STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

12.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

12.10.2023.

Četvrtak

11:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

26.10.2023.

Četvrtak

13:00h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

28.10.2023.

Subota

10:00h

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

12.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Analitička geometrija *

Prof. dr Sead Rešić

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Računari u nastavi fizike*

Prof. dr Goran Popović

07.10.2023.

Subota

16:00-17:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

28.10.2023.

Subota

10:00h

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

21.10.2023.

Subota

10:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

IV SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Vjerovatnoća i statistika

Prof. dr Sead Rešić

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

 

Istorija matematike i fizike *

Prof. dr Sead Rešić

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Diskretna matematika *

Prof. dr Sead Rešić

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Računari u nastavi matematike *

Prof. dr Goran Popović

07.10.2023.

Subota

16:00-17:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc. dr Alija Muhibić

21.10.2023.

Subota

10:00h

 

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

12.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Metodika nastave matematike

Prof. dr Sead Rešić

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

VI SEMESTAR

Geometrija

Prof. dr Sead Rešić

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Metodika nastave fizike

Prof. dr Hrustem

 Smailhodžić

26.10.2023.

Četvrtak

13:00h

 

Atomska fizika

Doc. dr Alija Muhibić

21.10.2023.

Subota

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline *

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

26.10.2023.

Četvrtak

13:00h

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

28.10.2023.

Subota

10:00h

 

Nove IKT tehnologije *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

21.10.2023.

Subota

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

26.10.2023.

Četvrtak

13:00h

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Linearna algebra II

Prof. dr Radoslav Galić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Statistička fizika

Prof. dr Jugoslav Stahov

18.10.2023.

Srijeda

15:00h

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Internet *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

21.10.2023.

Subota

12:00h

 

Algebarske strukture *

Prof. dr Radoslav Galić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Metrologija *

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

Četvrtak

10:00h