FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

SOCIJALNI RAD

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

06.10.2023.

Petak

14:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Psihologija ličnosti

Prof. dr Nermin Mulasomanović

23.10.2023.

Ponedeljak

15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Kemal Brkić

16.10.2023.

Ponedeljak

13:00h

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Dragana Aleksić

19.10.2023.

Četvrtak

15:15h

 

Politička sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

12.10.2023.

Četvrtak

11:00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

06.10.2023.

Petak

14:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

IV SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

30.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Ljudska prava

Prof.dr Kemal Brkić

16.10.2023.

Ponedeljak

13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Albina Fazlović

06.10.2023.

Petak

14:00h

 

Psihijatrijska njega *

Prof.dr Nikola Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

Subota

16:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Medicinska etika

Prof. dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

Psihologija porodice

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

23.10.2023.

Ponedeljak

15:00h

 

 

Mentalno zdravlje

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

12.10.2023.

Četvrtak

11:00h

 

Razvojna psihologija Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

28.10.2023.

Subota

10:00h

 

Psihoterapija i savjetovanje

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

23.10.2023.

Ponedeljak

15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija porodice *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Radno i socijalno pravo *

Prof. dr Faruk Sinanović

16.10.2023.

Ponedeljak

16:00h

 

Porodična pedagogija *

Prof. dr Esed Karić

28.10.2023.

Subota

10:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

16.10.2023.

Ponedeljak

16:00h

 

Socijalni rad sa djecom i porodicom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment ljudskih resursa*

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

Subota

16:00h

 

Upravno pravo *

Doc. dr Albina Fazlović

06.10.2023.

Petak

14:00h

 

Pravo EU *

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h