STUDIJSKI PROGRAM GEOGRAFIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

 

I  i II SEMESTAR

 

I SEMESTAR

Uvod u geografiju

Prof. dr Tešo Ristić

29.10.2022.

Subota

12:00 – 12:45 h

 

Geomorfologija

Doc. dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Geologija*

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Grafičke metode*

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

III  i IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Pedogeografija sa biogeografijom

Prof. dr Tešo Ristić

29.10.2022.

Subota

12:45 – 13:30 h

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

15.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

9.45h-10.30h

9.45h-10.30h

9.45h-10.30h

9.45h-10.30h

9.45h-10.30h

9.45h-10.30h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška psihologija

vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Hidrografija

Doc. dr Jusuf Omerović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Okeanografija

Doc. dr Jusuf Omerović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Demografija*

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Ekologija*

Doc. dr Miro Maksimović

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

03.10.2022.

24.12.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

 

V  i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Geoekologija

Doc. dr Darko

Manjenčić

08.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00h

09.00-11.00h

10.30-12.30h

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

08.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-14.00h

11.00-14.00h

10.00-13.00h

11.00-14.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Regionalna geografija I

Prof. dr Tešo Ristić

15.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.15-15.00h

14.15-15.00h

14.15-15.00h

14.15-15.00h

14.15-15.00h

14.15-15.00h

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave geografije

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Regionalna geografija II

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Geografija Bosne I Hercegovine

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Topografija *

Prof. dr Tešo Ristić

15.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.30-14.15h

13.30-14.15h

13.30-14.15h

13.30-14.15h

13.30-14.15h

13.30-14.15h

 

Socijalna geografija *

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Statističke metode *

Doc. dr Dario Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope

Prof. dr Tešo Ristić

15.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-16.30h

15.00-16.30h

15.00-16.30h

15.00-16.30h

15.00-16.30h

15.00-16.30h

 

Geografija naselja

Prof. dr Tešo Ristić

15.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.45-13.30h

12.45-13.30h

12.45-13.30h

12.45-13.30h

12.45-13.30h

12.45-13.30h

 

Regionalno i prostorno planiranje

Prof. dr Tešo Ristić

15.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-12.45h

12.00-12.45h

12.00-12.45h

12.00-12.45h

12.00-12.45h

12.00-12.45h

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Saobraćajna geografija

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Regionalna geomorfologija *

Prof. dr Tešo Ristić

15.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

17.12.2022

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.15-12.00h

11.15-12.00h

11.15-12.00h

11.15-12.00h

11.15-12.00h

11.15-12.00h

 

Agrarna geografija *

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Prirodni resursi i njihova zaštita *