STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

20.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnika geodetskih mjerenja

Prof. dr Ilija Grgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Prof. dr Gligorije Perović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

asistent

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika*

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Građevinski materijali*

Prof. dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

27.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

13.30 h

13:30 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof. dr Gligorije Perović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Teorijska geodezija

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik prof. dr Mile Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Geoekologija *

Doc. dr Darko Manjenčić

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

09:00 h

09:00 h

 

Račun izravnanja-osnovni kurs *

Prof. dr Gligorije Perović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Prof. dr Ilija Grgić

21.01.2023.

04.02.2023.

Subota

Subota

Pismeni 09:00 – 11:00 h

Usmeni 11:00 h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof. dr Mile Petrović

13.01.2023.

Petak

12:00 h

 

Geodetska metrologija

Prof. dr Gligorije Perović

20.01.2023. pismeni

21.01.2023. usmeni

17.02.2023. pismeni

18.02.2023. usmeni

Petak

Subota

Petak

Subota

13:00 h

08:30 h

13:00 h

08:30 h

 

VI SEMESTAR

Katastar nepokretnosti

Prof. dr Ilija Grgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof. dr

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

Fizička geodezija

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00 h

12:00 h

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Darko Manjenčić

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

09:00 h

09:00 h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof. dr Mile Petrović

13.01.2023.

Petak

11:00 h

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

14.01.2023.

04.02.2023.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof. dr Gligorije Perović

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

09:00 h

09.00 h

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Prof. dr Ilija Grgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Prof. dr Brana Komljenović

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

09:00 h

09:00 h

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof. dr Gligorije Perović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru