TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Osnove saobraćaja i transporta

Prof. dr Mile Milekić

21.01.2023.

04.02.2023.

Subota

Subota

8:30 h

8:30 h

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Tehnička mehanika

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu *

Prof. dr Mile Milekić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00 h

12:00 h

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

III i IV SEMESTAR

 

 

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof.dr Zoran Lalić

20.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

10:00 h

10:00 h

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Marketing saobraćaja

Prof. dr Miodrag Tojagić

19.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

IV SEMESTAR

Statističke metode

Doc. dr Dario Galić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof. dr Mladen Dobrić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnove logistike *

Prof.dr Zoran Lalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

17.01.2023.

07.02.2023.

Utorak

Utorak

15:00 h

11:00 h

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

Marketing saobraćaja - ispit polažu studenti Menadžment saobraćaja

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

17.01.2023.

07.02.2023.

Utorak

Utorak

14:00 h

11:00 h

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

20.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Osnovi mehanizacije pretovara *

Doc. dr Zlatko Kovačević

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

10.00 h

10:00 h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

10.00 h

10:00 h

 

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc. dr Zlatko Kovačević

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

10.00 h

10:00 h

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

20.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Prof. dr Zijad Jagodić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

10.00 h

10:00 h

 

V i VI semestar

(III godina studijskog programa menadžment u saobraćaju)

 

 

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

Prof. dr Zoran Lalić

20.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

10:00 h

10:00 h

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

20.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

10:00 h

10:00 h

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Projektni menadžment

Prof. dr Šemsudin Dervić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc. dr Stevo Stević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

10.00 h

10:00 h

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

17.01.2023.

07.02.2023.

Utorak

Utorak

13:00 h

11:00 h

Terminali u drumskom saobraćaju

Prof. dr Zijad Jagodić

18.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Doc. dr Vesna Novak

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 (IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

Bezbjednost saobraćajauviđaji saobraćajnih nezgoda

Prof. dr Zijad Jagodić

18.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Bezbjednost saobraćajavještačenja u saobraćaju

Prof. dr Zijad Jagodić

18.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

 

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII semestar
(IV godina studijskog programa Menadžment u Saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

20.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

16:00 h

16:00 h

Menadžment

Prof. dr Haris Agić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru