PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof. dr Albina Fazlović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Osnovi opšte forenzike

Doc. dr Biljana Dimitrić

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička patologija

Prof. dr Jasminka HHalilović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc. dr Dario Galić

27.10.2022.

10.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

10:00 – 12:15 h

 

Osnovi forenzičke biologije*

Prof. dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof. dr Jasminka H. Halilović

08.11.2022.

27.12.2022.

Utorak

Utorak

14:00 – 16:00

11:00 – 12:00

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija *

Prof. dr Miloš Marković

03.10.2022.

05.11.2022.

03.12.2022.

Ponedeljak

Subota

Subota

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička psihologija *

Prof. dr Nikola Ilanković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

 

Sudska toksikologija

Prof. dr Mustafa Burgić

12.10.2022.

26.10.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Prof. dr Miloš Marković

03.10.2022.

05.11.2022.

03.12.2022.

Ponedeljak

Subota

Subota

13.00-14.30h

11.30-13.00h

11.30-13.00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzičko računovodstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Toksikologija hrane *

Prof. dr Mustafa Burgić

12.10.2022.

26.10.2022.

Srijeda

Srijeda

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc. dr Biljana Dimitrić

19.10.2022.

16.11.2022.

Srijeda

Srijeda

16:30 – 18:00 h

16:30 – 18:00 h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

 

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Prof. dr Miroslav Baljak

04.10.2022.

28.10.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

Utorak

Petak

Petak

Petak

17.45-18.30h

17.45-18.30h

17.45-18.30h

17.45-18.30h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. Dr Milanko Aladžić

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

 

Forenzika u krivičnom postupku
Vježbe

Mr Merima Gigović, viši asistent

30.11.2022.

14.12.2022.

28.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

09:00 – 11:00 h

09:00 – 11:00 h

09:00 – 11:00 h

 

Forenzična analiza dokumenata

Doc. dr Biljana Dimitrić

26.10.2022.

30.11.2022.

Srijeda

Srijeda

16:30 – 18:00 h

16:30 – 18:00 h

 

VIII SEMESTAR

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička balistika

Prof. dr Miloš Marković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzična obrada tragova na mjestu zločina*

Prof. dr Miloš Marković

 

 

Forenzična antropologija*

Prof.dr Jasminka H.Halilović

27.12.2022.

Utorak

11:00 – 12:00

 

Forenzična i odštetna odgovornost *

Prof. dr Brana Komljenović

08.10.2022.

22.10.2022.

Subota

Subota

09.45-10.30h

09.45-10.30h