FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

SOCIJALNI RAD

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof. dr Zoran Milošević

23.01.2023.

21.02.2023.

Ponedjeljak

Utorak

14:00 h

10:00 h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

15:00 h

15:00 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

asistent

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Psihologija ličnosti

Prof. dr Nermin Mulasomanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Brano Miljuš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

B/H/S jezici*

Prof. dr Drago Tešanović

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

 

Politička sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

23.01.2023.

21.02.2023.

Ponedjeljak

Utorak

14:00 h

10:00 h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

15:00 h

15:00 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ljudska prava

Prof.dr Kemal Brkić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Psihijatrijska njega *

Prof.dr Nikola Ilanković

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

11:00 h

10:00 h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Medicinska etika

Prof. dr Sanda Pribić

25.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

08:00 h

15:30 h

 

Psihologija porodice

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15:00 h

15:00 h

 

 

Mentalno zdravlje

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.01.2023.

23.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Razvojna psihologija Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Psihoterapija i savjetovanje

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija porodice *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

23.01.2023.

21.02.2023.

Ponedjeljak

Utorak

14:00 h

10:00 h

 

Radno i socijalno pravo *

Prof. dr Faruk Sinanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Porodična pedagogija *

Prof. dr Esed Karić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00 h

12:00 h

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

23.01.2023.

21.02.2023.

Ponedjeljak

Utorak

14:00 h

10:00 h

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

23.01.2023.

21.02.2023.

Ponedjeljak

Utorak

14:00 h

10:00 h

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Socijalni rad sa djecom i porodicom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment ljudskih resursa*

Prof. dr Hariz Agić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Upravno pravo *

Doc. dr Albina Fazlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo EU *

Prof. dr Nenad Avramović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h