EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

                                                                                                                            I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

13.10.2023.

26.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Srijeda

11:00-15:00h

10:00-14:00h

11:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

02.10.2023.

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

25.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

Ponedeljak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Matematika vježbe

Mr Mirsad Trumić

10.10.2023.

24.10.2023.

07.11.2023.

21.11.2023.

05.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić, lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Makroekonomija vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Hariz Agić

14.10.2023.

28.10.2023.

25.11.2023.

16.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

12:00-14:00h

11:00-14:00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

14.10.2023.

21.10.2023.

28.10.2023.

11.11.2023.

25.11.2023.

09.12.2023.

23.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-16:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

13.10.2023.

26.10.2023.

10.11.2023.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

15:00-17:00h

14:00-16:00h

15:00-17:00h

12:00-14:00h

 

Računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

05.12.2023.

Utorak

15:00-17:00h

 

Međunarodna ekonomija

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

04.12.2023.

20.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić,

lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof. dr Darko Pašalić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Marketing

Doc.dr Boro Ninić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment *

Prof. dr Šemsudin Dervić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija preduzeća *

Prof. dr Ferhat Ćejvanović

14.11.2023.

28.11.2023.

12.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17:00h

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

26.10.2023.

10.11.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Srijeda

17:00-18:00h

17:00-18:00h

14:00-15:00h

12:00-13:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.12.2023.

05.12.2023.

18.12.2023.

19.12.2023.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

18:00-19:00h

11:00-13:00h

16:00-18:00h

09:00-12:00h

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Lidija Vučićević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Ponašanje potrošača

Doc.dr Lidija Vučićević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

19.10.2023.

16.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

06.10.2023.

30.10.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

Petak

Ponedeljak

Petak

Petak

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

09.10.2023.

27.11.2023.

28.11.2023.

04.12.2023.

05.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

17:00-18:00h

10:00-11:00h

17:00-18:00h

10:00-11:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija

 

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

26.10.2023.

10.11.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Srijeda

17:00-18:00h

17:00-18:00h

14:00-15:00h

12:00-13:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.12.2023.

05.12.2023.

18.12.2023.

19.12.2023.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

18:00-19:00h

11:00-13:00h

16:00-18:00h

09:00-12:00h

 

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijsko računovodstvo

Prof. dr Edin Ajanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijsko računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

19.10.2023.

16.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

06.10.2023.

30.10.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

Petak

Ponedeljak

Petak

Petak

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

09.10.2023.

27.11.2023.

28.11.2023.

04.12.2023.

05.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

17:00-18:00h

10:00-11:00h

17:00-18:00h

10:00-11:00h

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

26.10.2023.

10.11.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Srijeda

17:00-18:00h

17:00-18:00h

14:00-15:00h

12:00-13:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.12.2023.

05.12.2023.

18.12.2023.

19.12.2023.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

18:00-19:00h

11:00-13:00h

16:00-18:00h

09:00-12:00h

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment u trgovini

Prof. dr Šemsudin Dervić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

19.10.2023.

16.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

06.10.2023.

30.10.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

Petak

Ponedeljak

Petak

Petak

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

09.10.2023.

27.11.2023.

28.11.2023.

04.12.2023.

05.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

17:00-18:00h

10:00-11:00h

17:00-18:00h

10:00-11:00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

26.10.2023.

10.11.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Srijeda

17:00-18:00h

17:00-18:00h

14:00-15:00h

12:00-13:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.12.2023.

05.12.2023.

18.12.2023.

19.12.2023.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

18:00-19:00h

11:00-13:00h

16:00-18:00h

09:00-12:00h

 

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Industrijska ekologija

Prof. dr Branislava Narančić Jović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Turistička politika i razvoj

Prof. dr Branislava Narančić Jović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta

Doc. dr Lidija Vučićević

19.10.2023.

16.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

 

Marketing logistike

Doc. Dr Stevo Stević

06.10.2023.

30.10.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

Petak

Ponedeljak

Petak

Petak

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

Pravo osiguranja

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

09.10.2023.

27.11.2023.

28.11.2023.

04.12.2023.

05.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

17:00-18:00h

10:00-11:00h

17:00-18:00h

10:00-11:00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment javne uprave

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Poslovne finansije

Prof. dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

26.10.2023.

10.11.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Srijeda

17:00-18:00h

17:00-18:00h

14:00-15:00h

12:00-13:00h

 

Poslovno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

04.12.2023.

05.12.2023.

18.12.2023.

19.12.2023.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

18:00-19:00h

11:00-13:00h

16:00-18:00h

09:00-12:00h

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc. dr Lidija Vučićević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Ponašanje potrošača

 

Doc. dr Lidija Vučićević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Revizija


Prof. dr Anka Bulatović

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta

Doc. dr Lidija Vučićević

19.10.2023.

16.11.2023.

07.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

 

Marketing logistike

Doc. Dr Stevo Stević

06.10.2023.

30.10.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

Petak

Ponedeljak

Petak

Petak

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

Pravo osiguranja

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

09.10.2023.

27.11.2023.

28.11.2023.

04.12.2023.

05.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

17:00-18:00h

10:00-11:00h

17:00-18:00h

10:00-11:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

26.10.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

18:00-19:00h

18:00-19:00h

13:00-15:00h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

13.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

 

VIII SEMESTAR

 

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Upravljačko računovodstvo - vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc. dr Stevo Stević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Revizija*

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof. dr Izet Banda

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo  i revizija

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2023.

26.10.2023.

27.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

18:00-19:00h

18:00-19:00h

13:00-15:00h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof. dr Anka Bulatović

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Upravljačko računovodstvo - vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Komparativno računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Interni obračun*

Doc. dr Boro Ninić

12.10.2023.

23.11.2023.

Četvrtak
Četvrtak

15:30-17:30h

15:30-17:30h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof. dr Izet Banda

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

13.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

 

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

21.10.2023.

11.11.2023.

10.12.2023.

Subota

Subota

Subota

13:00-14:00h

13:00-14:00h

12:00-14:00h