TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

12.10.2023.

Četvrtak

10:00h

Osnove saobraćaja i transporta

Prof. dr Mile Milekić

14.10.2023.

Subota

09:45h

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

10:00h

Tehnička mehanika

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

14:00h

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu *

Prof. dr Mile Milekić

14.10.2023.

Subota

09:45h

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

III i IV SEMESTAR

 

 

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof. dr Nenad Kapor

27.10.2023.

Petak

14.00h

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

14.10.2023.

Subota

16:00h

Marketing saobraćaja

Prof. dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

IV SEMESTAR

Statističke metode

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

Četvrtak

10:00h

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof. dr Mladen Dobrić

12.10.2023.

Četvrtak

16:00h

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

IZBORNI PREDMETI

Osnove logistike *

Doc. dr Marko Amidžić

28.10.2023.

Subota

09:00h

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

12.10.2023.

Četvrtak

16:00h

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

12.10.2023.

Četvrtak

11:00h

Marketing saobraćaja - ispit polažu studenti Menadžment saobraćaja

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

12.10.2023.

Četvrtak

16:00h

Motorna vozila

Prof. dr Nenad Kapor

27.10.2023.

Petak

14.00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

12.10.2023.

Četvrtak

16:00h

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

12.10.2023.

Četvrtak

16:00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

 

 

 

Osnovi mehanizacije pretovara *

Doc. dr Zlatko Kovačević

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc. dr Zlatko Kovačević

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

Motorna vozila

Prof. dr Nenad Kapor

27.10.2023.

Petak

14.00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Prof. dr Zijad Jagodić

04.10.2023.

Srijeda

09:30h

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

 

 

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Doc. dr Marko Amidžić

28.10.2023.

Subota

09:00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

V i VI semestar

(III godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

 

 

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

Prof. dr Nenad Kapor

27.10.2023.

Petak

14.00h

Motorna vozila

Prof. dr Nenad Kapor

27.10.2023.

Petak

14.00h

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

Subota

16:00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

Projektni menadžment

Prof. dr Šemsudin Dervić

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc. dr Stevo Stević

06.10.2023.

Petak

18:00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

 

 

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Doc. dr Marko Amidžić

28.10.2023.

Subota

09:00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

12.10.2023.

Četvrtak

16:00h

Terminali u drumskom saobraćaju

Prof. dr Zijad Jagodić

04.10.2023.

Srijeda

09:30h

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Doc. dr Vesna Novak

28.10.2023.

Subota

10:00h

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Marko Amidžić

28.10.2023.

Subota

09:00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

14:00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

Bezbjednost saobraćaja – uviđaji saobraćajnih nezgoda

Prof. dr Zijad Jagodić

04.10.2023.

Srijeda

09:30h

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Prof. dr Zijad Jagodić

04.10.2023.

Srijeda

09:30h

 

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

14.10.2023.

Subota

09:45h

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

14:00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

 

VII i VIII semestar
(IV godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

13.10.2023.

Petak

16:30h

 

 

 

Menadžment

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

Subota

16:00h

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

14.10.2023.

Subota

09:45h

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

12.10.2023.

Četvrtak

15:00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

14:00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h