Prof. dr Refik Ćatić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13860″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
 • Prof. dr Refik Ćatić, redovni profesor
 • Rođen 18.07.1946. Zavidovići, Bosna i Hercegovina
 • Završen fakultet :Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za pedagogiju i psihologiju;
 • Magistratura :Interdisciplinarni studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
 • Doktorat :Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za pedagogiju
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]RADNO ISKUSTVO

Datum 2010. Ime i adresa poslodavca Univerzitet u Zenici Zvanje i položaj Redovni profesor za užu nauĉnu oblast Pedagogija,Psihologija Prorektor ,Univerzitet u Zenici

Datum (od – do) Mart 2002. Institucija Pedagoška akademija u Zenici/PF UNZE Zanimanje ili položaj Dekan

Datum (od – do) od 1995. Institucija Centar za mentalno zdravlje Zavidovići Zanimanje ili položaj kliniĉki psiholog – saradnik

Datum (od – do) 1994-1998. Institucija Pedagoški zavod u Zenici Zanimanje ili položaj Savjetnik za razrednu nastavu

Datum (od – do) od 1994. do danas Institucija Islamska pedagoška akademija u Zenici/IPF UNZE Institucija Pedagoška akademija u Zenici/PF UNZE Zanimanje ili položaj Univerzitetski nastavnik

Datum (od – do) 1996-2000. Zanimanje ili položaj predsjednik Općinskog vijeća Zavidovići

Datum (od – do) 1992-1996. Ĉlan Izvršnog odbora općine Zavidovići Zanimanje ili položaj potpredsjednik Izvršnog odbora Općine Zavidovići

Datum (od – do) 1989-1991. Zanimanje ili položaj Sekretar za narodnu odbranu Općine Zavidovići

Datum (od – do) 1984-1988. Zanimanje ili položaj Profesor Psihologije i pedagog

Datum (od – do) 1980-1984. Zanimanje ili položaj Direktor Tehniĉke škole

Datum (od – do) 1974-1980. Zanimanje ili položaj Profesor Odbrane i zaštite

Datum (od – do) 1970-1974. Zanimanje ili položaj Nastavnik Tjelesnog odgoja

Datum (od – do) 1965-1970. Zanimanje ili položaj Uĉitelj[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

 • ah – Responsibilno mentorstvo, u saradnji sa PCU programom
 • Nasilje u medijima – Medijska kultura i edukacija mladih, projekat u saradnji sa Kantonalnim ministarstvom obrazovanja
 • Struktura i orijentacija vrijednosnog sistema u Zeniĉko-dobojskom kantonu, nosilac projekta Pedagoški fakultet u Zenici, 2005. godine;
 • Obrazovanje u novim uvjetima, nosilac projekta Tassam, Istanbul, 2005.
 • Omladinski rad u zajednici,nosilac je projekta Univerzitet u Jonĉepingu Švedska, Sida i Pedagoški fakultet u Zenici
 • Obrazovanje uĉitelja u BiH, projekat za nauĉni skup u organizaciji Univerziteta u Zenici
Znanstveno-istraživački rad 
Objavljene knjige, udžbenici, priručnici, publikacije –      Slika o sebi djece nepotpunih i potpunih porodica, Planjax, Tešanj, 1997.

–      Osnovnoškolska pedagogija, Pedagoška akademija u Zenici, 1998.

–      Psihologija za treći razred gimnazije, Svjetlost, 2001.

–      Savremena didaktika,PF,Zenica,2002.

–      Osnovi didaktike,PF,Zenica,2003.

–      Pedagogija,PF ,Zenica,2003.

–      Porodična pedagogija,PF,Zenica,2004.

–      Elementi savremene pedagogije ,PF,Zenica,2005.

–      Nastavni sat vjeronauke u praksi, IPA Zenica, 2001.

–      Monografija Zavidovići u slici i vremenu, Dom štampe, 2002.

–      Strategije učenja i poučavanja,XBX Banja Luka,2009.

Autorizirane skripte –      Didaktika, autorizovana skripta, Pedagoški fakultet Bihać, 2001.

–      Pedagogija, autorizovana skripta, IPA Zenica, 2001.

–      Komparativna pedagogija, Filozofski fakultet u Tuzli, 2004.

–      Porodična pedagogija, Filozofski fakultet u Tuzli, 2004.

–      Pedagogija i psihologija, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, 2005.

–      Pedagogija, Fakultet tjelesnog odgoja i sporta u Tuzli, 2005.

  
RECENZIJE –      Metodika nastave Prirode i društva, Mehmed Bašić, PA u Zenici, 1998.

–      Zavidovići kroz historiju, Jusuf Mujkić, Dom štampe, Zenica, 1999.

–      Dževdeta Ajanović i Marko Stevanović; Metodika vannastavnih aktivnosti učenika, Pedagoški fakultet u Zenici, 2004. godine

–      Salko Špago: Ideje vodilje bosanskohercegovačkog školstva od XV do XIX stoljeća

–      Prof. dr. Zumreta Nožinović: Metodika tjelesne i zdravstvene kulture

–      Kačapor, Vilotijević, Krulj, Kulić: Pedagogija-temeljna znanja iz opće pedagogije, školske pedagogije, didaktike i andragogije

–      M. Hadžikadunić, M. Madžarević: Metodika tjelesnog i zdravstvenog odgoja, Pedagoški fakultet u Zenici, 2003.

–      Recenzija Zbornika radova Islamske pedagoške akademije u Zenici, II/2004.

–      Irfan Handukić, Metodika nastave likovnog odgoja, Sarajevo

–      Recenzija Zbornika radova Pedagoškog fakulteta u Zenici, br. 4, 2006.

–      Tomić Ruža I Osmić Ibrahim; Pedagogija ,Filozofski fakultet u Tuzli, 2006.

–      Nenad Suzić, Metodologija

–      Tomić Ruža,Savjetodavni rad

–      Recenzija Zbornika radova br.5.Pedagoškog fakulteta u Zenici,2007.

–      Recenzija Priručnika za nastavnike  za predmet Moja okolina,Federalno ministarstvo za obrazovanje nauku i kulturu,2007. godine

–      Recenzija radnih sveski za predmet Moja okolina,Federalno ministarstvo za obrazovanje nauku i kulturu,Sarajevo,2007.

  
Naučno–istraživački radovi –      Transformacija moralne vrijednosti – naš izlaz, Naučni skup Ajvatovica, 1995. godine,

–      Utjecaj vjeronauke na moralne vrijednosti, IPA Zenica, 1996. godine,

–      Mišljenje i stavovi nastavnika vjeronauke o nastavi vjeronauke (Naučni skup IPA Zenica, 22-23.06.1996. godine,

–      Djeca sa odgojnim poteškoćama, Savjetovanje na temu ”Pomoć onima koji pomažu”, Zavidovići, 1998.

–      Odgođene reakcije na ratni traumatizam kod djece koja su doživjela progon iz Srebrenice, Svjetski Kongres BIME, Sarajevo, 14-16. juna 2001. godine,

–      6.Ishodište obrazovanja u BiH ,Congress of Education in the islamic countries (Kongres o obrazovanju u islamskim zemljama),Istanbul 24 do 29.10.2007.

  
Stručni radovi –      Odgojna funkcija srednje škole, Didaktički putokazi, 12/1995.

–      Razvijanje pažnje kod učenika, Didaktički putokazi, 3/1996.

–      Neverbalna komunikacija, Didaktički putokazi, 6/1996.

–      Pedagoško-instruktivni rad direktora škole, Didaktički putokazi, 4/1997.

–      Hospitalizacija studenata razredne nastave, Didaktički putokazi, 12/1997.

–      Instruktivno-pedagoški nadzor u američkom obrazovnom sistemu, Didaktički putokazi, 6/1998.

–      Osnovni smisao religijskog odgoja, Didaktički putokazi,

–      Svijet ptica, akaid, vjerovanje, – nastavni sat islamske vjeronauke, Didaktički putokazi, 3/1999.

–      Funkcija školskog psihologa, Didaktički putokazi, 5/2000.

–      Ekološki odgoj i obrazovanje, Didaktički putokazi, 10/2000.

–      Duševno zdravlje nastavnika, Didaktički putokazi, 4/2000.

–      Zornost u nastavi vjeronauke, Novi horizonti, 9/2000.

–      Malo droge puno zla, Didaktički putokazi, 10/2001.

–      Moj uzor na koji želim da ličim, Didaktički putokazi, 12/2001.

–      Odlučujući moralni lik nastavnika, Prosvjetni list, 2002.

–      Hrabrost u oružanoj borbi, Zin, Zavidovići, 1993.

–      Psihološki aspekti borbe, Zin, Zavidovići, 1993.

–      Bolest kao paravan, Zin, Zavidovići, 1993.

–      Strah u oružanoj borbi, Zin, Zavidovići, 1993.

–      Propuštene šanse, Zin, Zavidovići, 1993.

–      Naši kompleksi, Zin, Zavidovići, 1993.

–      Psiha i radna sposobnost, Krivaja, 1987.

–      Psihološka pomoć starijim osobama, Naučni skup o tretmanu starih i iznemoglih osoba, Zavidovići, 1999.

–      Značaj zdravstvenog dgoja u kontroli TBC, Konferencija o prevenciji TBC-a, Zavidovići, 2000.

–      Projektivne tehnike u Psihodijagnostici, Interdisciplinarna konferencija o traumatizmu, Goražde, 2000.

–      Bolesnici kao partneri, Časopis za zdravstvo, 12/2001.

–      Koristan doprinos stručnom osposobljavanju, Prosvjetni list, br. 913/2004.

–      Rukovođenje školom, Didaktički putokazi, br. 28, mart 2003.

–      Moć i nemoć odgoja, Didaktički ptokazi, br. 29.

–      Bolonjska deklaracija – Budućnost visokog obrazovanja u Evropi, Didaktički putokazi, br. 34, u koautorstvu sa doc. dr. Damirom Kukićem

–      Didaktičko-metodički rad Hamdije Mulića, Zbornik radova I, IPA Zenica, 2003. godine

–      Korijeni bosanskog univerziteta, Zbornik radova I, (13-23) Pedagoški fakultet, Zenica, 2003.

–      Djeca sa odgojnim poteškoćama, Zbornik radova II, Pedagoški fakultet, Zenica, 2004.

–      Nadarena djeca su djeca sa posebnim potrebama, Didaktički putokaz, br. 34, oktobar, 2005.

–      Savjetodavni rad u sportu,Zbornik radova ,međunarodni naučni skup  Nove tehnologije u sportu, Sarajevo,  2005. god.

–      Znastveno-iskustvena paradigma pamćenja Kur’ana, Mualim, br. 25, 29.3.2006., Sarajevo

–      I nadarena djeca su djeca sa posebnim potrebama, Didaktički putokazi, br. 36. oktobar, 2005. godine

–      Razumijevanje neverbalnih izraza lica učenika prvog razreda osnovne škole, Ćatić-Kadrić, Didaktički putokazi, br. 37. decembar, 2005. godine.

–      Psihosocijalna interakcija u porodici, Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici, br. 4, 2006.

–      Osobenosti problemskog učenja,Didaktički putokazi

–      Stanište za srce i dušu,prikaz knjige Mirzin dnevnik,Bajruzin Hajro,Prosvjetni list, br.947,godina 12.februar 2008.

–      Kooperativno učenje u nastavi prirode i društva,Ćatić,R.&Savran,A.,Zbornik radova  V,PF Zenica,ISSN 1512-9195

–      Mentalno zdravlje u zajednici,rad prestavljen na konferenciji o mentalnom zdravlju,Sarajevo,2007

–      Slobodno vrijeme djece nižih razreda osnovne škole ,Ćatć,R&Pavlović,A.Zbornik radova IPF,br.6,2008/9

–      Utjecaj tjelesnog samopoimanja na akademsko postignuće studenata, Didaktički putokazi, br 42, marta, 2007. godine

–      Feminizacija nastavničkog poziva ,Zbornika radova  ,br.5 Pedagoški  fakultet u Zenici, 2007. godine

–      Obrazovni učinci projekta korak po korak,ukoautorstvu sa mr.Vahdetom Ćatić,Zbornik radova ,br.1 IPF,Bihać,2007. Godine

–      Fer plej u sportu,Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Nove tehnologije u sportu,Sararajevo,2008,

–      Kriza obrazovanja, Zbornik radova sa međunarodne konferencije o razvoju obrazovanja u Sarajevu, 2008.god

–      Emocionalna zrelost djeteta za polazak u školu,Ćatić,r.&Parić,M.Didaktički putokazi,br.8,(9-35),2009.god.

–      Sadržaji tjelesnog i zdravstvenog odgoja  u integriranom kurikulumu,u prvoj trijadi devetogodišnje osnovne škole,Ćatić,R.&Ćatić,V.&Ćatić,A.,Zbornik radova,PF Bihać

–      Podsticaj školskog uspjeha i razvoja  socijalnih vještina kroz igru ,Ćatić,A.&Ćatić,R.,Zbornik radova,IPF Zenica,2009

–      Ispitivanje obrazovnih efekata Step by step programa,Ćatić,R&Ćatić,V:

–      Motiviranost nastavnika za profesionalni razvoj,Ćatić,R.&Ćerim,A.,Zbornik radova br.9. (227-239),PF Zenica,2010

–      Škola na prekretnici,Zbornik radova br.10 (55-63),PF Zenica,2011.god.

–      Utjecaj odgojno-obrazovnog rada na učenje i ponašanje,Ćatić,R.&Talić,E.,Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Edukacija  nastavnika za budućnost,Zenica,2012.god.

–      Etiologija islamofobije, u: Mehtić, H. & Pehlić, I. (ur.). Zbornik radova Naučne konferencije s međunarodnim učešćem “uzroci i prevencija islamofobije”, str. 121-128, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici i Centar za dijalog – Vesatijja Sarajevo, Zenica 25. maj 2013, ISBN 978-9958-697-27-2

–      Povezanost depresije  sa mentalnim sposobnostima i socio-ekonomskim statusom pojedinca,u:Ćatić,R.&Turalić,E. (ur) Zbornik radova IPF u Bihaću,br.5 ISBN1840-3395-pp:181-190

–      Utjecaj sociodemografskih obilježja  nezaposlenih  osoba  na ponašanja  koja određuju aktivno  traženje posla,u:Ćatić,R.& Hamzić,D. (ur) Zbornik radova Ekonomskog fakulteta sa međunarodnog naučnog skupa  „Razvoj poslovanja 2011. ISSN 1840-4006-pp:193-209

-Percepcija kvalitetne  nastave  iz perspektive  učenika  sarajevskih srednjih škola ,Ćatić,R.& Halilović,N,Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Quality 2013 ,Neum,2013, ISSN 1512-9268- pp: 415-420

  
Učešće na znanstveno-stručnim skupovima/ seminarima –      Naučni skup ”Bog neće izmijeniti stanje jednog naroda dok se taj narod ne izmijeni u sebi”, održanog na Ajvatovici, juna 1995. godine,

–      Naučni skup na temu Kakvu vjeronauku trebamo u školi, Zenica, 22. i 23.06.1996. godine,

–      Edukacija učiteljskog kadra u Bosni i Hercegovini, Zenica, 25. i 26. septembra 1996. godine,

–      Nove paradigme u odgoju i obrazovanju, Filozofski fakultet, Sarajevo, 1998. godine.

–      Naučni skup o posttraumatskom stresu, Tuzla, juli 2000. godine,

–      Svjetski kongres BIME, Sarajevo, juli 2001. godine.

–      Međunarodna konferencija Osamsto godina Bilinopoljske izjave, Zenica, oktobar, 2003. godine

–      Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine, Sarajevo, od 2. do 4. oktobra 2003. godine

–      Stanje, problemi i perspektive pedagogije u Bosni i Hercegovini, organizator Filozofski fakultet u Sarajevu, 22. aprila 2004. godine. Na ovom skupu prof. dr. Refik Ćatić je imao rad na temu Pedagoška opservacija nastavnog sata.

–      Cjeloživotno učenje, naučni skup držan na Bjelašnici od 10. februara do 14. februara 1993. godine

–      Škola andragoga, Sarajevo, od 13. do 15. maja 2004. god.

–      2004. bio je na usavršavanju o inkluziji u Finskoj

–      Učenje za demokratiju, Neum, 2005. godine

–      Karaktelogija Bošnjaka, naučni skup u Sarajevu, Bošnjački institut

–      Sport i zdravlje,Tuzla,2008,

–      Nove tehnologije u sportu,Sarajevo,2005,2006,2007,2008.

–      Naučni skup na temu Nove tehnologije u sportu, Sarajevo, od 8. do 10. aprila 2005. god. Na ovom je skupu dr. Refik Ćatić predstavio rad pod naslovom Savjetodavni rad u sportu.

–      Nove tehnologije u sportu,Sararajevo,2008,Prestavljen rad,Fer plej u sportu

–      od 10. do 15. jula 2006. godine učestvovao je na međunarodnoj konferenciji o razvoju obrazovanja u Sarajevu

–      Kongres o obrazovanju u islamskim zemljama , Istanbul,2007 godine

–      Naučna konferencija s međunarodnim učešćem “Uzroci i prevencija Islamofobije” u organizaciji Odsjeka za islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i i Centra za dijalog – Vesatijja Sarajevo, 25. i 26. maja 2013. godine., aktivno referentno učešće

–      Naučna konferencija s međunarodnim učešćem o kvaliteti u organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici „Percepcija kvalitetne  nastave  iz perspektive  učenika  sarajevskih srednjih škola“, Ćatić Refik, Halilović Nezir ,Neum 06-08 Juni 2013

  
Učešće u projektima –      Taalamah – Responsibilno mentorstvo, u saradnji sa PCU programom

–      Nasilje u medijima – Medijska kultura i edukacija mladih, projekat u saradnji sa Kantonalnim ministarstvom obrazovanja

–      Struktura i orijentacija vrijednosnog sistema u Zeničko-dobojskom kantonu, nosilac projekta Pedagoški fakultet u Zenici, 2005. godine;

–      Obrazovanje u novim uvjetima, nosilac projekta Tassam, Istanbul, 2005.

–      Omladinski rad u zajednici,nosilac je projekta Univerzitet u Jončepingu Švedska, Sida i Pedagoški fakultet u Zenici

–      Obrazovanje učitelja u BiH, projekat za naučni skup u organizaciji Univerziteta u Zenici

  
NAGRADE /PRIZNANJA –      Nagrada Općine Zavidovići ”Najbolji učitelj 1972. godine”.

–      Najveće priznanje Općine Zavidovići ”Zlatna plaketa” za 2000. Godinu

–      Nagrada Univerziteta u Bihaću ,2013