Prof. dr Miodrag Tojagić

 • Prof. dr Miodrag Tojagić , vanredni profesor
 • Rođen 07.01.1952. Skoplje, Makedonija
 • Završen fakultet : Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Magistratura : Univerzitet „Braća Karić“ Fakultet za menadžmentTema : „Upravljanje činiocima bezbednosti u drumskom saobraćaju i njihova kontrola“
 • Doktorat : Alfa univerzitet Beograd „Društveno –ekonomski efekti reforme vazdušnog saobraćaja u procesu trnzicije „ i Privredna akademija –NoviSad ,Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment –Novi Sad sa tezom „Strane investicije i razvoj saobraćajne infrastrukture zemalja jugoistočne Evrope –tranziciona iskustva i perspektiva republike Srbije u procesu pridruživanja EU“

Biografija

Osnovnu i srednju školu – gimnaziju završio u Zemunu , Saobraćajni fakultet u Beogradu ,magistarski u Beogradu ,jedan doktorat u Beogradu a drugi u Novom Sadu , oženjen ,dvoje dece fakultetski obrazovani ,stanujem u Beogradu ,Ustanička 244đ ,stalni sudski veštak po pitanju saobraćaja,stručni saradnik na Univerzitetu“ Union.“ I nastavnik ( po ugovoru )na Visokoj mašinskoj tehničkoj školi strukovnih studija u Trsteniku .

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Udžbenici :“ Regulisanje i bezbednost saobraćaja za vozače motornih vozila“udžbenik za redovnu nastavu i „ Ekspertni saobraćajni sistemi „za studente Saobraćajnog fakulteta Evropskog univerziteta u Brčkom ;

-zbirka testova za polaganje vozačkog ispita –izdavač Zajednica saobraćajnih škola Srbije

-skripte : Bezbednost saobraćaja  ; Regukisanje saobraćaja i Praktična nastava za saobraćajnu struku

Naučni radovi

 • -Efekti vazdušnog saobraćaja u razvoju turizma
 • -Šta posle krize – traganje za novim perspektivama
 • -Aktuelna tržišna kretanja sa osvrtom na kretanja stranih direktnih investicija u Srbiji
 • -Strane investicije i razvoj saobraćajne infrastrukture zemalja jugoistočne Evrope-tranziciona iskustva i perspektiva Republke Srbije u procesu pridruživanja EU –
 • Buka – nevidljivi neprijatelj
 • -Bezbednost saobraćaja u vremenu ekonomske krize

Naučni skupovi, konferencije

 • -VI Međunarodna konferencija „Menadžment u sportu „ Beograd 21-23 05 Beograd
 • -XVI Međunarodni naučni skup „SELF –ORGANIZING OF RURAL COMMUNITIES „02—04 o9 2010 Vlasotince
 • -I Međunarodna naučna konferencija“ Šta posle krize –traganje za novim perspektivama“Beograd 31 03 -01,04 2011
 • -2 Međunarodna naučno –stručna konferencija o ekonomskom i regionalnom razvoju „Euroband „ 10 -12 2012 Zrenjanin
 • -I Međunarodna naučna konferencija „Pravno ekonomski aspekti ekologije „ 18 -20 juni 2012 Novi Sad
 • -I Međunarodni naučni skup „Pravo i izazovi XXI veka „ 28.02-2.03 2013 Brčko

Projekti

Ostalo