FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – RADIOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE – Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

20.10.2022.

03.11.2022.

08.11.2022.

24.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

16.12.2022.

19.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

9:30 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

27.10.2022.

10.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

 

Zaštita od zračenja

Doc. dr Zoran Petrović

03.10.2022.

05.10.2022.

17.10.2022.

19.10.2022.

24.10.2022.

26.10.2022.

31.10.2022.

02.11.2022.

07.11.2022.

09.11.2022.

Ponedeljak
Srijeda
Ponedeljak
Srijeda
Ponedeljak

Srijeda

Ponedeljak

Srijeda

Ponedeljak

Srijeda

13:00 – 13:45 h

13:00 – 13.45 h

13:00 – 13:45 h

13.00 – 13:45 h

13:00 – 13:45 h

13:00 – 13:45 h

13:00 – 13:45 h

13:00 – 13:45 h

13:00 – 13:45 h

13:00 – 13:45 h

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Radiološka propedeutika

Prof. dr Haris Huseinagić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Doc. dr Sava Stajić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

04.10.2022.

14.10.2022.

15.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

02.11.2022.

16.11.2022.

26.11.2022.

10.12.2022.

Utorak

Petak

Subota

Subota

Subota

Srijeda

Srijeda

Subota

Subota

15.00-17.00h

15.00-17.00h

08.00-10.00h

08.00-10.00h

08.00-10.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

 

 

III i IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

29.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

10.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-13.00h

10.00-13.00h

14.00-17.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Radiologija i nuklearna medicina

Doc. dr Sava Stajić

10.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00-13.00h

14.00-16.00h

11.00-13.00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

07.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

29.12.2022.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Radiografske tehnike I

Prof.dr Haris Huseinagić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Doziometrija u radioterapiji

Doc. dr Sava Stajić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

03.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

11.00-13.00h

10.00-16.00h

13.00-16.00h

10.00-13.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode *

Prof. dr Dario Galić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Konvencionalne radiološke metode

Prof. dr Haris Huseinagić

04.11.2022.

18.11.2022.

Petak

Petak

10:00 – 13:00 h

10:00 – 13:00 h

 

Homeopatija

Prof. dr Munevera Bećarević

04.10.2022.

28.10.2022.

05.11.2022.

11.11.2022.

09.12.2022.

10.12.2022.

Utorak
Petak

Subota

Petak

Petak

Subota

16.00-19.00h

16.00-19.00h

14.00-16.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

18.00-19.00h

 

Radiološka onkologija

Doc. dr Sava Stajić

10.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00-15.00h

12.00-14.00h

13.00-15.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Radiografske tehnike II

Doc. dr Sava Stajić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Radioterapija

Doc. dr Sava Stajić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

25.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

30.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

29.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

11.00-13.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc. dr Darko Manjenčić

12.11.2022.

26.11.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

17:15 – 18:15 h

14:30 – 16:30 h

11:00 – 15:00 h

11:00 – 14:00 h

 

Digitalna radiologija

Prof. dr Haris Huseinagić

04.11.2022.

18.11.2022.

Petak

Petak

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof. dr Branimir Marjanović

03.10.2022.

15.10.2022.

22.10.2022.

24.10.2022.

29.10.2022.

12.11.2022.

21.11.2022.

Ponedeljak

Subota

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Ponedeljak

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

12.00-13.00h

13.00-14.00h

 

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Doc. dr Sava Stajić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kompjuterizovane radiološke metode

Doc. dr Sava Stajić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

25.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

30.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Prof. dr Munevera Osmić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru