STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ PREDŠKOLSKIH USTANOVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet u zimskom semestru

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

B/H/S

jezici

Prof. dr Drago Tešanović

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

 

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00 h

12:00 h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta lingvistika*

Prof. dr Drago Tešanović

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

26.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14:00 h

14:00 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Književnost

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška psihologija

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof. dr Mithat Tabaković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Filmska i TV kultura *

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

26.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14:00 h

14:00 h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc. dr Kojo Simić

31.01.2023.

15.02.2023.

Utorak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

 

Književnost za djecu

Prof. dr Drago Tešanović

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

 

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof. dr Sead Rešić

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

 

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predškolska pedagogija

Doc. dr Perica Ivanek

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku *

Prof. dr Refik Ćatić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

 

Metodika početnog čitanja i pisanja *

Doc. dr Kojo Simić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija *

Prof. dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

18.01.2023.

04.02.2023.

Srijeda

Subota

09:00 h

09:00 h

 

Metodika razvoja govora

Prof. dr Refik Ćatić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičikilas, predavač

21.01.2023.

Subota

11:00 h

 

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Prof. dr Šaćira Mešalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodička praksa

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija *

Prof. dr Refik Ćatić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Razvojna psihologija *

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Scenska umjetnost *

Dr Anđelka Kovač

18.01.2023.

04.02.2023.

Srijeda

Subota

09:00 h

09:00 h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc. dr Kojo Simić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru