STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

24.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

12.12.2023.

 

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

 

Utorak

11:00-12:10h

11:00-12:10h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

09:30-12:00h

09:30-12:00h

09:30-13:30h

09:30-13:30h

 

10:00-10:30h+

11:45-13:30h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

13.10.2023.

26.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Srijeda

11:00-15:00h

10:00-14:00h

11:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Zoologija

Doc. dr Vera Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Prof. dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode*

Prof. dr  Dario Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof. dr Milun Petrović

26.10.2023.

09.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof. dr Milun Petrović

09.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-15:45h

15:00-15:45h

15:00-15:45h

11:00-13:45h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc. dr Vera Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Darko

Manjenčić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pedologija

Doc. dr Petar Stevanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Prof.dr Petar Stevanović

28.10.2023.

04.11.2023.

09.12.2023.

Subota

Subota

Subota

08:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

 

Lovstvo *

Prof.dr Petar Stevanović

28.10.2023.

04.11.2023.

09.12.2023.

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

Agrošumarstvo *

Doc. dr Petar Stevanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc. dr Vera Milošević

30.10.2023.

20.11.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Prof.dr Milun Petrović

26.10.2023.

09.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.10.2023.

12.12.2023.

Utorak

Utorak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc. dr Zijad Jagodić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Agrohemija

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja *

Prof.dr Milun Petrović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije *

 Doc. dr Milorad Živković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Ribarstvo *

Doc. dr Petar Stevanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Milun Petrović

26.10.2023.

09.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Navodnjavanje

Doc. dr Petar Stevanović

21.10.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

Subota

15:30h

15.30h

15:30h

 

Stočarstvo

Prof. dr Milun Petrović

26.10.2023.

09.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc. dr Petar Stevanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc. dr Petar Stevanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Prof. dr Anka Bulatović

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc. dr Darko

Manjenčić

28.10.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Agrarna politika *

Doc. dr Petar Stevanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru