STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

02.10.2023.

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

25.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

Ponedeljak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Matematika I vježbe

Mr Mirsad Trumić

10.10.2023.

24.10.2023.

07.11.2023.

21.11.2023.

05.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

20.10.2023.

10.11.2023.

08.12.2023.

09.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Subota

13:00-16:00h

13:00-16:00h

11:00-19:00h

08:00-14:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnika geodetskih mjerenja

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika*

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Građevinski materijali*

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Matematika III vježbe

Mr Mirsad Trumić

31.10.2023.

14.11.2023.

28.11.2023.

12.12.2023

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

04.10.2023.

06.10.2023.

18.10.2023.

20.10.2023.

01.11.2023.

03.11.2023.

Ponedeljak

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Teorijska geodezija

Doc. dr Margareta Premužić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik prof. dr Mile Petrović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Geoekologija *

Prof. dr Stevo Pašalić

06.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Račun izravnanja-osnovni kurs *

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

25.11.2023.

Subota

10:00-16:00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof. dr Mile Petrović

20.10.2023.

Petak

12:00-14:00h

 

Geodetska metrologija

Prof. dr Gligorije Perović

21.10.2023.

11.11.2023.

Subota

Subota

08:00-10:00h

10:00-12:00h

 

VI SEMESTAR

Katastar nepokretnosti

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije

Doc. dr Milorad Živković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

Fizička geodezija

Doc. dr Margareta Premužić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

13.10.2023.

26.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Srijeda

11:00-15:00h

10:00-14:00h

11:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Darko

Manjenčić

14.10.2023.

28.10.2023.

18.11.2023.

16.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-14:00h

10:00-12:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

21.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof. dr Mile Petrović

20.10.2023.

23.11.2023.

Petak

Četvrtak

14:00-15:30h

14:00-15:30h

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

21.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

25.11.2023.

02.12.2023.

30.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:45-10:30h

09:45-10:30h

09:45-10:30h

09:45-10:30h

09:45-10:30h

09:45-10:30h

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof. dr Gligorije Perović

21.10.2023.

11.11.2023.

Subota

Subota

10:00-12:00h

08:00-10:00h

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Prof. dr Brana Komljenović

21.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru