FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FARMACIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

25.01.2023.

27.02.2023.

Srijeda

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

28.01.2023.

17.02.2023.

Subota

Petak

12:00 h

10:00 h

 

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u farmaciju

Prof. dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Farmaceutska botanika

Prof. dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

25.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

08:00 h

15:30 h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

11:00 h

10:00 h

 

Prirodna ljekovita sredstva

Prof. dr Jasminka Sadadinović

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

11:00 h

11:00 h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.01.2023.

23.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

28.01.2023.

15.02.2023.

Subota

Srijeda

09:00 h

09:00 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Patologija

Doc.dr Suad Keranović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Organska hemija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

12.01.2023.

03.02.2023.

Četvrtak

Petak

17:00 h

17:00 h

 

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

24.01.2023.

25.02.2023.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

31.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12.00 h

12:00 h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Bromatologija

Prof. dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Analitička hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

 

Mentalno zdravlje*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

19.01.2023.

23.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof. dr Ranka Kubiček

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

 

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

11:00 h

11:00 h

 

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

25.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

08:00 h

15:30 h

 

Farmaceutska hemija I

Prof. dr Ranka Kubiček

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

 

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

Prof.dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Toksikologija sa analitikom

Prof. dr Mustafa Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Oblikovanje lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom *

Prof.dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

20.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

 

Zdravstveno pravo*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

20.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

 

Farmaceutska tehnologija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

 

Farmaceutska hemija II

Prof. dr Ranka Kubiček

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

 

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

 

X SEMESTAR

Marketing lijekova*

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodologija naučnog istraživanja*

Prof. dr Zoran Milošević

23.01.2023.

21.02.2023.

Ponedjeljak

Utorak

14:00 h

10:00 h