FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof. dr Dragan Tančić

18.01.2023.

11.02.2023.

Srijeda

Subota

12:00 h

12:00 h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

15:00 h

15:00 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija političkih teorija

Prof. dr Mišo Kulić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof. dr Mišo Kulić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Brano Miljuš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

B/H/S jezici*

Prof. dr Drago Tešanović

27.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

 

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

23.01.2023.

21.02.2023.

Ponedjeljak

Utorak

14:00 h

10:00 h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

15:00 h

15:00 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof. dr Mišo Kulić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uporedna politika

Prof. dr Dragan Tančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Geopolitika

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

asistent

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

23.01.2023.

21.02.2023.

Ponedjeljak

Utorak

14:00 h

10:00 h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof. dr Mišo Kulić

13.01.2023.

Petak

13:00 h

 

Političke partije

Prof. dr Dragan Tančić

18.01.2023.

11.02.2023.

Srijeda

Subota

12:00 h

12:00 h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof. dr Dragan Tančić

18.01.2023.

11.02.2023.

Srijeda

Subota

12:00 h

12:00 h

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof. dr Brano Miljuš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodni odnosi

Prof. dr Miroslav Baljak

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pregovaranje

Prof.dr Miroslav Baljak

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Žurnalistika i komunikologija

Prof.dr Dragan Tančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Ivan Balta

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing *

Doc. dr Boro Ninić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo *

Prof. dr Hariz Agić

21.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

13:00 h

 

Sociologija religije *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Diplomatski protokol

Prof. dr Miroslav Baljak

12.01.2023.

03.02.2023.

Četvrtak

Petak

17:00 h

17:00 h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

VIII SEMESTAR

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza

Prof. dr Miroslav Baljak

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof. dr Miroslav Baljak

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Političko ponašanje*

Prof. dr Dragan Tančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

21.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

 

Politička kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

23.01.2023.

21.02.2023.

Ponedjeljak

Utorak

14:00 h

10:00 h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

18.01.2023.

11.02.2023.

Srijeda

Subota

12:00 h

12:00 h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava *

Prof. dr Kemal Brkić

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

21.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

 

Politička kultura *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

23.01.2023.

21.02.2023.

Ponedjeljak

Utorak

14:00 h

10:00 h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

18.01.2023.

11.02.2023.

Srijeda

Subota

12:00 h

12:00 h

 

Lokalna samouprava

Prof. dr Kemal Brkić

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija *

Prof. dr

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

21.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

 

Politička kultura*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

23.01.2023.

21.02.2023.

Ponedjeljak

Utorak

14:00 h

10:00 h