STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet u zimskom semestru

 

PRVA GODINA

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak

Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak
Četvrtak

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15.00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

14:00 – 15:00 h

 

Matematika I

vježbe

Mr Mirsad Trumić

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

12:00 – 14:00 h

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

07.10.2022.

10.10.2022.

21.10.2022.

24.10.2022.

04.11.2022.

19.11.2022.

Petak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

Petak

Subota

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-11.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

22.11.2022.

20.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

09.00-15.00h

09.00-15.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

03.10.2022.

10.10.2022.

17.10.2022.

24.10.2022.

31.10.2022.

07.11.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija umjetnosti i arhitekture

Prof.dr Ivan Balta

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI*

Likovne forme*

Nemanja Smičiklas, predavač

15.10.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota  

11:00 – 13:00 h

13.00 – 14:00 h

15:00 – 16:00 h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

DRUGA GODINA

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00 – 12:00 h

13:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

13:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

13:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

13:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h

 

Matematika III

vježbe

Mr Mirsad Trumić

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

14:00 – 16:00 h

 

Elementi projektovanja

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

28.10.2022.

11.11.2022.

25.11.2022.

03.12.2022.

10.12.2022.

24.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

11:00 – 11:45 h

15:00 – 16:00 h

15:00 – 16:00 h

11:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

11:00 – 12:00 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.10.2022.

24.10.2022.

07.11.2022.

21.11.2022.

19.12.2022.

 Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-17.00h

11.00-17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.10.2022.

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof. dr

Predavanja će biti održana u ljetnom semestruv

 

 

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof. dr

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Otpornost materijala

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Grafike i vizuelne komunikacije *

Nemanja Smičiklas, predavač

15.10.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Subota

11:00 – 13:00 h

14:00 – 15:00 h

16:00 – 17:00 h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00 – 17:00 h
12:00 – 16:00 h

10:30 – 14:30 h

10:30 – 14:30 h

 

Građevinski materijali *

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

TREĆA GODINA

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

08.10.2022.

22.10.2022.

05.11.2022.

10.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

 

Projektovanjeporodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

28.10.2022.

11.11.2022.

25.11.2022.

03.12.2022.

10.12.2022.

24.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

11:45 – 12:30 h

16:00 – 17:00 h

16:00 – 17:00 h

12:00 – 13:00 h

12:00 – 13:00 h

12:00 – 13:00 h

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

12.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

16.11.2022.

30.11.2022.

14.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

 

VI SEMESTAR

Projektovanjejavni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu *

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Zaštita i revitalizacija *

 

 

 

 

 

ČETVRTA GODINA

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Projektovanjevišeporodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

28.10.2022.

11.11.2022.

25.11.2022.

03.12.2022.

10.12.2022.

24.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

12:30 – 13:15 h

13:00 – 14:00 h

13:00 – 14:00 h

09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

09:00 – 10:00 h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

12.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

16.11.2022.

30.11.2022.

14.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Savremena arhitektura

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

28.10.2022.

11.11.2022.

25.11.2022.

03.12.2022.

10.12.2022.

24.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

13:30 – 14:15 h

14:00 – 15:00 h

14:00 – 15:00 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

10:00 – 11:00 h

 

VIII SEMESTAR

Projektovanjeprivredni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Doc. dr Goran Pejičić

22.10.2022.

29.10.2022.

Subota

Subota

11:00 – 12:30 h

11:00 – 12:30 h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanjeurbani kontekst *

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Prof. dr Darko

Manjenčić

08.10.2022.

12.11.2022.

26.11.2022.

Subota

Subota

Subota

11.00-13.00h

11.00-13.00h

12.30-14.30h

 

Mjerenje i vrednovanje radova *

Doc. dr Goran Pejičić

22.10.2022.

29.10.2022.

Subota

Subota

13:00 – 14:30 h

13:00 – 14:30 h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti