PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof. dr Albina Fazlović

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Osnovi opšte forenzike

Prof. dr MIloš Marković

22.06.2024.

10.07.2024.

Subota

Srijeda

11:30h

12:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof. dr Ranka Kubiček

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00-12:00h

 

Forenzička patologija

Prof. dr Jasminka HHalilović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

12:00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc. dr Dario Galić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Osnovi forenzičke biologije*

Prof. dr Jasminka H.Halilović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

12:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof. dr Jasminka H. Halilović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

12:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

12:00h

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija *

Prof. dr Miloš Marković

22.06.2024.

10.07.2024.

Subota

Srijeda

12:00h

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

Forenzička psihologija *

Prof. dr Nikola Ilanković

08.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

Sudska toksikologija

Prof. dr Mustafa Burgić

18.06.2024.

23.07.2024.

Utorak

Utorak

12:00h

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Prof. dr Miloš Marković

10.07.2024.

Srijeda

12:00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Forenzičko računovodstvo

Prof. dr Anka Bulatović

06.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka H.Halilović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof. dr Ranka Kubiček

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00-12:00h

 

Toksikologija hrane *

Prof. dr Mustafa Burgić

18.06.2024.

23.07.2024.

Utorak

Utorak

12:00h

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Prof. dr Miloš Marković

22.06.2024.

10.07.2024.

Subota

Srijeda

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

 

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Prof. dr Miroslav Baljak

08.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

14:00h

17:00h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. Dr Milanko Aladžić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

Forenzika u krivičnom postupku
Vježbe

Mr Merima Gigović, viši asistent

 

 

 

 

Forenzična analiza dokumenata

Prof. dr Miloš Marković

22.06.2024.

10.07.2024.

Subota

Srijeda

12:30h

 

VIII SEMESTAR

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

14:00h

 

Forenzička balistika

Prof. dr Miloš Marković

22.06.2024.

10.07.2024.

Subota

Srijeda

12:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzična obrada tragova na mjestu zločina*

Prof. dr Miloš Marković

22.06.2024.

10.07.2024.

Subota

Srijeda

12:30h

 

Forenzična antropologija*

Prof.dr Jasminka H.Halilović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

12:00h

 

Forenzična i odštetna odgovornost *

Prof. dr Brana Komljenović

08.06.2024.

27.07.2024.

Subota

09:00h