STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet u zimskom semestru

 

PRVA GODINA

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

27.01.2023.

24.02.2023.

Petak

Petak

13.30 h

13:30 h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00 h

11:00 h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00 h

13:30 h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija umjetnosti i arhitekture

Prof.dr Ivan Balta

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI*

Likovne forme*

Nemanja Smičiklas, predavač

21.01.2023.

Subota

11:00 h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Vježbe*

Mr Smiljana Bijelović

asistent

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

DRUGA GODINA

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

 

Elementi projektovanja

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

12.01.2023.

04.02.2023.

Četvrtak

Subota

10:30 h

09:00 h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

30.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:30 h

12:30 h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13:15 h

14:45 h

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof. dr

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof. dr

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Otpornost materijala

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Grafike i vizuelne komunikacije *

Nemanja Smičiklas, predavač

21.01.2023.

Subota

11:00 h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

09:00 h

09:00 h

 

Građevinski materijali *

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

TREĆA GODINA

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

 

Projektovanjeporodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

12.01.2023.

04.02.2023.

Četvrtak

Subota

10:30 h

09:30 h

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

VI SEMESTAR

Projektovanjejavni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu *

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zaštita i revitalizacija *

Prof. dr

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

ČETVRTA GODINA

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Projektovanjevišeporodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

12.01.2023.

04.02.2023.

Četvrtak

Subota

10:30 h

10:00 h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

Savremena arhitektura

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

12.01.2023.

04.02.2023.

Četvrtak

Subota

10:30 h

10:30 h

 

VIII SEMESTAR

Projektovanjeprivredni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanjeurbani kontekst *

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Darko Manjenčić

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

 

Mjerenje i vrednovanje radova *

12.01.2023.

28.02.2023.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

12:00 h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti