EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić, lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Makroekonomija vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Hariz Agić

21.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

13:00 h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Međunarodna ekonomija

Prof. dr Izet Banda

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić,

lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Marketing

Doc.dr Boro Ninić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment *

Prof. dr Šemsudin Dervić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija preduzeća *

Doc. dr Ferhat Ćejvanović

17.01.2023.

07.02.2023.

Utorak

Utorak

17:00 h

17:00 h

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof.dr

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ponašanje potrošača

Doc.dr Slobodan Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

21.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

12.01.2023.

28.01.2023.

Četvrtak

Subota

17:30 h

09:00 h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijsko računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

21.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

12.01.2023.

28.01.2023.

Četvrtak

Subota

17:30 h

09:00 h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment u trgovini

Prof. dr Šemsudin Dervić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

21.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

12.01.2023.

28.01.2023.

Četvrtak

Subota

17:30 h

09:00 h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment javne uprave

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Lidija Vučićević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ponašanje potrošača

Doc.dr Lidija Vučićević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

21.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

12.01.2023.

28.01.2023.

Četvrtak

Subota

17:30 h

09:00 h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10:00 h

10:00 h

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

20.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

16:00 h

16:00 h

 

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc. dr Stevo Stević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem *

Prof. dr Izet Banda

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Revizija *

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje *

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo  i revizija

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

30.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10:00 h

10:00 h

 

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof. dr Anka Bulatović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Upravljačko računovodstvo

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Komparativno računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Prof. dr Izet Banda

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Interni obračun*

Doc. dr Boro Ninić

16.01.2023.

01.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

15:30 h

15:30 h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10:00 h

10:00 h

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

20.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

16:00 h

16:00 h

 

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Upravljačko računovodstvo

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Monetarna ekonomija

Doc. dr Slobodan Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem *

Prof. dr Izet Banda

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Elektronsko poslovanje *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekonomika turizma *

Doc. dr Boro Ninić

16.01.2023.

01.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

15:30 h

15:30 h

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija

 

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc. dr Boro Ninić

16.01.2023.

01.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

15:30 h

15:30 h

 

Ekonomski aspekti životne sredine

Prof. dr Anka Bulatović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

 

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof. dr Tešo Ristić

14.01.2023.

04.02.2023.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

 

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije

Doc. dr Ferhat Ćejvanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Turistička geografija

Prof. dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekološki menadžment*

Doc. dr Miro Maksimović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Marketing u turizmu*

 

Globalni turizam*

Prof. dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR
IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment javne uprave

 

VII SEMESTAR

Poreski sistem

Prof. dr Izet Banda

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

12:00 h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10:00 h

10:00 h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

15:00 h

15:00 h

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Upravno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

20.01.2023.

17.02.2023.

Petak

Petak

16:00 h

16:00 h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak