PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi opšte forenzike

Prof. dr MIloš Marković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof. dr Ranka Kubiček

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

14:00-16:00h

 

Forenzička patologija

Prof. dr Jasminka HHalilović

16.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

Utorak

14:00-16:00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi forenzičke biologije*

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof. dr Jasminka H. Halilović

Predavanja su odslušana

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

07.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

12:00h

 

Krivično pravo – vježbe

Mr Merima Gigović, viši asistent

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Četvrtak

15:00-16:30h

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

Utorak

14:00-16:00h

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

07.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Kriminalistika – vježbe

Mr Merima Gigović, viši asistent

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

16:30-18:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija *

Prof. dr Miloš Marković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

07.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

14:00h

 

Kriminologija – vježbe

Mr Merima Gigović, viši asistent

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

15:00-16:30h

 

Forenzička psihologija *

Prof. dr Nikola Ilanković

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

14:00-15:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Sudska toksikologija

Prof. dr Mustafa Burgić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Prof. dr Miloš Marković

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

05.03.2024.

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

Utorak

13:00-15:00h

 

Forenzičko računovodstvo

Prof. dr Anka Bulatović

07.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

19.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-14:00h

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka H.Halilović

07.05.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

14:00-16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof. dr Ranka Kubiček

12.03.2024.

26.03.2024.

16.04.2024.

21.05.2024.

Utorak

13:00-14:00h

 

Toksikologija hrane *

Prof. dr Mustafa Burgić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Prof. dr Miloš Marković

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

 

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Prof. dr Miroslav Baljak

Predavanja su odslušana

 

 

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. Dr Milanko Aladžić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Forenzika u krivičnom postupku
Vježbe

Mr Merima Gigović, viši asistent

Predavanja su odslušana

 

 

 

Forenzična analiza dokumenata

Prof. dr Miloš Marković

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

09.03.2024.

16.03.2024.

23.03.2024.

05.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-14:00h

08:30-12:30h

14:00-17:00h

09:30-12:30h

09:30-13:30h

10:00-14:00h

08:30-11:30h

10:00-13:00h

 

Forenzička balistika

Prof. dr Miloš Marković

06.04.2024.

10.05.2024.

Subota

Petak

11:00-12:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzična obrada tragova na mjestu zločina*

Prof. dr Miloš Marković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Forenzična antropologija*

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Forenzična i odštetna odgovornost *

Prof. dr Brana Komljenović

Predavanja su odslušana