FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – SESTRINSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

20.06.2024

03.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

10:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

14:00h

14:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

12:00h

 

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

14:00h

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof. dr Azijada Beganlić

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

10:00h

 

Farmakologija sa toksiologijom

Doc. dr Indira Hukić

12.06.2024.

01.07.2024.

Srijeda

Ponedeljak

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Doc. dr Dragan Novosel

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

10:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

12:00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

12:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Prof. dr Mithat Tabaković

11.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Patologija

Doc. dr Suad Keranović

18.06.2024.

13.07.2024.

Utorak

Subota

10:30h

 

Njega internističkih bolesnika

Doc. dr Igor Dragičević

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

14:00h

14:00h

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof. dr Azijada Beganlić

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

10:00h

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić 

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

08.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

Homeopatija

Prof. dr Munevera Bećarević

08.06.2024.

04.07.2024.

Subota

Četvrtak

14:00h

16:00h

 

Infektologija i pridružena njega

Doc. dr Zoran Petrović

22.06.2024.

09.07.2024.

Subota

Utorak

13:00h

13:00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

29.06.2024.

27.07.2024.

Subota

Subota

11:00h

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof. dr Munevera Osmić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

Hirurgija

Prof. dr Branimir Marjanović

29.06.2024.

27.07.2024.

Subota

Subota

10:00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

14:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnove hirurškog instrumentiranja

Prof. dr Branimir Marjanović

29.06.2024.

27.07.2024.

Subota

Subota

12:00h

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof. dr Mithat Tabaković

11.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

29.06.2024.

27.07.2024.

Subota

Subota

12:00h

 

Njega hirurških bolesnika

Prof. dr Branimir Marjanović

29.06.2024.

27.07.2024.

Subota

Subota

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof. dr Mithat Tabaković

11.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Psihijatrija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

08.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Doc. dr Denis Husić

15.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

10:00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Prof. dr Munevera Osmić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

10:00h