FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof. dr Dragan Tančić

 

 

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

Četvrtak

15.00-17.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija političkih teorija

Prof. dr Mišo Kulić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof. dr Mišo Kulić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Brano Miljuš

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

B/H/S jezici*

Prof. dr Drago Tešanović

08.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

Subota

Subota

Subota

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

12:00 – 13:00 h

 

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

03.10.2022.

24.12.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.10.2022.

11.10.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

10.00-11.00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

15.30-17.30h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof. dr Mišo Kulić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Uporedna politika

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Geopolitika

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

04.10.2022.

11.10.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

09.00-10.00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

03.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

11.00-13.00h

10.00-16.00h

13.00-16.00h

10.00-13.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof. dr Mišo Kulić

10.10.2022.

09.11.2022.

10.12.2022.

Ponedeljak

Srijeda

Subota

12.00h

12:00h

12:30 h

 

Političke partije

Prof. dr Dragan Tančić

08.10.2022.

05.11.2022.

03.12.2022.

Subota

Subota

Subota

08.00-12.00h

10.00-14.00h

10.00-12.00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof. dr Dragan Tančić

07.10.2022.

04.11.2022.

02.12.2022.

Petak

Petak

Petak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-12.00h

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof. dr Brano Miljuš

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodni odnosi

Prof. dr Miroslav Baljak

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pregovaranje

Prof.dr Miroslav Baljak

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Žurnalistika i komunikologija

Prof.dr Dragan Tančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Ivan Balta

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing *

Doc. dr Boro Ninić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo *

Prof. dr Hariz Agić

08.10.2022.

15.10.2022.

22.10.2022.

12.11.2022.

19.11.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

13.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Sociologija religije *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

03.10.2022.

17.10.2022.

08.11.2022.

21.11.2022.

06.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Diplomatski protokol

Prof. dr Miroslav Baljak

04.10.2022.

28.10.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

09.12.2022.

Utorak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.00-17.45h

17.00-17.45h

17.00-17.45h

17.00-17.45h

17.00-18.30h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

06.12.2022.

19.12.2022.

Utorak

Ponedeljak

18.00-19.00h

18.00-19.00h

 

VIII SEMESTAR

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza

Prof. dr Miroslav Baljak

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof. dr Miroslav Baljak

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Političko ponašanje*

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

15.10.2022.

03.11.2022.

20.12.2022.

Subota

Četvrtak

Ponedeljak

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

16:00 – 17.00 h

 

Politička kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.10.2022.

11.10.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

11.00-12.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

03.10.2022.

17.10.2022.

08.11.2022.

21.11.2022.

06.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

07.10.2022.

04.11.2022.

02.12.2022.

Petak

Petak

Petak

15.00-16.30h

15.00-16.30h

12.30-14.00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

03.10.2022.

17.10.2022.

08.11.2022.

21.11.2022.

06.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

18.00-19.00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava *

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

15.10.2022.

03.11.2022.

12.12.2022.

Subota

Četvrtak

Ponedeljak

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

 

Politička kultura *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

04.10.2022.

11.10.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

11.00-12.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

03.10.2022.

17.10.2022.

08.11.2022.

21.11.2022.

06.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

07.10.2022.

04.11.2022.

02.12.2022.

Petak

Petak

Petak

15.00-16.30h

15.00-16.30h

12.30-14.00h

 

Lokalna samouprava

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija *

Prof. dr

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

15.10.2022.

03.11.2022.

12.12.2022.

Subota

Četvrtak

Ponedeljak

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

 

Politička kultura*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

04.10.2022.

11.10.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

11.00-12.00h