FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FARMACIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

30.10.2023.

07.11.2023.

23.11.2023.

27.11.2023.

05.12.2023.

06.12.2023.

08.12.2023.

13.12.2023.

19.12.2023.

21.12.2023.

Ponedeljak

Utorak

Četvrtak

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Petak

Srijeda

Utorak

Četvrtak

12:00-17:00h

13:30-19:00h

13:15-16:00h

14:30-19:00h

13:30-19:00h

13:30-19:00h

13:30-19:00h

13:30-19:00h

10:00-15:00h

13:30-19:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-13:00h

10:00-14:30h

10:00-13:45h

10:00-13:45h

10:00-13:45h

10:00-13:45h

10:00-14:30h

10:00-14:30h

10:00-14:30h

 

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

24.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

12.12.2023.

 

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

 

Utorak

11:00-12:10h

11:00-12:10h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

09:30-12:00h

09:30-12:00h

09:30-13:30h

09:30-13:30h

 

10:00-10:30h+

11:45-13:30h

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u farmaciju

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Farmaceutska botanika

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

03.10.2023.

10.10.2023.

18.10.2023.

26.10.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

22.12.2023.

Utorak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

09:00-10:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

13:00-18:00h

09:00-14:00h

09:00-14:00h

09:00-14:00h

09:00-14:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

07.10.2023.

14.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

16.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Prirodna ljekovita sredstva

Prof. dr Jasminka Sadadinović

10.10.2023.

24.10.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-13:30h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

10:00-11:00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

13.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

22.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

16:45 – 18:15 h

16:45 – 18:15 h

16:45 – 18:15 h

16:45 – 18:15 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Patologija

Doc.dr Suad Keranović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Interna medicina

Prof. dr Mithat Tabaković

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Organska hemija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

21.10.2023.

28.10.2023.

11.11.2023.

25.11.2023.

09.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-16:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof. dr Munevera Bećarević

09.10.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

Ponedeljak

Subota

Subota

16:15-17:45h

09:30-11:00h

12:45-14:15h

 

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

14.10.2023.

11.11.2023.

25.11.2023.

09.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

11:00-13:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

03.10.2023.

31.10.2023.

12.12.2023.

Utorak
Utorak

Utorak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Bromatologija

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Analitička hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Mentalno zdravlje*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

24.10.2023.

07.11.2023.

21.11.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-11:00h

10:00-11:00h

13:30-14:30h

12:45-13:30h

 

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

10.10.2023.

24.10.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:30-14:30h

13:30-14:30h

13:30-14:30h

11:00-12:00h

 

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

03.10.2023.

10.10.2023.

18.10.2023.

01.12.2023.

Utorak

Utorak

Srijeda

Petak

10:00-11:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

14:00-15:00h

 

Farmaceutska hemija I

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

24.10.2023.

07.11.2023.

28.11.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:10-13:10h

12:10-13:10h

14:30-15:30h

12:45-13:30h

 

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Toksikologija sa analitikom

Prof. dr Mustafa Burgić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Oblikovanje lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom *

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Zdravstveno pravo*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda *

Prof. Dr Sanda Pribić

26.10.2023.

17.11.2023

09.12.2023.

22.12.2023.

Četvrtak

Petak

Subota

Petak

09:00-13:00h

14:00-18:00h

12:00-13:00h

14:00-18:00h

 

Farmaceutska tehnologija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

10.10.2023.

24.10.2023.

14.11.2023.

28.11.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

Farmaceutska hemija II

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

24.10.2023.

07.11.2023.

21.11.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:10-14:10h

13:10-14:10h

15:30-16:30h

12:00-12:45h

 

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

10.10.2023.

24.10.2023.

14.11.2023.

28.11.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

X SEMESTAR

Marketing lijekova*

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Metodologija naučnog istraživanja*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h