PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof. dr Albina Fazlović

02.10.2023.

10.10.2023.

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

12.12.2023.

19.12.2023.

26.12.2023.

Ponedeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-14:30h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

 

Osnovi opšte forenzike

Prof. dr MIloš Marković

13.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

22.11.2023.

08.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Srijeda

Petak

11:00-11:45h

11:00-11:45h

11:00-11:45h

11:00-11:45h

11:00-11:45h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička patologija

Prof. dr Jasminka HHalilović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

23.11.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-14:45h

14:00-14:45h

14:00-14:45h

14:00-14:45h

 

Osnovi forenzičke biologije*

Prof. dr Jasminka H.Halilović

03.10.2023.

31.10.2023.

12.12.2023.

Utorak
Utorak

Utorak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

02.10.2023.

10.10.2023.

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

12.12.2023.

19.12.2023.

26.12.2023.

Ponedeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:30-12:00h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof. dr Jasminka H. Halilović

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija *

Prof. dr Miloš Marković

 

 

 

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička psihologija *

Prof. dr Nikola Ilanković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

12.10.2023.

19.10.2023.

16.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Sudska toksikologija

Prof. dr Mustafa Burgić

11.10.2023.

25.10.2023.

15.11.2023.

29.11.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Prof. dr Miloš Marković

27.10.2023.

10.11.2023.

22.11.2023.

08.12.2023.

Petak

Petak

Srijeda

Petak

11:50-12:35h

11:50-12:35h

11:50-12:35h

11:50-12:35h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzičko računovodstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Toksikologija hrane *

Prof. dr Mustafa Burgić

11.10.2023.

25.10.2023.

15.11.2023.

29.11.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Prof. dr Miloš Marković

27.10.2023.

10.11.2023.

22.11.2023.

08.12.2023.

Petak

Petak

Srijeda

Petak

12:40-13:25h

12:40-13:25h

12:40-13:25h

12:40-13:25h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

 

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Prof. dr Miroslav Baljak

14.10.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

Subota

10:15-11:00h

11:00-11:45h

14:15-15:45h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. Dr Milanko Aladžić

12.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-14:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

11:00-12:00h

12:00-13:00h

13:00-14:00h

 

Forenzika u krivičnom postupku
Vježbe

Mr Merima Gigović, viši asistent

 

 

Forenzična analiza dokumenata

Prof. dr Miloš Marković

27.10.2023.

10.11.2023.

22.11.2023.

08.12.2023.

Petak

Petak

Srijeda

Petak

13:30-14:15h

13:30-14:15h

13:30-14:15h

13:30-14:15h

 

VIII SEMESTAR

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička balistika

Prof. dr Miloš Marković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzična obrada tragova na mjestu zločina*

Prof. dr Miloš Marković

27.10.2023.

10.11.2023.

22.11.2023.

08.12.2023.

Petak

Petak

Srijeda

Petak

14:20-15:05h

14:20-15:05h

14:20-15:05h

14:20-15:05h

 

Forenzična antropologija*

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Forenzična i odštetna odgovornost *

Prof. dr Brana Komljenović

21.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h