fSTUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

02.10.2023.

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

25.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

Ponedeljak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Matematika I

vježbe

Mr Mirsad Trumić

10.10.2023.

24.10.2023.

07.11.2023.

21.11.2023.

05.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

12.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-16.00h

14:00-16.00h

14:00-16.00h

14:00-16.00h

14:00-15.00h

14:00-15.00h

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

17.11.2023.

30.11.2023.

11.12.2023.

Petak
Četvrtak

Ponedeljak

16:00-18:15h

16:00-18:15h

16:00-19:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Aplikativni softver *

Prof. Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Analitička geometrija *

Prof. dr Sead Rešić

03.10.2023.

31.10.2023.

05.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

11:30-13:00h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

 

Računari u nastavi fizike*

Doc. dr Goran Popović

04.11.2023.

21.11.2023.

02.12.2023.

30.12.2023.

Subota

Utorak

Subota

Subota

17:00-18:00h

10:00-11:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

07.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

18.11.2023.

25.11.2023

02.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:30-13:00h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

10:00-13:30h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

21.10.2023.

11.11.2023.

09.12.2023.

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

IV SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

Istorija matematike i fizike *

Prof. dr Sead Rešić

10.10.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

11:30-13:00h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

 

Diskretna matematika *

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

04.11.2023.

21.11.2023.

02.12.2023.

30.12.2023.

Subota

Utorak

Subota

Subota

17:00-18:00h

11:00-12:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc. dr Alija Muhibić

21.10.2023.

11.11.2023.

09.12.2023.

Subota

Subota

Subota

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Matematika III vježbe

Mr Mirsad Trumić

31.10.2023.

14.11.2023.

28.11.2023.

12.12.2023

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

 

Metodika nastave matematike

Prof. dr Sead Rešić

24.10.2023.

07.11.2023.

21.11.2023.

05.12.2023.

26.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

VI SEMESTAR

Geometrija

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave fizike

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Atomska fizika

Doc. dr Alija Muhibić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline *

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

26.10.2023.

09.11.2023.

23.11.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

07.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

18.11.2023.

02.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-10:45h

10:00-10:45h

10:00-10:45h

10:00-10:45h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

Nove IKT tehnologije *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

07.10.2023.

21.10.2023.

04.11.2023.

18.11.2023.

09.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

26.10.2023.

09.11.2023.

23.11.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:30-15:15h

14:30-15:15h

14:30-15:15h

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

03.10.2023.

10.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

19.12.2023.

26.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

Linearna algebra II

Prof. dr Radoslav Galić

17.11.2023.

25.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-16:30h

15:00-16:30h

15:00-16:30h

15:00-16:30h

15:00-16:30h

15:00-16:30h

 

VIII SEMESTAR

Statistička fizika

Prof. dr Jugoslav Stahov

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Internet *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

07.10.2023.

21.10.2023.

04.11.2023.

18.11.2023.

09.12.2023.

23.12.2023.

25.11.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-14:00h

 

Algebarske strukture *

Prof. dr Radoslav Galić

12.10.2023.

26.10.2023.

10.11.2023.

25.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

Petak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Metrologija *

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

23.11.2023.

14.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:45-15:30h

14:45-15:30h

14:45-15:30h

14:45-15:30h

14:30-15:15h