STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I TEHNIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

27.01.2023.

16.02.2023.

Petak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

asistent

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika*

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

27.01.2023.

16.02.2023.

Petak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

27.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

13.30 h

13:30 h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof. dr Ivan Hegediš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Prof. dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*

Doc. dr Zlatko Kovačević

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

10.00 h

10:00 h

 

Upravljački informacioni sistemi *

Prof. dr Velimir Dedić

27.01.2023.

16.02.2023.

Petak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

26.01.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14:00 h

14:00 h

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

27.01.2023.

16.02.2023.

Petak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

 

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška psihologija

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi mehatronike

Doc. dr Nurdin Ćehajić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof. dr Esed Karić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Programiranje i dizajn web aplikacija *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

11:30 h

11:30 h

 

Robotika

Prof. dr Velimir Dedić

27.01.2023.

16.02.2023.

Petak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

27.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

10:00 h

10:00 h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

23.01.2023.

21.02.2023.

Ponedjeljak

Utorak

14:00 h

10:00 h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru