STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet u zimskom semestru

 

PRVA GODINA

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

02.10.2023.

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

25.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

Ponedeljak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Matematika I

vježbe

Mr Mirsad Trumić

10.10.2023.

24.10.2023.

07.11.2023.

21.11.2023.

05.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

04.10.2023.

06.10.2023.

18.10.2023.

20.10.2023.

01.11.2023.

03.11.2023.

Ponedeljak

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija umjetnosti i arhitekture

Prof.dr Ivan Balta

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI*

Likovne forme*

Nemanja Smičiklas, predavač

11.11.2023.

Subota

14:00-15:30h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

DRUGA GODINA

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Matematika III

vježbe

Mr Mirsad Trumić

31.10.2023.

14.11.2023.

28.11.2023.

12.12.2023

19.12.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

 

Elementi projektovanja

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

14.10.2023.

04.11.2023.

25.11.2023.

16.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-09:45h

09:00-09:45h

11:15-12:00h

09:00-09:45h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Otpornost materijala

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Grafike i vizuelne komunikacije *

Nemanja Smičiklas, predavač

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

11:00-12:00h

11:00-12:30h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

21.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Građevinski materijali *

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

TREĆA GODINA

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

07.10.2023.

21.10.2023.

04.11.2023.

08.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Petak

09:00-11:00h

09:00-11:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

Projektovanjeporodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

14.10.2023.

04.11.2023.

25.11.2023.

16.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

09:45-10:30h

09:45-10:30h

10:30-11:15h

09:45-10:30h

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

07.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

11:00h

 

VI SEMESTAR

Projektovanjejavni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu *

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Zaštita i revitalizacija *

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

25.11.2023.

16.12.2023.

Subota

Subota

09:00-10:30h

12:00-13:30h

 

 

ČETVRTA GODINA

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Projektovanjevišeporodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

14.10.2023.

04.11.2023.

25.11.2023.

16.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

10:30-11:15h

10:30-11:15h

12:00-12:45h

10:30-11:15h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

07.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

Savremena arhitektura

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

14.10.2023.

04.11.2023.

25.11.2023.

16.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

11:15-12:00h

11:15-12:00h

12:45-13:30h

11:15-12:00h

 

VIII SEMESTAR

Projektovanjeprivredni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanjeurbani kontekst *

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Prof. dr Darko

Manjenčić

14.10.2023.

28.10.2023.

18.11.2023.

16.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-14:00h

10:00-12:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Mjerenje i vrednovanje radova *

Prof. dr Lenart Đerđ

18.10.2023.

20.12.2023.

Srijeda

Srijeda

12:00-14:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti