Vera Ilanković
 • Prof. dr sc med Vera Ilanković, redovni profesor

 • Rođena 20.04.1952. Senti, BiH

 • Završen fakultet :Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu

 • Doktorat : Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  Tema: Procena i tretman motornog deficita kod postpsihotičnih rezidualnih stanja

Biografija

Gimnaziju je završila u Subotici sa odličnim uspehom.

Na Visokoj medicinskoj školi u Beogradu (odsek fizioterapeuta) je diplomirala sa ocenom 10  (deset) 1977. godine.

Na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, diplomirala je sa ocenom 10 (deset) 1986. godine.

Poslediplomske studije iz Neuropsihologije je pohađala od 1986. do 1988. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Zvanje Doktora medicinskih nauka je stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 11.07.1994. godine.

Redovni je profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Direktor je prve privatne Visoke medicinske škole „Milutin Milanković” u Beogradu i autor  je stručnih programa

Usavršavala se u Nemačkoj, Austriji i SAD.

Govori engleski, nemački i mađarski jezik.

Bibliografija

Monografije

 • Ilanković V, Ilanković N. VILAN the new neurorahibilitation method. Medicinski fakultet –  CIBIF, Beograd, 1997.

  M12   10 bodova

  Ilanković N, Jašović-Gašić M, Ilanković V. Bolesti spavanja – dijagnostika i lečenje. Medicinski

  fakultet – CIBIF, Beograd, 1997.

  M12   10 bodova

  Ilanković N. Svest, spavanje, snovi. Medicinski fakultet-Želnid, Beograd, 1999.

  M12   10 bodova

  Ilanković N., Ilanković V. Restaurativna psihijatrija 1. Medicinski fakultet-Želnid, Bgd, 1999.

  M12   10 bodova

  Ilanković N., Ilanković V. Restaurativna psihijatrija 2. Medicinski fakultet-Želnid, Bgd, 2001.

  M12   10 bodova

  IIanković V., Ilanković N. Shizofrenija bolest duše ili/i tela. Medicinski fakultet-Želnid, Bgd, 1995..

  M12   10 bodova

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Ilanković V, Ilanković N. Psihomotorni razvoj deteta – vodič za procenu i stimulaciju razvoja.

Medicinski fakultet-Želnid, Beograd,  2001.

M12   10 bodova

Ilanković V, Ilanković N. Restaurativna kineziterapija.

Medicinski fakultet-Želnid, Beograd,  2001.

M12   10 bodova

Ilanković V, Dragutinović G, Ilanković A. Neurorehabilitacija.

EU Brčko Distrikt. 2014

Ilanković V, Ilanković A. Metode i tehnike habilitacije i rehabilitacije – Kineziterapija u razvojnom periodu.

        Ilanković V, Ilanković A: Praktikum: Metode i tehnike habilitacije i rehabilitacije u razvojnom periodu. Skripta d.o.o., 2014;   ISBN: 978-86-917817-1-2

Naučni radovi

  1. Ilanković N., Ilankovic V et al: DEMENTIO PARALYTICA – A CLINICAL CASE STUDY, World J Biol Psychiatry, 2003 July:4(3):135-139.

  IF  3.57    M21    8 bodova

  1. Laković T, Ilanković V, Ilanković L.M, Ilanković A, Ilanković N: New dimension of sleep in Schizophrenia, Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry. 2006; 77: 897

  IF  4.92  M21   8 bodova

  1. Ilanković V, Ilanković A, Ilanković LM, Ilanković N. The VILAN method: New approach in treatment of motor disturbances in acute psychosis. European Psychiatry. 2005; 20:90

  IF 3.702  M21   8 bodova

  1. Ilanković A, Ilanković LM, Laković T, Ilanković N, Ilanković V.  Real causes of some schizophrenia-like psychotic disorders: Attempt a more etiological therapy. The International Journal of Neuropsychopharmacology. 2008; 11:164

  IF 5.64  M21  8 bodova

  1. Ilanković N, Ilanković A, Laković T, Ilanković V, Mikavica S. All night sleep organisation and distinction of schizophrenia, paranoid and affective psychosis: Index of endogenic sleep perturbation as a new biological marker. Journal of Neurology, Neurosurgery&Psychiatry. 2011;82

  IF 4.924   M21     8 bodova

  1. Ilankovic A,Lakovic T,Ilankovic N, Ilankovic V,Ilankovic LM. Disorders of sleep-wake cycle, depression and addiction by youths: The role of mirtazapine, INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY. 2006; Vol. 9, str. 185

  IF 5.641  M21    8 bodova

  1. Ilanković A, Damjanović A, Ilanković V, Filipović B, Janković S Ilanković N. Polysomnographic sleep patterns in depressive, schizophrenic and healthy subjects. Psychiatria Danubina. Zagreb 2014. Vol 1:26

  IF 0.61  M21   8 bodova

  1. Ilanković A, Laković T, Ilanković N, Ilanković V, Ilanković LM. Disorders of sleep-wake cycle, depression and addiction by youths: The role of mirtazapine. International Journal Of Neuropsychopharmacology.2006; 9:185

  IF 5.64  M21   8 bodova

  1. Ilanković A, Ilanković N, Laković T, Ilanković V, Ilanković LM. New dimensions of sleep in schizophrenia. Journal Of Neurology Neurosurgery And Psychiatry. 2006; 77(7): 897

  IF  4.92  M21  8 bodova

  1. Nikola Ilankovic, Andrej Ilankovic, Vera Ilanković: Schizophrenias are frequently not primary cerebral disorders. European Psychiatry 08/2014; 29.

  IF 3.702  M21  8 bodova

  1. Nikola Ilankovic, Andrej Ilankovic, Vera Ilanković: Tripolar affective disorders – a new clinical concept. European Psychiatry 08/2014; 29.

  IF 3.702  M21  8 bodova

  1. Nikola N Ilankovic Andrej N, Andrej N. Ilankovic, Tanja Lakovic, Vera Ilankovic, S. Mikavica: All-night Sleep Organisation and Distinction of Schizophrenia, Paranoid and Affective Psychosis: Index of Endogenic Sleep Perturbation as a New Biological Marker. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry 07/2011; 82:-.

  IF 4.924   M21    8 bodova

  1. N. Ilankovic, L. M. Ilankovic, J. Kambeitz, A. Ilankovic, T. Lakovic, V. Ilanković: Real causes of some psychotic disorders. European Psychiatry 01/2010; 25:1188-1188.

  IF 3.702  M21  8 bodova

  1. Ilankovic Andrej Ilankovic, Lana Marija Lakovic, Tanja N L Ilankovic, Nikola Ilankovic, Ilankovic Vera: Real causes of some schizophrenia-like psychotic disorders: Attempt a more etiological therapy. The International Journal of Neuropsychopharmacology 01/2008; 11:164-164.

  IF 5.641  M21   8 bodova

  1. Ilankovic N., Ilankovic A., Bojic V., Ilankovic L.M.: Chiarii malformation by adults: epileptiforms and schizofreniforms events, Psychiatria Danubina, 2006; Vol 18, No.1-2, pp 92-96

  IF 0.61   М21   8 bodova

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo

Patent:

Ilanković V, Ilanković N. “VILAN” Neurorehabilitaciona metoda. Zaštićena u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije pod brojem 65/2002.

М 92   8  бодова

Mentor je mnogobrojnih magistarskih, master i doktorskih disertacija.