EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15.00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

 

Matematika vježbe

Mr Mirsad Trumić

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić, lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Makroekonomija vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Hariz Agić

08.10.2022.

15.10.2022.

22.10.2022.

12.11.2022.

19.11.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

13.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

03.12.2022.

24.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

11.00-13.00h

10.00-16.00h

13.00-16.00h

10.00-13.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

04.10.2022.

25.10.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

10.00-12.30h

 

Računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

07.12.2022.

12.12.2022.

21.12.2022.

28.12.2022.

Srijeda

Ponedeljak

Srijeda

Srijeda   

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17.00 h

15:00 – 17:00 h

 

Međunarodna ekonomija

Prof. dr Izet Banda

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić,

lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Marketing

Doc.dr Boro Ninić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment *

Prof. dr Šemsudin Dervić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija preduzeća *

Prof. dr Ferhat Ćejvanović

19.10.2022.

23.11.2022.

06.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Utorak

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Konsultacije

14.00-15.30h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2022.

18.10.2022.

09.11.2022.

22.11.2022.

07.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Lidija Vučićević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Ponašanje potrošača

Doc.dr Lidija Vučićević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

14.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

16.12.2022.

Petak
Petak
Petak
Petak

Petak

Petak

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

08.10.2022.

15.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota
Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00 – 10:00 h
09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2022.

18.10.2022.

09.11.2022.

22.11.2022.

07.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija

 

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Konsultacije

14.00-15.30h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2022.

18.10.2022.

09.11.2022.

22.11.2022.

07.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

 

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijsko računovodstvo

Doc. dr Đorđe Lazić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijsko računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

14.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

16.12.2022.

Petak
Petak
Petak
Petak

Petak

Petak

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

08.10.2022.

15.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota
Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00 – 10:00 h
09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2022.

18.10.2022.

09.11.2022.

22.11.2022.

07.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Konsultacije

14.00-15.30h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2022.

18.10.2022.

09.11.2022.

22.11.2022.

07.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment u trgovini

Prof. dr Šemsudin Dervić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

14.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

16.12.2022.

Petak
Petak
Petak
Petak

Petak

Petak

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

08.10.2022.

15.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota
Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00 – 10:00 h
09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2022.

18.10.2022.

09.11.2022.

22.11.2022.

07.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

19.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Konsultacije

14.00-15.30h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2022.

18.10.2022.

09.11.2022.

22.11.2022.

07.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

 

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Industrijska ekologija

 

 

 

 

 

Turistička politika i razvoj

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta

Doc. dr Lidija Vučićević

14.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

16.12.2022.

Petak
Petak
Petak
Petak

Petak

Petak

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

15:00 – 17:00 h

 

Marketing logistike

Doc. Dr Stevo Stević

08.10.2022.

15.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota
Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00 – 10:00 h
09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

 

Pravo osiguranja

Prof. dr Nenad Avramović

04.10.2022.

18.10.2022.

09.11.2022.

22.11.2022.

07.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija

 

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc. dr Boro Ninić

17.10.2022.

08.11.2022.

Ponedeljak

Utorak

15.30-17.45h

15.30-17.45h

 

Ekonomski aspekti životne

 

 

 

Upravljanje ekološkim rizikom

 

 

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment turističke destinacije

Prof. dr Ferhat Ćejvanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekološki menadžment*

Doc. dr Miro Maksimović

 

 

 

 

Marketing u turizmu *

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Globalni turizam*

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

21.10.2022.

11.11.2022.

09.12.2022.

Petak

Petak

Petak

17:00 – 19:00 h

17:00 – 19:00 h

17:00 – 19:00 h

 

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

04.10.2022.

25.10.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

12.30-14h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc. dr Stevo Stević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem *

Prof. dr Izet Banda

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Revizija *

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje *

Prof. dr Izet Banda

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo  i revizija

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

04.10.2022.

25.10.2022.

08.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

12.30-14h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof. dr Anka Bulatović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Upravljačko računovodstvo

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Komparativno računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Prof. dr Izet Banda

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Interni obračun*

Doc. dr Boro Ninić

18.10.2022.

09.11.2022.

Utorak

Srijeda

15.30-17.45h

15.30-17.45h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof. dr Izet Banda

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

21.10.2022.

11.11.2022.

09.12.2022.

Petak

Petak

Petak

17:00 – 19:00 h

17:00 – 19:00 h

17:00 – 19:00 h

 

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

15.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

03.12.2022.

Subota
Subota
Subota
Subota
Subota

10:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

13:00 – 14:00 h

10:00 – 11:00 h

12:00 – 13:00 h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Upravljačko računovodstvo

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Lidija Vučićević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI