Profesori o Univerzitetu

//Profesori o Univerzitetu

Profesori o Univerzitetu

Prof.dr Rudika Gmajnić

Na području bivše države nedostaje oko 10 tisuća ljekara, pet tisuća stomatologa i nekoliko tisuća farmaceuta. Logična je potreba da se taj visokoeducirani kadar u zdravstvu odškoluje i to, prije svega, za naše potrebe. Ali, [...]

Doc.dr Anka Bulatović

Kroz osam studijskih programa pružamo studentima na svim studijskim programima teorijsko i praktično znanje da  lako mogu da se uključe u proces rada i budu konkurentni na tržištu rada sa svojim znanjima i sposobnostima. U [...]

Prof.dr Zoran Milošević

Na Fakultetu političkih nauka imamo više smjerova. Svaki od njih, bilo da se radi o politikologiji, žurnalistici, međunarodnim odnosima i diplomatiji, ima nastavne planove prilagođene obrazovnom profilu koji školujemo. Predavači su eminentni profesori, saradnja sa [...]

Prof.dr Drago Tešanović

Na Pedagoškom fakultetu obrazujemo kadar koji će, odmah nakon završenih studija, biti spreman da se u praksi, dakle u učionici, uhvati u koštac sa svim izazovima pred kojima stoji obrazovanje 21. vijeka. Nastavni plan i [...]

Prof.dr Halid Žigić

Veliki broj studenata sa prostora bivše Jugoslavije i regiona zainteresiran je za naše studijske programe, svakodnevno nas kontaktiraju, žele da se upišu na naš fakultet  kako bi ga završili, lakše došli na tržište rada i [...]

Prof.dr Faruk Sinanović

Uslovi za rad su izvanredni , odnosi na univerzitetu odlični, studenti koji ga pohađaju su iz regiona i zato Evropski univerzitet ima perspektivu. No, ljudi možda nemaju dovoljno razumijevanje prema nama koji unosimo novine. Mi [...]

Prof.dr Branimir Mikić

Uslovi za rad su potpuno u skladu sa nazivom univerziteta - evropski. Imamo opremljene sale i kabinete za izvođenje nastave, kako teoretske, tako i praktične. Veoma je bitno da smo prevazišli stari način studiranja, takozvanu [...]

Prof.dr Mirko Kulić

Prednost Evropskog univerziteta u odnosu na ostale je što smo mi brzo reagovali na potrebe tržišta i otvorili studijske programe koje drugi nemaju.Tu prije svega mislim na geodeziju, građevinu, tehničke struke uopšte, a dobri primjeri [...]

Mr. Jovan Stojanović

Magistar prava, ministar pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i asistent na Evropskom univerzitetu u Brčkom Jovan Stojanović, kazao je da su studenti sa Evropskog univerziteta spremni za rad bez obavljanja pripravničkog staža. "Ako pogledamo studiranje [...]

Doc. dr. Adi Rifatbegović

Jedan od savremenih privatnih univerziteta koji djeluje na području Brčko distrikta BiH je i Evropski univerzitet koji sa svojom širokom lepezom nudi veliki broj studijskih programa. Pored toga Evropski univerzitet je poznat i po kvalitetu [...]

By | January 19th, 2017|Informacije|Comments Off on Profesori o Univerzitetu