FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof. dr Dragan Tančić

14.10.2023.

Subota

11:00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

06.10.2023.

Petak

14:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Istorija političkih teorija

Prof. dr Mišo Kulić

14.10.2023.

Subota

13:00h

 

Uvod u filozofiju

Prof. dr Mišo Kulić

14.10.2023.

Subota

13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Kemal Brkić

16.10.2023.

Ponedeljak

13:00h

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Dragana Aleksić

19.10.2023.

Četvrtak

15:15h

 

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

26.10.2023.

Četvrtak

09:30h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

06.10.2023.

Petak

14:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

02.10.2023.

Ponedeljak

15:30h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof. dr Mišo Kulić

14.10.2023.

Subota

13:00h

 

Uporedna politika

Prof. dr Dragan Tančić

14.10.2023.

Subota

11:00h

 

Geopolitika

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

13.10.2023.

Petak

10:00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

Subota

16:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof. dr Mišo Kulić

14.10.2023.

Subota

13:00h

 

Političke partije

Prof. dr Dragan Tančić

14.10.2023.

Subota

11:00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof. dr Dragan Tančić

14.10.2023.

Subota

11:00h

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof. dr Kemal Brkić

16.10.2023.

Ponedeljak

13:00h

 

Međunarodni odnosi

Prof. dr Miroslav Baljak

14.10.2023.

Subota

10:00h

 

Pregovaranje

Prof.dr Miroslav Baljak

14.10.2023.

Subota

10:00h

 

Žurnalistika i komunikologija

Prof.dr Dragan Tančić

14.10.2023.

Subota

11:00h

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Ivan Balta

24.10.2023.

Utorak

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing *

Doc. dr Boro Ninić

11.10.2023.

Srijeda

15:30h

 

Preduzetništvo *

Prof. dr Hariz Agić

14.10.2023.

Subota

16:00h

 

Sociologija religije *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

Diplomatski protokol

Prof. dr Miroslav Baljak

14.10.2023.

Subota

10:00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza

Prof. dr Miroslav Baljak

14.10.2023.

Subota

10:00h

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof. dr Miroslav Baljak

14.10.2023.

Subota

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Političko ponašanje*

Prof. dr Dragan Tančić

14.10.2023.

Subota

11:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

17.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Politička kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

14.10.2023.

Subota

11:00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

14.10.2023.

Subota

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava *

Prof. dr Kemal Brkić

16.10.2023.

Ponedeljak

13:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

17.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Politička kultura *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

02.10.2023.

Ponedeljak

11:00h

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

14.10.2023.

Subota

11:00h

 

Lokalna samouprava

Prof. dr Kemal Brkić

16.10.2023.

Ponedeljak

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

09.10.2023.

Ponedeljak

12:00h

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

14.10.2023.

Subota

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija *

Prof. dr Kemal Brkić

16.10.2023.

Ponedeljak

13:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

17.10.2023.

Utorak

10:00h

 

Politička kultura*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.10.2023.

Petak

10:00h