EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

                                                                                                                            I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matematika vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić, lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

15.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

10.05.2024.

Petak

10:00-16:00h

10:00-16:00h

10:00-13:00h

13:00-16:00h

 

Makroekonomija vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

07.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

10:00-13:00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja su odslušana

 

 

 

Međunarodna ekonomija

Prof. dr Izet Banda

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić,

lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof. dr Darko Pašalić

15.03.2024.

29.03.2024.

12.04.2024.

29.04.2024.

Petak

Petak

Petak

Pondeljak

17:00h

 

Marketing

Doc.dr Boro Ninić

11.03.2024.

27.03.2024.

17.04.2024.

Ponedeljak

Srijeda

Srijeda

15:30-18:30h

15:30-18:30h

15:30-17:30h

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

07.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

19.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment *

Prof. dr Izet Banda

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedeljak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

10:00-12:00h

 

Organizacija preduzeća *

Prof. dr Ferhat Ćejvanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof.dr Hariz Agić

13.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

13:00-16:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Lidija Vučićević

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-17:30h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

15.03.2024.

28.03.2024.

Petak

Četvrtak

15:30-18:30h

 

Ponašanje potrošača

Doc.dr Lidija Vučićević

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

Četvrtak

16:30-17:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija

 

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

07.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

19.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-16:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

15.03.2024.

28.03.2024.

Petak

Četvrtak

15:30-18:30h

 

Finansijsko računovodstvo

Prof. dr Edin Ajanović

15.03.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

Petak

11:00-13:00h

 

Finansijsko računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

18.03.2024.

25.03.2024.

15.04.2024.

29.04.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

Ponedeljak

10:00-11:00h

 

Menadžment u trgovini

Prof. dr Anka Bulatović

10.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Četvrtak

10:00-12:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

15.03.2024.

28.03.2024.

Petak

Četvrtak

15:30-18:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof. dr Tešo Ristić

09.03.2024.

16.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10:30-11:15h

 

Industrijska ekologija

Prof. dr Branislava Narančić Joveljić

15.04.2024.

Ponedeljak

16:00-18:00h

 

Turistička politika i razvoj

Prof. dr Branislava Narančić Joveljić

16.04.2024.

Utorak

16:00-18:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta

Doc. dr Lidija Vučićević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Marketing logistike

Doc. Dr Stevo Stević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Pravo osiguranja

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment javne uprave

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Poslovne finansije

Prof. dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc. dr Lidija Vučićević

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-17:30h

 

Ponašanje potrošača

 

Doc. dr Lidija Vučićević

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

Četvrtak

16:30-17:30h

 

Revizija


Prof. dr Anka Bulatović

 

07.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

19.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta

Doc. dr Lidija Vučićević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Marketing logistike

Doc. Dr Stevo Stević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Pravo osiguranja

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Marketing i trgovina

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Poslovne finansije

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Poslovno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Prof. dr Stevo Stević

09.03.2024.

27.04.2024.

24.05.2024.

Subota

Subota

Petak

09:00-11:00h

09:00-11:00h

17:00-19:00h

 

Marketing prodaje

Prof. dr Izet Banda

18.03.2024.

25.03.2024.

15.04.2024.

29.04.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

Ponedeljak

11:00-12:00h

 

Korpotrativne finansije

Prof. dr Izet Banda

18.03.2024.

25.03.2024.

15.04.2024.

29.04.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

Ponedeljak

12:00-13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta

Doc. dr Lidija Vučićević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Marketing logistike

Doc. Dr Stevo Stević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Pravo osiguranja

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

15.03.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

31.05.2024.

Petak

10:00-13:00h

 

Upravljačko računovodstvo - vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Lidija Vučićević

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-16:30h

15:30-17:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem *

Prof. dr Izet Banda

Predavanja su odslušana

 

 

 

Elektronsko poslovanje *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

09.03.2024.

23.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

13:00-16:00h

13:00-16:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

Ekonomika turizma *

Doc. dr Boro Ninić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment informacionih sistema

 

VII SEMESTAR

Operativni sistemi

Prof. dr Goran Popović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Upravljački informacioni sistemi

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

09.03.2024.

16.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

13:00-16:00h

13:00-16:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Elektronsko poslovanje

Prof.dr Zvezdan Stojanović

09.03.2024.

23.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

10:00-13:00h

13:00-16:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

15.03.2024.

26.04.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-17:00h

15:00-16:00h

13:00-14:00h

15:00-17:00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

09.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

13:15-14:45h

13:15-14:45h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija

 

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc. dr Boro Ninić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Ekonomski aspekti životne sredine

Prof. dr Branislava Narančić Joveljić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof. dr Branislava Narančić Joveljić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof. dr Tešo Ristić

09.03.2024.

16.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

15:00-15:45h

 

Menadžment turističke destinacije

Prof. dr Ferhat Ćejvanović

19.03.2024.

23.04.2024.

14.05.2024.

Utorak

17:00-18:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Ekološki menadžment*

Doc. dr Miro Maksimović

15.03.2024.

26.04.2024.

24.05.2024.

Petak

Petak

Četvrtak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

16:00-18:00h

 

Marketing u turizmu *

Doc. dr Boro Ninić

 

 

 

 

Globalni turizam*

Prof. dr Tešo Ristić

09.03.2024.

16.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

09:45-10:30h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment javne uprave

 

VII SEMESTAR

Poreski sistem

Prof. dr Izet Banda

Predavanja su odslušana

 

 

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

Predavanja su odslušana

 

 

 

Uvod u pravo

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

18.03.2024.

25.03.2024.

15.04.2024.

29.04.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

Ponedeljak

10:00-11:00h

 

Upravno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

05.03.2024.

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

Utorak

13:00-15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Ustavno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Prof. dr Stevo Stević

09.03.2024.

27.04.2024.

24.05.2024.

Subota

Subota

Petak

09:00-11:00h

09:00-11:00h

17:00-19:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru