STUDIJSKI PROGRAM INŽENJERSKA INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15.00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

21.10.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

16.12.2022.

17.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

11.00-13.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Električna kola*

Prof.dr Halid Žigić

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

15.12.2022

22.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

21.10.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

16.12.2022.

17.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

13.00-15.00h

 

Programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

15.10.2022.

12.11.2022.

10.12.2022.

Subota

Subota

Subota

10.00-13.00h

10.00-14.00h

10.00-13.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof. dr Gordana Đorđević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Softverski inženjering*

Doc. dr Goran Popović

 

 

 

 

Osnovi mehatronike*

Doc. dr Nurdin Čehajić

 

 

 

 

Upravljački informacioni sistemi *

Prof. dr Velimir Dedić

21.10.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

16.12.2022.

17.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

15.00-17.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

22.10.2022.

12.11.2022.

Subota

Subota

09.00-11.00h

09.00-11.00h

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-15.00h

13.00-15.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

12.00-15.00h

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

21.10.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

16.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Objektno orjentisano programiranje

Prof. dr Gordana Đorđević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Programiranje i dizajn WEB aplikacija

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Mikroračunarski sistemi*

Prof. dr Halid Žigić

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

25.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022

23.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

 

Robotika *

Prof. dr Velimir Dedić

21.10.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

16.12.2022.

17.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

09.00-11.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Internet

Prof. dr Zvezdan Stojanović

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-13.00h

11.00-13.00h

10.00-14.00h

10.00-13.00h

11.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-12.00h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

15.10.2022.

12.11.2022.

10.12.2022.

Subota

Subota

Subota

13.00-15.00h

14.00-16.00h

13.00-15.00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

25.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.10.2022.

11.10.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

09.00-10.00h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić