STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

11.10.2022.

18.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11.00-12.30h

11.00-12.30h

11.00-12.30h

11.00-12.30h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

03.10.2022.

24.12.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Zoologija

Doc. dr Vera Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Prof. dr Zijad Jagodić

10.12.2022.

Subota

10:00 – 14:00 h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode*

Prof. dr  Dario Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof. dr Milun Petrović

27.10.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

12:00 – 13:30 h

12:00 – 13:30 h

12:00 – 13:30 h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

15.10.2022.

12.11.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

11.00-12.30h

11.00-12.30h

12.30-14.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc. dr Vera Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Darko

Manjenčić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pedologija

Doc. dr Petar Stevanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

15.10.2022.

12.11.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

12.30-14.00h

12.30-14.00h

14.00-15.30h

 

Lovstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

15.10.2022.

22.10.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

14.00-15.30h

12.30-14.00h

15.30-17.00h

 

Agrošumarstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc. dr Vera Milošević

24.10.2022.

Ponedeljak

10:00 – 12:00 h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

12.11.2022.

03.12.2022.

Subota

Subota

14.00-15.30h

11.00-14.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

18.10.2022.

27.12.2022.

Utorak
Utorak

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc. dr Zijad Jagodić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Agrohemija

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof. dr Goran Pejičić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Ribarstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

22.10.2022.

03.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

14.00-15.30h

14.00-15.30h

11.00-12.30h

 

Navodnjavanje

Doc. dr Petar Stevanović

22.10.2022.

12.11.2022.

03.12.2022.

Subota

Subota

Subota

10.00-12.00h

11.00-13.00h

10.30-12.30h

 

Stočarstvo

Prof. dr Milun Petrović

27.10.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

13:30 – 15:00 h

13:30 – 15:00 h

13:30 – 15:00 h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc. dr Petar Stevanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Prof.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Prof. dr Anka Bulatović

06.10.2022.

27.10.2022.

10.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc. dr Darko

Manjenčić

08.10.2022.

12.11.2022.

Subota

Subota

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Agrarna politika *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru