Prakticna nastava na Kallos-u

Prakticna nastava na Kallos-u

6 godina uspjesnog rada Evropskog univerziteta

Kallos 29.11.2016.

Brcko – Evropski univerzitet

Aktuelno 23.06.2016.