FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

25.01.2023.

27.02.2023.

Srijeda

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

28.01.2023.

17.02.2023.

Subota

Petak

12:00 h

10:00 h

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.01.2023.

23.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Dentalna anatomija

Prof. dr Nenad Tanasković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Histologija i embriologija

Prof. dr Branimir Marjanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

25.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

08:00 h

15:30 h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

11:00 h

10:00 h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.01.2023.

23.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12.00 h

12:00 h

 

Cervikofacijalna patologija

Prof. dr Branimir Marjanović

30.01.2023.

27.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u dentalnu medicinu

Prof. dr Dobrila Regoje

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof. dr Nenad Tanasković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

17.01.2023.

07.02.2023.

Utorak

Utorak

13:00 h

13:00 h

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

12:00 h

11:00 h

 

Dentalna radiologija

Prof. dr Branimir Marjanović

30.01.2023.

27.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Imunologija

Doc. dr Munevera Osmić

24.01.2023.

25.02.2023.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

28.01.2023.

15.02.2023.

Subota

Srijeda

09:00 h

09:00 h

 

Stručna praksa I

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Otorinolaringologija

Doc. dr Suad Keranović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Gnatologija

Doc. dr Edin Hrštić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ginekologija i porodništvo

Doc. dr Zoran Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.01.2023.

23.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Prof. dr Dobrila Regoje

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak 

15:00 h

15:00 h

 

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc. dr Edin Kaletović

14.01.2023.

07.02.2023.

Subota

Utorak

12:00 h

12:00 h

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof. dr Nenad Tanasković

27.01.2023.

Petak

14:00 h

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Prof. dr Dobrila Regoje

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Oralna implantologija

Prof. dr Nenad Tanasković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Restauracijska stomatologija

Prof. dr Dobrila Regoje

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stomatološki materijali

Prof. dr Miljan Bajić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija *

Doc. dr Edin Hrštić

14.01.2023.

04.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

Prevencija i

 kontrola infekcija *

Doc. dr Igor Dragičević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

20.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

 

Endodoncija

Prof. dr Dobrila Regoje

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak 

15:00 h

15:00 h

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:00 h

13:00 h

 

Dječija i preventivna stomatologija

Prof. dr Dobrila Regoje

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak 

15:00 h

15:00 h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ortodoncija

Doc. dr

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Mobilna protetika

Doc. dr Edin Hrštić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Zoran Milošević

23.01.2023.

21.02.2023.

Ponedjeljak

Utorak

14:00 h

10:00 h

 

Okluzije *

Doc. dr Edin Hrštić

14.01.2023.

04.02.2023.

Subota

Subota

10.00 h

10:00 h

 

Prometni traumatizam *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Prof. dr Dobrila Regoje

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak 

15:00 h

15:00 h

 

Fiksna protetika

Doc. dr Edin Hrštić

14.01.2023.

04.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

Forenzička stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

14.01.2023.

07.02.2023.

Subota

Utorak

12:00 h

12:00 h

 

Stomatološka praksa

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

Prof. dr Nenad Tanasković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Restauracijska stomatologija  u praksi

Prof. dr Dobrila Regoje

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Protetika u praksi

Doc. dr Edin Kaletović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Endodoncija u praksi

Prof. dr Nenad Tanasković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ortodoncija u praksi

Doc. dr Edin Kaletović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru