TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

12.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

20.10.2023.

Petak

14:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

 

Građevinski materijali

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Darko Manjenčić

14.10.2023.

Subota

16:00-18:00h

 

Gradnja objekata *

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

12.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

18.10.2023.

Srijeda

12:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

 

Otpornost materijala

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

 

Tehnologija betona

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

 

Zgradarstvo

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacije *

Doc. dr Milorad Živković

07.10.2023.

Subota

11:00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

21.10.2023.

Subota

08:30h

 

Osnovi hidrotehnike *

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

Prof. dr Zoran Lalić

 

Inženjerska ekonomija u građevinarstvu

(samo za studente Puteva, željeznice i aerodroma)

 

 

 

 

 

Zgradarstvo – slušaju  samo studenti studijskih programa Hidrotehnike i Putevi, željeznice i aerodromi

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

Teorija betonskih konstrukcija

Doc. dr Milorad Živković

07.10.2023.

Subota

11:00h

 

VI SEMESTAR

Zgradarstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Teorija ploča i ljuski *

Prof. dr Slobodan Manojlović

18.10.2023.

Srijeda

12:00h

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

Tehnička fizika *

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

HIDROTEHNIKA

 

V SEMESTAR

Hidrologija

Prof. dr Tešo Ristić

21.10.2023.

Subota

12:00h

 

Hidraulika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

18.10.2023.

Srijeda

12:00h

 

Vodoprivredni sistemi

Prof. dr Slobodan Manojlović

18.10.2023.

Srijeda

12:00h

 

VI SEMESTAR

Hidraulika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

18.10.2023.

Srijeda

12:00h

 

Komunalna hidrotehnika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

18.10.2023.

Srijeda

12:00h

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Drenažni sistemi *

Prof. dr Slobodan Manojlović

18.10.2023.

Srijeda

12:00h

 

Hidrotehničke građevine *

Prof. dr Slobodan Manojlović

18.10.2023.

Srijeda

12:00h

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

PUTEVI, ŽELJEZNICE I AERODROMI

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

Tehnička fizika

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

 

VI SEMESTAR

Inženjerska geologija

Prof. dr Almir Šabović

 

 

 

 

Mehanika fluida

Prof. dr Nenad Kapor

27.10.2023.

Petak

14.00h

 

Planiranje i projektovanje puteva

Prof. dr Mladen Dobrić

12.10.2023.

Četvrtak

16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

Gornji sloj željeznica *

Prof. dr Nenad Kapor

27.10.2023.

Petak

14.00h

 

Mostovi *

Prof. dr Nenad Kapor

27.10.2023.

Petak

14.00h

 

 

 

 

 

KONSTRUKCIJE

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

 Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

 Tehnička fizika

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

 

 

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

 Zgradarstvo

 

 

 

 

 

 Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

 

 

 

 

 

 Osnovi fundiranja

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

*Organizacija građenja

Prof. dr

Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

*Metalne konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 Teorija betonskih konstrukcija

Doc. dr Milorad Živković 

07.10.2023.

Subota

11:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metoda konačnih elemenata

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

Matrična analiza konstrukcija

 Prof. dr Nenad Kapor

27.10.2023.

Petak

14.00h

 

Prethodno napregnuti beton

Doc. dr Milorad Živković

07.10.2023.

Subota

11:00h

 

VIII SEMESTAR

 Teorija ploča i ljuski

Prof. dr Slobodan Manojlović 

18.10.2023.

Srijeda

12:00h

 

Stručna praksa

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

* Menadžment tehnologija građenja

 

 

 

 

* Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

* Održavanje objekata

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

 

 

 

 

 (IV godina – studijski program građevinarstvo)

 

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

Stabilnost konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

21.10.2023.

Subota

15:00h

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Doc. dr Dragica Arsić – Arnautović 

14.10.2023.

Subota

12:00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

 

 

 

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

Održavanje objekata*

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2023.

Srijeda

10:00h

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof. dr Tešo Ristić

21.10.2023.

Subota

12:00h

 

Navodnjavanje

Doc. dr Petar Stevanović

 

 

 

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

21.10.2023.

Subota

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

18.10.2023.

Srijeda

12:00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigć

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

Geoekologija *

Prof. dr Stevo Pašalić

20.10.2023.

Petak

13:00h

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

21.10.2023.

Subota

08:30h