PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

15:00 h

15:00 h

 

Osnovi opšte forenzike

Doc. dr Biljana Dimitrić

18.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

17:00 h

17:00 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof. dr Ranka Kubiček

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička patologija

Prof. dr Jasminka HHalilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

asistent

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc. dr Dario Galić

28.01.2023.

17.02.2023.

Subota

Petak

12:00 h

10:00 h

 

Osnovi forenzičke biologije*

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12.00 h

12:00 h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

15:00 h

15:00 h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof. dr Jasminka H. Halilović

31.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12.00 h

12:00 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Biljana Dimitrić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija *

Prof. dr Marković Miloš

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:30 h

11:30 h

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička psihologija *

Prof. dr Nikola Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Sudska toksikologija

Prof. dr Mustafa Burgić

18.01.2023.

22.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Prof. dr Marković Miloš

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:30 h

11:30 h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzičko računovodstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof. dr Ranka Kubiček

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Toksikologija hrane *

Prof. dr Mustafa Burgić

18.01.2023.

22.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc. dr Biljana Dimitrić

18.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

17:00 h

17:00 h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

 

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Prof. dr Miroslav Baljak

12.01.2023.

03.02.2023.

Četvrtak

Petak

17:00 h

17:00 h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr Merima Gigović, viši asistent

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Forenzična analiza dokumenata

Doc. dr Biljana Dimitrić

18.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

17:00 h

17:00 h

 

VIII SEMESTAR

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička balistika

Prof. dr Marković Miloš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzična obrada tragova na mjestu zločina*

Prof. dr Marković Miloš

 

Forenzična antropologija*

Prof.dr Jasminka H.Halilović

31.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12.00 h

12:00 h

 

Forenzična i odštetna odgovornost *

Prof. dr Brana Komljenović

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

09:00 h

09:00 h