Veze sa okruženjem, privredom i socijalnim partnerima

Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkom saradnji

Ugovor o akademskoj i poslovnoj-tehničkoj saradnji sa VMŠ Cazin

Ugovor o akademskoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa apotekama Edal Eurofarm

Evropski univerzitet – Hrvatska udružba obiteljske medicine

Ugovor o razmjeni akademskog osoblja Evropski univerzitet Kallos Tuzla

Izaberi pravi put, reci drogi ne

Evropski univerzitet Brčko Distrikt i Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla zaključili su dana 21.11.2015. godine Ugovor o akademskoj, naučnoj  i poslovno-tehničkoj saradnji

Ugovor o akademskoj,naučnoj o poslovno-tehničkoj saradnji Poliklinika Azabagić

Ugovor o akademskoj,naučnoj o poslovno-tehničkoj saradnji Evropski univerzitet Kallos – Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet zaključio ugovor o saradnji sa Ordinacijom za opštu stomatologiju, oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju “Kusturica dr. Nusret”

Evropski univerzitet Brčko i Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla zaključili su dana 14.10.2015. godine Aneks ugovora o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji

Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji – UKC Tuzla

Sporazum o saradnji sa Internacionalnom policijskom asocijacijom – Regionalni klub Brčko distrikt

Medjunarodno karate – budo prvenstvo

Zaključen Ugovor sa JZU “Zdravstvenim centrom Brčko”

Konkurs za stipendije i obavljanje prakse – Stevanović

Ugovor o akademskoj saradnji Dermato-dentomedik

Saradnja sa zdravstveno-estetskim centrom

Sporazum o saradnji sa Centrom za njemački jezik “Glossa”

Sigurna zajednica

Ugovor o naučnoj saradnji između Univerziteta “Bijeljina” u Bijeljini i Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH

Ugovor o naučnoj saradnji između Univerziteta Sinergija u Bijeljini i Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH

Ugovor o naučnoj saradnji između Visoke škole “Primus” u Gradišci i Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH

Ugovor o naučnoj saradnji između Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” u Bijeljini i Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH

Ugovor o naučnoj saradnji između Internacionalnog univerziteta u Brčkom i Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH

Ugovor o naučnoj saradnji između Slobomir P Univerziteta u Bijeljini i Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH

Ugovor o saradnji sa JZU “Zdravstveni centar Brčko”

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa UKC Tuzla za akademsku 2016/17. godinu