OBLAST RAZREDNE NASTAVE , RAZREDNE NASTAVE SA ENGLESKIM JEZIKOM, RAZREDNE NASTAVE SA DEFEKTOLOGIJOM I RAZREDNE NASTAVE SA LIKOVNOM KULTUROM

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Prof. dr Drago Tešanović

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

 

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Vokalno-instrumentalna nastava

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi defektologije

Prof.dr Šaćira Mešalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta lingvistika*

Prof. dr Drago Tešanović

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

Engleski jezik I – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Osnovi defektologije – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Sociologija – predmet je izborni samo za studente Razredne nastave sa defektologijom

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

26.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14:00 h

14:00 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Književnost

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška psihologija

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija umjetnosti i arhitekture

Prof. dr Ivan Balta

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Higijena *

Prof. dr Mithat Tabaković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Filmska i TV kultura *

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

26.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14:00 h

14:00 h

 

Kineziologija *

Prof. dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Engleski jezik II – predmet polažu samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Istorija umjetnosti i arhitekture i Kineziologijapredmete slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa likovnom kulturom

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA OPŠTI SMJER)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc. dr Kojo Simić

31.01.2023.

15.02.2023.

Utorak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

 

Književnost za djecu

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, predavač

21.01.2023.

Subota

11:00 h

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Razvojna psihologija Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof. dr Šaćira Mešalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost *

Dr Anđelka Kovač

18.01.2023.

04.02.2023.

Srijeda

Subota

09:00 h

09:00 h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc. dr Kojo Simić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Školsko pravo i administracija *

Doc. dr Biljana Dimitrić

18.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

17:00 h

17:00 h

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA ENGLESKIM JEZIKOM ZA OSNOVNE ŠKOLE)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc. dr Kojo Simić

31.01.2023.

15.02.2023.

Utorak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

 

Književnost za djecu

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, predavač

21.01.2023.

Subota

11:00 h

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave engleskog jezika

Doc. dr Valentina Budinčić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof. dr Šaćira Mešalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Tvorba riječi u engleskom jeziku *

Doc. dr Valentina Budinčić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc. dr Kojo Simić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Igre u nastavi engleskog jezika *

Doc. dr Valentina Budinčić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA LIKOVNOM KULTUROM)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc. dr Kojo Simić

31.01.2023.

15.02.2023.

Utorak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

 

Književnost za djecu

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, predavač

21.01.2023.

Subota

11:00 h

 

VI SEMESTAR

Likovne tehnike i postupci

Nemanja Smičiklas, predavač

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Likovne forme

Nemanja Smičiklas, predavač

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Dr Anđelka Kovač

18.01.2023.

04.02.2023.

Srijeda

Subota

09:00 h

09:00 h

 

Grafike i vizuelne komunikacije*

Nemanja Smičiklas, predavač

21.01.2023.

Subota

11:00 h

 

Inkluzija u obrazovanju*

Prof. dr Šaćira Mešalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Doc. dr Kojo Simić

31.01.2023.

15.02.2023.

Utorak

Srijeda

12:00 h

12:00 h

 

Metodika nastave matematike

Prof. dr Sead Rešić

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

 

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

18.01.2023.

04.02.2023.

Srijeda

Subota

09:00 h

09:00 h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodička praksa

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodički pristup u radu  s djecom s posebnim potrebama

Prof. dr Šaćira Mešalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Husejn Musić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

Nemanja Smičiklas, predavač

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof. dr Esed Karić

26.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14:00 h

14:00 h

 

Metodički pristup u radu s djecom s posebnim potrebama – ispit slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

 

Istorija engleskog jezika *

Doc. dr Valentina Budinčić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika engleskog jezika u ranoj školskoj dobi *

Doc. dr Valentina Budinčić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof. dr Esed Karić

26.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14:00 h

14:00 h

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Husejn Musić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

Nemanja Smičiklas, predavač

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kreativne radionice *

Nemanja Smičiklas, predavač

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

RAZREDNA NASTAVA SA LIKOVNOM KULTUROM

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Doc. dr Kojo Simić

31.01.2023.

15.02.2023.

Utorak

Srijeda

12:00 h

12:00 h

 

Metodika nastave matematike

Prof. dr Sead Rešić

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

 

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

18.01.2023.

04.02.2023.

Srijeda

Subota

09:00 h

09:00 h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta estetika

Nemanja Smičiklas, predavač

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodička praksa

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Husejn Musić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Vajanje *

Nemanja Smičiklas, predavač

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kolažne tehnike u slikarstvu *

Nemanja Smičiklas, predavač

Ispit će biti održan u ljetnom semestru