STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Uvod u istorijske nauke

Prof. dr Azem Kožar

14.12.2023.

Četvrtak

11:00-15:00h

 

Grčki i rimski svijet

Prof. dr Ivan Balta

24.10.2023.

14.11.2023.

05.12.2023.

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Antička i srednjevijekovna arheologija

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija diplomatije *

Prof.dr Ivan Balta

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Komunikacijske vještine *

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija  *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Istorija starog istoka i stare Grčke

Prof. dr Ivan Balta

24.10.2023.

14.11.2023.

05.12.2023.

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

12.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-16.00h

14:00-16.00h

14:00-16.00h

14:00-16.00h

14:00-15.00h

14:00-15.00h

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

17.11.2023.

30.11.2023.

11.12.2023.

Petak
Četvrtak

Ponedeljak

16:00-18:15h

16:00-18:15h

16:00-19:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

IV SEMESTAR

Opšta istorija poznog srednjeg vijeka

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

BiH u srednjem vijeku

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta istorija srednjeg vijeka

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija političkih teorija *

Prof. dr Mišo Kulić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Slovenske zemlje u srednjem vijeku *

Prof. dr Ivan Balta

24.10.2023.

14.11.2023.

05.12.2023.

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Pregovaranje *

Prof.dr Miroslav Baljak

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Rana moderna istorija

Prof. dr Azem Kožar

17.10.2023.

09.11.2023.

Utorak

Četvrtak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Istorija Srednje Evrope u novom vijeku

Prof. dr Ivan Balta

24.10.2023.

14.11.2023.

05.12.2023.

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

BiH pod Austro-Ugarskom

Prof. dr Azem Kožar

15.11.2023.

08.12.2023.

Srijeda

Petak

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

VI SEMESTAR

Istorija Naroda JI Evrope (1790-1918)

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Svjetska istorija 19. Vijeka

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave istorije

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

13.10.2023.

26.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Srijeda

11:00-15:00h

10:00-14:00h

11:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

BiH za vrijeme Osmanske vlasti *

 Prof. dr Azem Kožar

15.11.2023.

08.12.2023.

Srijeda

Petak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Istorija naroda JI Evrope poslije 1918.*

 Prof. dr Ivan Balta

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

07.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

18.11.2023.

25.11.2023

02.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:30-13:00h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

10:00-13:30h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

Prof. dr Azem Kožar

17.10.2023.

09.11.2023.

Utorak

Četvrtak

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945

Prof. dr Azem Kožar

17.10.2023.

09.11.2023.

Utorak

Četvrtak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

VIII SEMESTAR

Svjetska istorija od 1918 - 1945

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

 Prof. dr Ivan Balta

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija Bizantije *

Prof. dr Ivan Balta

24.10.2023.

14.11.2023.

05.12.2023.

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

21.10.2023.

28.10.2023.

11.11.2023.

25.11.2023.

09.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-16:00h

 

Strategijski menadžment *

Prof. dr Darko Pašalić

13.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h