STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

asistent

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika *

Prof. dr Sead Rešić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Računari u nastavi fizike*

Doc. dr Goran Popović

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

14:00 h

14:00 h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

26.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14:00 h

14:00 h

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

10.00 h

10:00 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Radoslav Galić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Aplikativni softver

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Analitička geometrija

Prof. dr Sead Rešić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

Istorija matematike i fizike *

Prof. dr Sead Rešić

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

 

Diskretna matematika *

Prof. dr Radoslav Galić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

14:00 h

14:00 h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc. dr Alija Muhibić

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

10.00 h

10:00 h

 

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Metodika nastave matematike

Prof. dr Sead Rešić

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

 

VI SEMESTAR

Geometrija

Prof. dr Sead Rešić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave fizike

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Atomska fizika

Doc. dr Alija Muhibić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline *

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

12.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11.00 h

13:00 h

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

26.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14:00 h

14:00 h

 

Nove IKT tehnologije *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

12.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11.00 h

13:00 h

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

 

Linearna algebra II

Prof. dr Radoslav Galić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

VIII SEMESTAR

Statistička fizika

Prof. dr Jugoslav Stahov

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Internet *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

Algebarske strukture *

Prof. dr Radoslav Galić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Metrologija *

Doc. dr Dario Galić

28.01.2023.

17.02.2023.

Subota

Petak

12:00 h

10:00 h