FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof. dr Dragan Tančić

14.10.2023.

18.11.2023.

09.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

02.10.2023.

10.10.2023.

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

12.12.2023.

19.12.2023.

26.12.2023.

Ponedeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-14:30h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

09:30-11:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

TaIstorija političkih teorija

Prof. dr Mišo Kulić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof. dr Mišo Kulić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Dragana Aleksić

23.11.2023.

Četvrtak

16:00-19:00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

13.10.2023.

26.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Srijeda

11:00-15:00h

10:00-14:00h

11:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Konsultacije

15:00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

02.10.2023.

10.10.2023.

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

12.12.2023.

19.12.2023.

26.12.2023.

Ponedeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:30-12:00h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof. dr Mišo Kulić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Uporedna politika

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Geopolitika

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

21.10.2023.

28.10.2023.

11.11.2023.

25.11.2023.

09.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-16:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof. dr Kemal Brkić

 

 

Političke partije

Prof. dr Dragan Tančić

14.10.2023.

18.11.2023.

09.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

11:30-13:00h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof. dr Dragan Tančić

14.10.2023.

18.11.2023.

09.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-16:30h

15:00-16:30h

15:00-16:30h

15:00-16:30h

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodni odnosi

Prof. dr Miroslav Baljak

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pregovaranje

Prof.dr Miroslav Baljak

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Žurnalistika i komunikologija

Prof.dr Dragan Tančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Ivan Balta

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing *

Doc. dr Boro Ninić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo *

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

28.10.2023.

25.11.2023.

16.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

12:00-14:00h

11:00-14:00h

 

Sociologija religije *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

09.10.2023.

27.11.2023.

28.11.2023.

04.12.2023.

05.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

16:00-17:00h

09:00-10:00h

16:00-17:00h

09:00-10:00h

 

Diplomatski protokol

Prof. dr Miroslav Baljak

14.10.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

Subota

11:00-12:30h

11:45-12:30h

13:30-14:15h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

28.11.2023.

05.12.2023.

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

12:30-13:15h

12:30-13:15h

11:45-13:15h

 

VIII SEMESTAR

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza

Prof. dr Miroslav Baljak

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof. dr Miroslav Baljak

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Političko ponašanje*

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

17.10.2023.

09.11.2023.

08.12.2023.

Utorak

Četvrtak

Petak

13:00-14:15h

13:00-14:15h

13:00-15:00h

 

Politička kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Konsultacije

16:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

09.10.2023.

27.11.2023.

28.11.2023.

04.12.2023.

05.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

16:00-17:00h

09:00-10:00h

16:00-17:00h

09:00-10:00h

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

14.10.2023.

18.11.2023.

09.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava *

Prof. dr Kemal Brkić

16.10.2023.

30.10.2023.

20.11.2023.

04.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

17.10.2023.

09.11.2023.

08.12.2023.

Utorak

Četvrtak

Petak

13:00-14:15h

13:00-14:15h

13:00-14:15h

 

Politička kultura *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Konsultacije

16:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

09.10.2023.

27.11.2023.

28.11.2023.

04.12.2023.

05.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

16:00-17:00h

09:00-10:00h

16:00-17:00h

09:00-10:00h

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

14.10.2023.

18.11.2023.

09.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-16:30h

15:00-16:30h

15:00-16:30h

15:00-16:30h

 

Lokalna samouprava

Prof. dr Kemal Brkić

16.10.2023.

30.10.2023.

20.11.2023.

04.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija *

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

17.10.2023.

09.11.2023.

08.12.2023.

Utorak

Četvrtak

Petak

13:00-14:15h

13:00-14:15h

13:00-14:15h

 

Politička kultura*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Konsultacije

16:00h