FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Kristijan Dinjar

25.01.2023.

27.02.2023.

Srijeda

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

28.01.2023.

17.02.2023.

Subota

Petak

12:00 h

10:00 h

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Okupaciona terapija

Prof. dr Nikola Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Biomehanika

Prof. dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

25.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

08:00 h

15:30 h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

11:00 h

10:00 h

 

Kinezimetrija

Prof. dr Izudin Tanović

16.01.2023.

Ponedjeljak

11:00 h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.01.2023.

23.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Patologija

Doc. dr Suad Keranović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Protetika i ortotika

Prof. dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof. dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Sanda Pribić

25.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

08:00 h

15:30 h

 

Fizioterapija u pedijatriji

Prof. dr Vera Ilanković

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

12:00 h

11:00 h

 

Fizioterapija u neurologiji

Prof. dr Vera Ilanković

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

12:00 h

11:00 h

 

Manuelna masaža

Prof. dr Vera Ilanković

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

12:00 h

11:00 h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof. dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fizioterapija u ginekologiji

Prof. dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ergonomija i medicina rada

Doc.dr Zoran Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.01.2023.

23.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof. dr Vera Ilanković

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

13:00 h

11:00 h

 

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Prof. dr Vera Ilanković

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

13:00 h

11:00 h

 

Stručna praksa III

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

30.01.2023.

27.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10:00 h

10:00 h

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

20.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc. dr Munevera Osmić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru