PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

06.10.2023.

Petak

14:00h

 

Osnovi opšte forenzike

Prof. dr Miloš Marković

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

 

Forenzička hemija i toksikologija

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Forenzička patologija

Prof. dr Jasminka HHalilović

31.10.2023.

Utorak

17:00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Osnovi forenzičke biologije*

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.10.2023.

Utorak

17:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

06.10.2023.

Petak

14:00h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof. dr Jasminka H. Halilović

31.10.2023.

Utorak

17:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.10.2023.

Utorak

17:00h

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija *

Prof. dr Marković Miloš

 

 

 

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Forenzička psihologija *

Prof. dr Nikola Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Sudska toksikologija

Prof. dr Mustafa Burgić

11.10.2023.

Srijeda

13:00h

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Prof. dr Marković Miloš

13.10.2023.

Petak

11:00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

06.10.2023.

Petak

14:00h

 

Forenzičko računovodstvo

Prof. dr Anka Bulatović

13.10.2023.

Petak

13:00h

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.10.2023.

Utorak

17:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Toksikologija hrane *

Prof. dr Mustafa Burgić

11.10.2023.

Srijeda

13:00h

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Prof. dr Miloš Marković

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

 

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Prof. dr Miroslav Baljak

14.10.2023.

Subota

10:00h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr Merima Gigović, viši asistent

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

Forenzična analiza dokumenata

Prof. dr Miloš Marković

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Biohemija

Prof. dr Darko Manjenčić

14.10.2023.

Subota

10:00-11:00h

 

Forenzička balistika

Prof. dr Marković Miloš

13.10.2023.

Petak

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzična obrada tragova na mjestu zločina*

Prof. dr Marković Miloš

13.10.2023.

Petak

11:00h

 

Forenzična antropologija*

Prof.dr Jasminka H.Halilović

31.10.2023.

Utorak

17:00h

 

Forenzična i odštetna odgovornost *

Prof. dr Brana Komljenović

21.10.2023.

Subota

08:30h