STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ PREDŠKOLSKIH USTANOVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet u zimskom semestru

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

B/H/S

jezici

Doc. dr Dragana Aleksić

19.10.2023.

Četvrtak

15:15h

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

28.10.2023.

Subota

10:00h

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Dr Anđelka Kovač

07.10.2023.

Subota

15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Sociologija *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Opšta lingvistika*

Doc. dr Dragana Aleksić

19.10.2023.

Četvrtak

15:15h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

12.10.2023.

Četvrtak

11:00h

 

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

28.10.2023.

Subota

10:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

IV SEMESTAR

Književnost

Doc. dr Dragana Aleksić

19.10.2023.

Četvrtak

15:15h

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

12.10.2023.

Četvrtak

11:00h

 

Pedagoška psihologija

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

 

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

28.10.2023.

Subota

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof. dr Mithat Tabaković

17.10.2023.

Utorak

12:00h

 

Filmska i TV kultura *

Dr Anđelka Kovač

07.10.2023.

Subota

15:00h

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

28.10.2023.

Subota

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc. dr Kojo Simić

11.10.2023.

Srijeda

09:00h

 

Književnost za djecu

Doc. dr Dragana Aleksić

19.10.2023.

Četvrtak

15:15h

 

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof. dr Sead Rešić

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Dragana Aleksić

19.10.2023.

Četvrtak

15:15h

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

11.10.2023.

Srijeda

13:00h

 

Predškolska pedagogija

Doc. dr Perica Ivanek

16.10.2023.

Ponedeljak

16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku *

Prof. dr Refik Ćatić

12.10.2023.

Četvrtak

11:00h

 

Metodika početnog čitanja i pisanja *

Doc. dr Kojo Simić

11.10.2023.

Srijeda

09:00h

 

Kineziologija *

Prof. dr Branimir Mikić

18.10.2023.

Srijeda

11:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

07.10.2023.

Subota

15:00h

 

Metodika razvoja govora

Prof. dr Refik Ćatić

12.10.2023.

Četvrtak

11:00h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičikilas, predavač

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc. dr Edisa Šljivić

28.10.2023.

Subota

11:00h

 

Metodička praksa

Prof. dr Esed Karić

28.10.2023.

Subota

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija *

Prof. dr Refik Ćatić

12.10.2023.

Četvrtak

11:00h

 

Razvojna psihologija *

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

 

 

 

 

Scenska umjetnost *

Dr Anđelka Kovač

07.10.2023.

Subota

15:00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc. dr Kojo Simić

11.10.2023.

Srijeda

09:00h