE NASTAVE , RAZREDNE NASTAVE SA ENGLESKIM JEZIKOM, RAZREDNE NASTAVE SA DEFEKTOLOGIJOM I RAZREDNE NASTAVE SA LIKOVNOM KULTUROM

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Prof. dr

08.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

Subota

Subota

Subota

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

12:00 – 13:00 h

 

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15.00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Prof. dr Dragica Kašanski Panić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi defektologije

Prof.dr Šaćira Mešalić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

03.10.2022.

24.12.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta lingvistika*

Prof. dr

08.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

Subota
subota

Subota

11:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

13:00 – 14:00 h

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Engleski jezik I – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Osnovi defektologije – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Sociologija – predmet je izborni samo za studente Razredne nastave sa defektologijom

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

06.10.2022.

14.10.2022.

20.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

01.12.2022.

15.12.2022.

Četvrtak

Petak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

10.11.2022.

24.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

20.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

15:00 – 18:00 h

15:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

08.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-14.00h

11.00-14.00h

10.00-13.00h

11.00-14.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Književnost

Prof. dr

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška psihologija

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija umjetnosti i arhitekture

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Higijena *

Prof. dr Mithat Tabaković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Filmska i TV kultura *

Prof. dr Dragica Panić Kašanski

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

11:00 – 13:00 h

 

Kineziologija *

Prof. dr Branimir Mikić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Engleski jezik II – predmet polažu samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Istorija umjetnosti i arhitekture i Kineziologijapredmete slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa likovnom kulturom

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA OPŠTI SMJER)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Književnost za djecu

Prof. dr

08.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

Subota

Subota

Subota

12:00 – 13:00 h

12:00 – 13:00 h

14:00 – 15:00 h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, predavač

15.10.2022.

19.11.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota 

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 15:00 h

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Razvojna psihologija Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof. dr Šaćira Mešalić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Prof. dr

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost *

Dr Anđelka Kovač

07.12.2022.

21.12.2022.

28.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00 – 12:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Prof. dr Kojo Simić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Školsko pravo i administracija *

Doc. dr Biljana Dimitrić

12.10.2022.

02.11.2022.

07.12.2022.

Srijeda
Srijeda
Srijeda

16:30 – 18:00 h

16:30 – 18:00 h

16:30 – 18:00 h

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA ENGLESKIM JEZIKOM ZA OSNOVNE ŠKOLE)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Književnost za djecu

Prof. dr

08.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

Subota

Subota

Subota

12:00 – 13:00 h

12:00 – 13:00 h

14:00 – 15:00 h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, predavač

15.10.2022.

19.11.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota 

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 15:00 h

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave engleskog jezika

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof. dr Šaćira Mešalić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Prof. dr

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Tvorba riječi u engleskom jeziku *

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Prof. dr Kojo Simić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Igre u nastavi engleskog jezika *

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA LIKOVNOM KULTUROM)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Književnost za djecu

Prof. dr

08.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

Subota

Subota

Subota

12:00 – 13:00 h

12:00 – 13:00 h

14:00 – 15:00 h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, predavač

15.10.2022.

19.11.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota 

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 15:00 h

 

VI SEMESTAR

Likovne tehnike i postupci

Nemanja Smičiklas, predavač

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Likovne forme

Nemanja Smičiklas, predavač

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Prof. dr

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Dr Anđelka Kovač

07.12.2022.

21.12.2022.

28.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00 – 12:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

 

Grafike i vizuelne komunikacije*

Nemanja Smičiklas, predavač

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

14:00 – 15:00 h

16.00 – 17:00 h

 

Inkluzija u obrazovanju*

Prof. dr Šaćira Mešalić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA DEFEKTOLOGIJOM)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Književnost za djecu

Prof. dr

08.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

Subota

Subota

Subota

12:00 – 13:00 h

12:00 – 13:00 h

14:00 – 15:00 h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, predavač

15.10.2022.

19.11.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota 

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 13:00 h

11:00 – 15:00 h

 

VI SEMESTAR

Logopedski tretman u radu sa učenicima

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof. dr Šaćira Mešalić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Prof. dr

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Dr Anđelka Kovač

07.12.2022.

21.12.2022.

28.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00 – 12:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof. dr Kojo Simić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Inkluzija u obrazovanju*

Prof. dr Šaćira Mešalić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof. dr Kojo Simić

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

Metodika nastave matematike

Prof. dr Sead Rešić

04.10.2022.

01.11.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

Utorak
Utorak
Četvrtak
Četvrtak

14:30 – 16:00 h

14:30 – 16:00 h

11.30 – 14:00 h

11:30 – 14:00 h

 

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

07.12.2022.

21.12.2022.

28.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

08:00 – 10:00 h

08:00 – 12:00 h

08:00 – 12:00 h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metodička praksa

Prof. dr

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metodički pristup u radu  s djecom s posebnim potrebama

Prof. dr Šaćira Mešalić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Husejn Musić

 

 

 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

Nemanja Smičiklas, predavač

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof. dr Esed Karić

08.10.2022.

22.10.2022.

03.12.2022.

Subota

Subota

Subota

14:15 – 15:00 h

14:15 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

 

Metodički pristup u radu s djecom s posebnim potrebama – ispit slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

 

Istorija engleskog jezika *

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Metodika engleskog jezika u ranoj školskoj dobi *

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof. dr Esed Karić

08.10.2022.

22.10.2022.

03.12.2022.

Subota

Subota

Subota

14:15 – 15:00 h

14:15 – 15:00 h

13:00 – 15:00 h

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Husejn Musić

 

 

 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

Nemanja Smičiklas, predavač

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kreativne radionice *

Nemanja Smičiklas, predavač

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

RAZREDNA NASTAVA SA LIKOVNOM KULTUROM

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof. dr Kojo Simić

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

Metodika nastave matematike

Prof. dr Sead Rešić

04.10.2022.

01.11.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

Utorak
Utorak
Četvrtak
Četvrtak

14:30 – 16:00 h

14:30 – 16:00 h

11.30 – 14:00 h

11:30 – 14:00 h

 

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

07.12.2022.

21.12.2022.

28.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

08:00 – 10:00 h

08:00 – 12:00 h

08:00 – 12:00 h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta estetika

Prof. dr Mišo Kulić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metodička praksa

Prof. dr

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Husejn Musić

 

 

 

 

Vajanje *

Nemanja Smičiklas, predavač

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kolažne tehnike u slikarstvu *

Nemanja Smičiklas, predavač

Predavanja će se održati u ljetnom semestru