FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – RADIOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE – Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

25.01.2023.

27.02.2023.

Srijeda

Ponedjeljak

11:00 h

11.00 h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

28.01.2023.

17.02.2023.

Subota

Petak

12:00 h

10:00 h

 

Zaštita od zračenja

Doc. dr Zoran Petrović

16.01.2023.

01.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

13:00 h

13:00 h

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Radiološka propedeutika

Prof. dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Doc. dr Sava Stajić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

25.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

08:00 h

15:30 h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

11:00 h

10:00 h

 

Radiologija i nuklearna medicina

Doc. dr Sava Stajić

23.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.01.2023.

23.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Radiografske tehnike I

Prof.dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Doziometrija u radioterapiji

Doc. dr Sava Stajić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode *

Prof. dr Dario Galić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Konvencionalne radiološke metode

Prof. dr Haris Huseinagić

17.01.2023.

Utorak

14:30 h

 

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

12.01.2023.

03.02.2023.

Četvrtak

Petak

17:00 h

17:00 h

 

Radiološka onkologija

Doc. dr Sava Stajić

23.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Prof. dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Radiografske tehnike II

Prof. dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Radioterapija

Doc. dr Sava Stajić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.01.2023.

23.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc. dr Darko Manjenčić

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

17:00 h

17:00 h

 

Digitalna radiologija

Prof. dr Haris Huseinagić

17.01.2023.

Utorak

14:30 h

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof. dr Branimir Marjanović

30.01.2023.

27.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10:00 h

10:00 h

 

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Prof. dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kompjuterizovane radiološke metode

Prof. dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

20.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc. dr Munevera Osmić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru