STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15.00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

 

Matematika I

vježbe

Mr Mirsad Trumić

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

06.10.2022.

14.10.2022.

20.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

01.12.2022.

15.12.2022.

Četvrtak

Petak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

10.11.2022.

24.11.2022.

05.12.2022.

21.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

Srijeda

15:00 – 18:00 h

15:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Aplikativni softver *

Prof. Halid Žigić

 

 

 

 

Analitička geometrija *

Prof. dr Sead Rešić

 

 

 

 

Računari u nastavi fizike*

Doc. dr Goran Popović

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

08.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-14.00h

11.00-14.00h

10.00-13.00h

11.00-14.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

15.10.2022.

19.11.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

Istorija matematike i fizike *

Prof. dr Sead Rešić

18.10.2022.

29.11.2022.

Utorak
Utorak

14:30 – 16:00 h

14:30 – 16:00 h

 

Diskretna matematika *

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

22.10.2022.

12.11.2022.

Subota

Subota

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc. dr Alija Muhibić

15.10.2022.

19.11.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

11.30-13.00h

11.30-13.00h

11.30-13.00h

 

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00 – 12:00 h

13:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

13:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

13:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

13:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

 

Matematika III vježbe

Mr Mirsad Trumić

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

 

Metodika nastave matematike

Prof. dr Sead Rešić

04.10.2022.

01.11.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

Utorak
Utorak
Četvrtak
Četvrtak

14:30 – 16:00 h

14:30 – 16:00 h

11.30 – 14:00 h

11:30 – 14:00 h

 

VI SEMESTAR

Geometrija

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave fizike

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Atomska fizika

Doc. dr Alija Muhibić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline *

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

14.10.2022.

27.10.2022.

10.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

22.12.2022.

Petak

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak

15:00 – 16:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

11:00 – 13:00 h

 

Nove IKT tehnologije *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

08.10.2022.

22.10.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-11.00h

10.00-11.00h

13.00-14.00h

10.00-11.00h

14.00-15.00h

15.00-16.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

14.10.2022.

27.10.2022.

10.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

22.12.2022.

29.12.2022.

Petak

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00 – 15:00 h

13:00 – 16:00 h

13:00 – 16:00 h

14:00 – 17:00 h

14:00 – 17:00 h

14:00 – 17:00 h

13:00 – 16:00 h

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

13.12.2022.

15.12.2022.

20.12.2022.

22.12.2022.

Utorak

Utorak
Utorak
Utorak
Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

10:00 – 11:30 h

11:00 – 12:30 h

10:00 – 11:30 h

 

Linearna algebra II

Prof. dr Radoslav Galić

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

25.11.2022.

09.12.2022.

Petak
Petak
Petak
Petak
Petak
Petak
Petak
Petak

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

 

VIII SEMESTAR

Statistička fizika

Prof. dr Jugoslav Stahov

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Internet *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-13.00h

11.00-13.00h

10.00-14.00h

10.00-13.00h

11.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-12.00h

 

Algebarske strukture *

Prof. dr Radoslav Galić

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

25.11.2022.

09.12.2022.

Petak
Petak
Petak
Petak
Petak
Petak
Petak

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

 

Metrologija *

Doc. dr Dario Galić

27.10.2022.

10.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

12:20 – 13:05 h

12:20 – 13:05 h

12:20 – 13:05 h

12:20 – 13:05 h

12:20 – 13:05 h