TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

20.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

13:30 h

13:30 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Građevinski materijali

Prof. dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Darko Manjenčić

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

 

Gradnja objekata *

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

asistent

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

27.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

13:30 h

13:30 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Otpornost materijala

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnologija betona

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zgradarstvo

Prof. dr Nusret Mujagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacije *

Prof. dr

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

09:00 h

09:00 h

 

Osnovi hidrotehnike *

Doc. dr Budimir Tojagić

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

Prof. dr Zoran Lalić

20.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

 

Inženjerska ekonomija u građevinarstvu

(samo za studente Puteva, željeznice i aerodroma)

 

 

 

 

 

Zgradarstvoslušaju  samo studenti studijskih programa Hidrotehnike i Putevi, željeznice i aerodromi

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

Teorija betonskih konstrukcija

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

VI SEMESTAR

Zgradarstvo

Prof. dr

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof. dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Teorija ploča i ljuski *

Prof. dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička fizika *

Doc. dr Budimir Tojagić

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

HIDROTEHNIKA

 

V SEMESTAR

Hidrologija

Prof. dr Tešo Ristić

14.01.2023.

04.02.2023.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

 

Hidraulika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

27.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

13:30 h

13:30 h

 

Vodoprivredni sistemi

Prof. dr Slobodan Manojlović

27.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

13:30 h

13:30 h

 

VI SEMESTAR

Hidraulika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Komunalna hidrotehnika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Drenažni sistemi *

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

Hidrotehničke građevine *

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

PUTEVI, ŽELJEZNICE I AERODROMI

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

Tehnička fizika

Doc. dr Budimir Tojagić

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

 

VI SEMESTAR

Inženjerska geologija

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Mehanika fluida

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Planiranje i projektovanje puteva

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Gornji sloj željeznica *

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Mostovi *

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTRUKCIJE

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

 Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

 Tehnička fizika

Doc. dr Budimir Tojagić

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

 

 

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

 Zgradarstvo

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 Osnovi fundiranja

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

*Organizacija građenja

Prof. dr

Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

*Metalne konstrukcije

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

 Teorija betonskih konstrukcija

 

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metoda konačnih elemenata

Prof. dr Lenart Đerđ

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

Matrična analiza konstrukcija

 Prof. dr Nenad Kapor

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

 

Prethodno napregnuti beton

 

 

VIII SEMESTAR

 Teorija ploča i ljuski

Prof. dr Slobodan Manojlović 

 Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

* Menadžment tehnologija građenja

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

* Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

* Održavanje objekata

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

 

 

 

 

 (IV godina – studijski program građevinarstvo)

 

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof. dr Lenart Đerđ

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

Stabilnost konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof. dr

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof. dr Lenart Đerđ

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

Održavanje objekata*

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof. dr Tešo Ristić

14.01.2023.

04.02.2023.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

 

Navodnjavanje

Doc. dr Petar Stevanović

14.01.2023.

04.02.2023.

Subota

Subota

09:00 h

09:00 h

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

14.01.2023.

04.02.2023.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigć

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00 h

12:00 h

 

Geoekologija *

Doc.dr Darko Manjenčić

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

09:00 h

09:00 h

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

09:00 h

09:00 h