FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – MENADŽMENT U SPORTU I SPORTSKI TRENER

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

20.10.2022.

03.11.2022.

08.11.2022.

24.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

16.12.2022.

19.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

9:30 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

10:00 – 15:00 h

 

Menadžment

Prof. dr Hariz Agić

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

03.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

11.00-13.00h

10.00-16.00h

13.00-16.00h

10.00-13.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof. dr  Dario Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Antropomotorika

Prof. dr Branimir Mikić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Biomehanika

Prof. dr Branimir Mikić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija sporta

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sport i zdravlje *

Prof. dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

BiomehanikaPredmet slušaju studenti studijskog programa Sportski trener

Istorija sportaPredmet slušaju studenti studijskog programa Menadžment u sportu

 

III I IV SEMESTAR

(Studijski program – Sportski trener)

 

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Prof. dr Branimir Mikić

29.10.2022.

16.11.2022.

14.12.2022.

Subota

Srijeda

Srijeda

11:00 – 12:30 h

13:00 – 14:30 h

10:00 – 11:30 h

 

Fitness

Prof. dr Branimir Mikić

29.10.2022.

16.11.2022.

26.12.2022.

Subota

Srijeda

Ponedeljak

13:00 – 14:30 h

14:30 – 16:15 h

11:45 – 13:15 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Sportski trening

Prof. dr Izudin Tanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Komunikacijske vještine

Prof. dr Brano Miljuš

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sport i društveni sistemi *

Prof. dr Veselin Bunčić

13.10.2022.

27.10.2022.

29.11.2022.

29.12.2022.

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

11:30 – 13:30 h
11:30 – 13:30 h
11:30 – 13:30 h

11:30 - 13:30 h

 

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje *

Prof. dr Izudin Tanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

III I IV SEMESTAR

(Studijski program – Menadžment u sportu)

 

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Prof. dr Branimir Mikić

29.10.2022.

16.11.2022.

14.12.2022.

Subota

Srijeda

Srijeda

11:00 – 12:30 h

13:00 – 14:30 h

10:00 – 11:30 h

 

Fitness

Prof. dr Branimir Mikić

29.10.2022.

16.11.2022.

26.12.2022.

Subota

Srijeda

Ponedeljak

13:00 – 14:30 h

14:30 – 16:15 h

11:45 – 13:15 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje

Prof. dr Izudin Tanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Komunikacijske vještine

Prof. dr Brano Miljuš

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sport i društveni sistemi *

Prof. dr Veselin Bunčić

13.10.2022.

27.10.2022.

29.11.2022.

29.12.2022.

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

11:30 – 13:30 h
11:30 – 13:30 h
11:30 – 13:30 h

11:30 - 13:30 h

 

Sportski trening*

Prof. dr Izudin Tanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina - studijski  program Sportski trener)

 

V SEMESTAR

Metodika sportske grane

Prof. dr Veselin Bunčić

 

 

Sportski trening u izabranom sportu

Doc. dr Asim Bojić

16.11.2022.

Srijeda

14:45 – 16:15 h

 

Strukturalne,funkcionalne i biomehaničke karakteristike sportske grane

Doc. dr Asim Bojić

30.11.2022.

Srijeda

14:45 – 16:15 h

 

VI SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Psihologija sporta

Prof. dr Branimir Mikić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnika i taktika sportske grane

Prof. dr Veselin Bunčić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Liderstvo u sportu *

Prof. dr Branimir Mikić

30.11.2022.

Srijeda

14:30 – 16:00 h

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo i sport *

Prof. dr Miroslav Baljak

04.10.2022.

28.10.2022.

11.11.2022.

09.12.2022.

Utorak

Petak

Petak

Petak

17.00-17.45h

17.00-17.45h

17.00-17.45h

17.00-17.45h

 

V i VI SEMESTAR

(III godina - studijski  program Menadžment u sportu)

 

V SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

21.10.2022.

11.11.2022.

09.12.2022.

Petak

Petak

Petak

17:00 – 19:00 h

17:00 – 19:00 h

17:00 – 19:00 h

 

Pravo i sport

Prof. dr Miroslav Baljak

04.10.2022.

28.10.2022.

11.11.2022.

09.12.2022.

Utorak

Petak

Petak

Petak

17.00-17.45h

17.00-17.45h

17.00-17.45h

17.00-17.45h

 

Poslovne finansije

Prof. dr Nevenka Nićin

03.10.2022.

24.12.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Konsultacije

14.00-15.30h

 

VI SEMESTAR

Psihologija sporta

Prof. dr Branimir Mikić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Marketing

Doc. dr Boro Ninić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMET

Sportski turizam i wellness*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Veselin Bunčić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Istraživanje tržišta *

Doc. dr Lidija Vučićević

14.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

16.12.2022.

Petak
Petak
Petak
Petak

Petak

Petak

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

 

Liderstvo u sportu *

Prof. dr Branimir Mikić

30.11.2022.

Srijeda

14:30 – 16:00 h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina - studijski  program Menadžment u sportu)

 

VII SEMESTAR

Menadžment sportskih takmičenja

Prof. dr Veselin Bunčić

13.10.2022.

27.10.2022.

29.11.2022.

29.12.2022.

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

11:30 – 13:30 h
11:30 – 13:30 h
11:30 – 13:30 h

11:30 - 13:30 h

 

Menadžment sportskih organizacija

Prof. dr Izudin Tanović

05.10.2022.

19.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda
Srijeda
Srijeda
Srijeda
Srijeda
Srijeda

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:30 h

16:00 – 17:30 h

 

PR u sportu

Prof. dr Veselin Bunčić

13.10.2022.

27.10.2022.

29.11.2022.

29.12.2022.

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

11:30 – 13:30 h
11:30 – 13:30 h
11:30 – 13:30 h

11:30 - 13:30 h

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof. dr Izudin Tanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo u sportu

Prof. dr Veselin Bunčić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

03.10.2022.

24.12.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

Kinezimetrija  *

Prof. dr Izudin Tanović

05.10.2022.

19.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda
Srijeda
Srijeda
Srijeda
Srijeda
Srijeda

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16.00 h

13.00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

 

Sredstva oporavka u sportu *

Doc. dr Asim Bojić

29.10.2022.

16.11.2022.

14.12.2022.

Subota

Srijeda

Srijeda

11:00 – 12:30 h

13:00 – 14:30 h

10:00 – 11:30 h

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina - studijski  program Sportski trener)

 

VII SEMESTAR

Menadžment sportskih takmičenja

Prof. dr Veselin Bunčić

13.10.2022.

27.10.2022.

29.11.2022.

29.12.2022.

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

11:30 – 13:30 h
11:30 – 13:30 h
11:30 – 13:30 h

11:30 - 13:30 h

 

Kinezimetrija

Prof. dr Izudin Tanović

05.10.2022.

19.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda
Srijeda
Srijeda
Srijeda
Srijeda
Srijeda

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16.00 h

13.00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

 

Sredstva oporavka u sportu

Doc. dr Asim Bojić

29.10.2022.

16.11.2022.

14.12.2022.

Subota

Srijeda

Srijeda

11:00 – 12:30 h

13:00 – 14:30 h

10:00 – 11:30 h

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof. dr Izudin Tanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Kondicijska priprema u sportu

Prof. dr Branimir Mikić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Metodika nastave fizičke kulture *

Prof. dr Izudin Tanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sportski turizam i wellness *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Veselin Bunčić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

PR u sportu *

Prof. dr Veselin Bunčić

13.10.2022.

27.10.2022.

29.11.2022.

29.12.2022.

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

11:30 – 13:30 h
11:30 – 13:30 h
11:30 – 13:30 h

11:30 - 13:30 h