STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I TEHNIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15.00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

21.10.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

16.12.2022.

17.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

11.00-13.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Tehnička mehanika*

Doc. dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

21.10.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

16.12.2022.

17.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

13.00-15.00h

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

07.10.2022.

10.10.2022.

21.10.2022.

24.10.2022.

04.11.2022.

19.11.2022.

Petak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

Petak

Subota

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-11.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Prof. dr Gordana Đorđević

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*

Doc. dr Zlatko Kovačević

15.10.2022.

29.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

10.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

Upravljački informacioni sistemi *

Prof. dr Velimir Dedić

21.10.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

16.12.2022.

17.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

15.00-17.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

08.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-14.00h

11.00-14.00h

10.00-13.00h

11.00-14.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

10.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

15.00-17.00h

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

21.10.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

16.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

 

 

 

 

Osnovi mehatronike

Doc. dr Nurdin Ćehajić

 

 

 

 

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof. dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Programiranje i dizajn web aplikacija *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-15.00h

13.00-15.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

12.00-15.00h

 

Robotika

Prof. dr Velimir Dedić

21.10.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

16.12.2022.

17.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

09.00-11.00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

25.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.10.2022.

11.10.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

09.00-10.00h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić