FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SESTRINSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

06.09.2023.

20.09.2023.

Srijeda

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

07.09.2023.

21.09.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

02.09.2023.

16.09.2023.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

saStrani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

02.09.2023.

15.09.2023.

Subota

Petak

13:00h

15:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

11.09.2023.

25.09.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

Biohemija

Doc. dr Darko Manjenčić

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof. dr Azijada Beganlić

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Farmakologija sa toksiologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

12.09.2023.

26.09.2023.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

07.09.2023.

21.09.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.09.2023

29.09.2023.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

12.09.2023.

26.09.2023.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

23.09.2023.

Subota

11:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

11.09.2023.

25.09.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

01.09.2023.

21.09.2023.

Petak
Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

02.09.2023.

16.09.2023.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.09.2023.

15.09.2023.

Subota

Petak

13:00h

15:00h

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Prof. dr Mithat Tabaković

12.09.2023.

26.09.2023.

Utorak
Utorak

13:00h

13:00h

 

Patologija

Doc. dr Suad Keranović

02.09.2023.

16.09.2023.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Njega internističkih bolesnika

Doc. dr Igor Dragičević

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof. dr Azijada Beganlić

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

02.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

09.09.2023.

23.09.2023.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

07.09.2023.

21.09.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

23.09.2023.

Subota

11:00h

 

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

09.09.2023.

30.09.2023.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Infektologija i pridružena njega

Doc. dr Zoran Petrović

04.09.2023.

18.09.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

02.09.2023.

30.09.2023.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc. dr Munevera Osmić

14.09.2023.

30.09.2023.

Četvrtak

Subota

14:00h

13:00h

 

Hirurgija

Prof. dr Branimir Marjanović

02.09.2023.

30.09.2023.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

01.09.2023.

21.09.2023.

Petak
Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

01.09.2023.

21.09.2023.

Petak
Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

12.09.2023.

26.09.2023.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnove hirurškog instrumentiranja

Prof. dr Branimir Marjanović

02.09.2023.

30.09.2023.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof. dr Mithat Tabaković

12.09.2023.

26.09.2023.

Utorak
Utorak

13:00h

13:00h

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

02.09.2023.

30.09.2023.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Njega hirurških bolesnika

Prof. dr Branimir Marjanović

02.09.2023.

30.09.2023.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof. dr Mithat Tabaković

12.09.2023.

26.09.2023.

Utorak
Utorak

13:00h

13:00h

 

Psihijatrija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

23.09.2023.

Subota

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof.dr Albina Fazlović

05.09.2023.

19.09.2023.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

01.09.2023.

21.09.2023.

Petak
Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc. dr Munevera Osmić

14.09.2023.

30.09.2023.

Četvrtak

Subota

14:00h

13:00h