STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Uvod u istorijske nauke

Prof. dr Azem Kožar

15.10.2022.

03.11.2022.

Subota

Četvrtak

12.00-14.00h

11:00 – 13.00 h

 

Grčki i rimski svijet

Prof. dr Ivan Balta

14.10.2022.

25.10.2022.

08.11.2022.

06.12.2022.

23.12.2022.

Petak

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

12:00 – 13:00 h

12:00 – 13:00 h

11:00 – 12:00 h

12:00 – 13:00 h

12:00 – 13:00 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Antička i srednjevijekovna arheologija

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija diplomatije *

Prof.dr Ivan Balta

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Komunikacijske vještine *

Prof. dr Brano Miljuš

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Istorija starog istoka i stare Grčke

Prof. dr Ivan Balta

14.10.2022.

25.10.2022.

08.11.2022.

06.12.2022.

23.12.2022.

Petak

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

06.10.2022.

14.10.2022.

20.10.2022.

03.11.2022.

17.11.2022.

01.12.2022.

15.12.2022.

Četvrtak

Petak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 14:00 h

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

10.11.2022.

24.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

20.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

15:00 – 18:00 h

15:00 – 18:00 h

16:00 – 18:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Opšta istorija poznog srednjeg vijeka

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

BiH u srednjem vijeku

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta istorija srednjeg vijeka

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija političkih teorija *

Prof. dr Mišo Kulić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Slovenske zemlje u srednjem vijeku *

Prof. dr Ivan Balta

14.10.2022.

25.10.2022.

08.11.2022.

06.12.2022.

23.12.2022.

Petak

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

 

Pregovaranje *

Prof. dr

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Rana moderna istorija

Prof. dr Azem Kožar

15.10.2022.

12.11.2022.

03.12.2022.

Subota

Subota

Subota

12:00 – 15:00 h

11:00 – 14:00 h

11:00 – 12:00 h

 

Istorija Srednje Evrope u novom vijeku

Prof. dr Ivan Balta

 

 

BiH pod Austro-Ugarskom

Prof. dr Azem Kožar

15.10.2022.

12.11.2022.

03.12.2022.

20.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Utorak 

14.00-16.00h

14:00 – 17:00 h

14:00 – 15:00 h

15.00 – 16:00 h

 

VI SEMESTAR

Istorija Naroda JI Evrope (1790-1918)

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Svjetska istorija 19. Vijeka

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave istorije

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

BiH za vrijeme Osmanske vlasti *

 Prof. dr Azem Kožar

20.12.2022.

Utorak

13:00 – 15:00 h

 

Istorija naroda JI Evrope poslije 1918.

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

08.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-14.00h

11.00-14.00h

10.00-13.00h

11.00-14.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

Prof. dr Azem Kožar

15.10.2022.

03.11.2022.

03.12.2022.

20.12.2022.

Subota

Četvrtak

Subota

Utorak

16.00-18.00h
13:00 – 15:00 h

12:00 – 14:00 h

11:00 – 13:00 h

 

Svjetska istorija poslije 1945

Prof. dr Azem Kožar

15.10.2022.

03.11.2022.

20.12.2022.

Subota

Četvrtak

Utorak

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

 

VIII SEMESTAR

Svjetska istorija od 1918 - 1945

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija Bizantije *

Prof. dr Ivan Balta

14.10.2022.

25.10.2022.

08.11.2022.

06.12.2022.

23.12.2022.

Petak

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

15.00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

03.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

11.00-13.00h

10.00-16.00h

13.00-16.00h

10.00-13.00h

 

Strategijski menadžment *

Prof. dr Darko Pašalić

21.10.2022.

11.11.2022.

09.12.2022.

Petak

Petak

Petak

17:00 – 19:00 h

17:00 – 19:00 h

17:00 – 19:00 h