FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FARMACIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

30.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.10.2023.

Utorak

17:00h

 

Biohemija

Doc. dr Darko Manjenčić

14.10.2023.

Subota

10:00-11:00h

 

Uvod u farmaciju

Prof. dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

Farmaceutska botanika

Prof. dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Prirodna ljekovita sredstva

Prof. dr Jasminka Sadadinović

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

13.10.2023.

Petak

15:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Patologija

Doc.dr Suad Keranović

07.10.2023.

Subota

10:00h

 

Interna medicina

Prof. dr Mithat Tabaković

17.10.2023.

Utorak

12:00h

 

Organska hemija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

Subota

16:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

21.10.2023.

Subota

11:00h

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

09.10.2023.

Ponedeljak

10:00h

 

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

14.10.2023.

Subota

12:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.10.2023.

Utorak

17:00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Bromatologija

Prof. dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

Analitička hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Mentalno zdravlje*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

Farmaceutska hemija I

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

Utorak

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

Prof.dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

Toksikologija sa analitikom

Prof. dr Mustafa Burgić

11.10.2023.

Srijeda

13:00h

 

Oblikovanje lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom *

Prof.dr Sanda Pribić

18.10.2023.

Srijeda

14:00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Zdravstveno pravo*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Albina Fazlović

20.10.2023.

Petak

10:00h

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Farmaceutska tehnologija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Farmaceutska hemija II

Prof. dr Ranka Kubiček

10.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

24.10.2023.

Utorak

10:00h

 

X SEMESTAR

Marketing lijekova*

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.10.2023.

Četvrtak

10:00h

 

Metodologija naučnog istraživanja*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h