Pedagoška grupa predmeta

Pedagoška grupa predmeta

Više

Dokumenti potrebni za upis

Univerzitetska biblioteka

Međunarodni naučni skup

Časopis Evropska Revija

Evropska revija Brcko korice 001

Uputstva i formulari za studente

Uputstva, zahtjevi i obrasci

Više

Logo color maliDobrodošli na zvaničnu stranicu Evropskog univerziteta. Misija Evropskog Univerziteta je da doprinese kvalitativnom razvoju društva u Bosni i Hercegovini posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja.

RAD I STVARALAŠTVO U XXI VIJEKU.

Na Evropskom univerzitetu Brčko održava se peti Međunarodni naučni skup, koji organizuju Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla, a na temu RAD I STVARALAŠTVO U XXI VIJEKU. Naučni skup će se održati dana 7.04.2017. godine sa početkom u 10.00 sati, u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta, ul. Bijeljinska cesta 72-74, Brčko. Prisutne će pozdraviti rektor Evropskog univerziteta akademik prof. dr. Zoran Milošević, a biće uručena priznanja istaknutim naučnim radnicima. Ove godine svoje radove izložiće preko 170 domaćih i međunarodnih naučnih radnika i stručnjaka. Ukupno je dostavljeno 100 radova koji će se objaviti u zborniku radova u dva toma [...]

O B A V J E Š T E NJ E – ZA STUDENTE FAKULTETA ZDRAVSTVENIH NAUKA KOJI SU SE PRIJAVILI ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE NA UKC-U TUZLA

Svim studentima, koji su se prijavili za obavljanje kliničko-bolničke prakse ljetnom semestru akademske 2016/17. godine na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, zakazano je zajedničko uvodno predavanja na Klinici za interne bolesti UKC Tuzla u četvrtak, dana 6.04.2017. godine s početkom u 10.00 sati. Dolazak je obavezan. Napominjemo da je potrebno priložiti važeće sanitarne knjižice, a za studente Radiologije nulti test.

EVROPSKI UNIVERZITET U POSJETI JU SREDNJOŠKOLSKOM CENTRU “JOVAN CVIJIĆ” MODRIČA

U JU srednjoškolskom centru "Jovan Cvijić" Modriča dana 28.03.2017. godine prvi puta je organizovan Dan otvorenih vrata, na kojem su, pored ostalih ustanova, učestvovali i Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla. Prof. dr. Rudika Gmajnić, dekan Fakulteta zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta Brčko, doc. dr. Anka Bulatović, dekan Ekonomskog fakulteta Evropskog univerziteta Brčko, i doc. dr. Dobrila Regoje, profesor na Fakultetu zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta Brčko distrikt, su prezentovali studijske programe koje učenici mogu upisati u akademskoj 2017/18. godini na Evropskom univerzitetu Brčko ili Evropskom univerzitetu „Kallos“ u Tuzli.

EVROPSKI UNIVERZITET U POSJETI MJEŠOVITOJ SREDNJOJ SAOBRAĆAJNOJ ŠKOLI U TUZLI

Prof. dr. Halid Žigić, dekan Tehničkog fakulteta Evropskog univerziteta Brčko distrikt, i doc. dr. Izet Banda, dekan Ekonomskog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla posjetili su maturante Saobraćajne škole u Tuzli. Profesori su prezentovali studijske programe koje učenici mogu upisati u akademskoj 2017/18. godini na Evropskom univerzitetu Brčko ili Evropskom univerzitetu „Kallos“ u Tuzli, a sa posebnim osvrtom na studijske programe iz oblasti tehničkih nauka.

EVROPSKI UNIVERZITET U POSJETI MSŠ “HASAN KIKIĆ” I GIMNAZIJI “MUSTAFA NOVALIĆ” U GRADAČCU

Prof. dr. Esed Karić, dekan Pedagoškog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, i doc. dr. Jovan Stojanović, profesor na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta Brčko distrikt, dana 27.03.2017. godine posjetili su maturante Mješovite srednje škole "Hasan Kikić" i Gimnazije "Mustafa Novalić" u Gradačcu. Profesori su prezentovali studijske programe koje učenici mogu upisati u akademskoj 2017/18. godini na Evropskom univerzitetu Brčko ili Evropskom univerzitetu „Kallos“ u Tuzli.

EVROPSKI UNIVERZITET NA SAJMU SREDNJIH ŠKOLA I FAKULTETA TEŠANJ

Služba za društvene djelatnosti i investicije Opštine Tešanj organizovala je po redu četvrti Sajam srednjih škola i fakulteta, kako bi mladim ljudima (maturantima osnovnih i srednjih škola) omogućila lakši izbor srednje škole i fakulteta. Na sajmu su uzeli učešće fakulteti iz cijele Bosne i Hercegovine, srednje škole, institucije i ustanove koje se bave obrazovanjem, kao i blizu 1300 učenika osnovnih i srednjih škola, te roditelji i građani grada Tešnja. Sajam srednjih škola i fakulteta je održan u petak, 31.03.2017. godine u sportskoj dvorani JU Sportsko-rekreacionog centra Tešanj od 9:00 do 12.30 sati. Evropski univerzitet su na sajmu predstavljali prof. dr. [...]

Evropski univerzitet na sajmu visokoškolskih ustanova u Behram-begovoj medresi Tuzla

Evropski univerzitet je dana 23.03.2017. godine, na sajmu visokoškolskih ustanova u Behram-begovoj medresi Tuzla, predstavio svoje fakultete i studijske programe na dva univerziteta – na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla i Evropskom univerzitetu Brčko distrikta. Cilj sajma bio je informisati buduće brucoše o mogućnostima upisa i studiranja koje nude fakulteti u Bosni i Hercegovini. Behram-begova medresa u Tuzli već treću godinu uzastopno uspješno organizuje sajam ovog tipa. Sajmu su prisustvovali brojni učenici medresi, kao i njihovi profesori. Evropski univerzitet su na sajmu predstavljali prof. dr. Esed Karić, dekan Pedagoškog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, doc. dr. Izet Banda, dekan Ekonomskog fakulteta [...]

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla učesnik Proljetne univerzitetske karavane

Udruženje Logos iz Tuzle organizovalo je Proljetnu univerzitetsku karavanu, koja je obišla Tuzlu, Sarajevo, Zenicu i Mostar. Radi se o jednodnevnim eventima namijenjenim maturantima, a u cilju informisanja o ponudi visokoškolskih ustanova iz naše zemlje i mogućnostima koje one nude. Ovaj projekat treba da pomogne maturantima, uskoro brucošima, da se opredijele za svoj budući poziv i izaberu za sebe zanimanje koje im najbolje odgovara. Tako je dana 13.03.2017. godine održana univerzitetska karavana u Tuzli, na kojoj je i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla predstavio svoje studijske programe u okviru sedam fakulteta (Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet političkih nauka, Pedagoški fakultet, Tehnički [...]

Studenti i profesori Evropskog univerziteta učesnici VIII Kongresa Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) u Zagrebu

Studenti i profesori Evropskog univerziteta Brčko učestvovali su ove godine na VIII Kongresu Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM), koji je održan od 9.03. do 12.03.2017. godine u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg kongresa je bolesnik s bolestima mokraćnog sustava i postoji li poveznica poremećaja funkcije srca i bubrega. Predsjednica DNOOM-a prof. dr. Biserka Bergman Marković kazala je da je prvi puta ove godine otvoren i Kongres medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, čiji je predsjednik prof. dr. Rudika Gmajnić. Kongres je, između ostalog, obilovao i nizom praktičnih radionica, koje su jako dobro posjećene. Član Znanstvenog odbora ovog Kongresa je prof. dr. Rudika [...]

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE FAKULTETA ZDRAVSTVENIH NAUKA KOJI NAMJERAVAJU PRIJAVITI KLINIČKO – BOLNIČKU PRAKSU

Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u ljetnom semestru 2016/17. godine. Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to: 1) JZU “Zdravstveni centar Brčko” u Brčkom (za sve programe); 2) Zdravstveno-estetski centar “Dermato-Dentomedik” dr Regoje, Brčko (za Stomatologiju); 3) JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (za sve programe osim Stomatologije); 4) Poliklinike Azabagić Tuzla (za Stomatologiju); 5) Ordinacija za opštu stomatologiju, oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju “Kusturica Dr. Nusret” [...]

AKADEMIK PROF. DR. NEDELJKO STANKOVIĆ OBJAVIO UNIVERZITETSKI UDŽBENIK ZA KRIVIČNO PRAVO

Evropski univerzitet Brčko distrikt objavio je univerzitetski udžbenik pod naslovom Krivično pravo – opšti i posebni dio, autora akademika prof. dr. Nedeljka Stankovića. Udžbenik se sastoji iz dva odvojena dijela, opšteg i posebnog. Opšti dio na 327 strana obrađuje problematiku krivičnog djela, krivične odgovornosti i krivičnih sankcija. Materija posebnog dijela krivičnog prava u Bosni i Hercegovini sadržana je u četiri krivična zakona, i to u: Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, Krivičnom zakonu Republike Srpske, Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine i Krivičnom zakonu Brčko distrikta. Posebnost ovog udžbenika ogleda se u tome što je to prvi udžbenik u Bosni i [...]

EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT NA LISTI LICENCIRANIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

Obavještavamo studente, kao i sva ostala zainteresovana lica da je Evropski univerzitet Brčko distrikt dana 27.01.2017. godine vraćen u Informaciju o visokoškolskim ustanovama koju vodi Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Mostaru, a iz koje je ranije nezakonito skinut. Evropski univerzitet dobio je licencu i početnu akreditaciju rješenjem Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta broj predmeta UP-I-37-000204/11, broj akta 0285RG-001/11 od 28.12.2011. godine. Univerzitet je podnio zahtjev za reakreditaciju dana 27.12.2013. godine. Evropski univerzitet, od osnivanja do danas, ima urednu licencu – dozvolu za rad i početnu akreditaciju. http://cip.gov.ba/bs/2014-01-21-22-32-01

Na Evropskom univerzitetu održana Svečana akademija povodom obilježavanja šeste godišnjice rada

Na Evropskom univerzitetu održana je Svečana akademija povodom obilježavanja šeste godišnjice rada dana 12. januara 2017. godine. Tom prilikom uručene su i diplome svršenim studentima I i II ciklusa studija, a promovisano je i šest doktora nauka. Rektor Univerziteta akademik prof. dr. Zoran Milošević istakao je dosadašnja dostignuća i kvalitete Univerziteta, a posebno da je prva godina studiranja besplatna, da su naša četiri profesora inaugurisana u zvanje akademika, da je na Univerzitetu angažovano preko 200 doktora nauka u raznom statusu, da biblioteka raspolaže sa preko 20.000 bibliotečkih jedinica, da je pokrenuta i vlastita izdavačka djelatnost Univerziteta, da svake godine Univerzitet [...]

Vlada Brčko distrikta – Press clipping -29-12-2016

INAUGURACIJI REKTORA EVROPSKOG UNIVERZITETA „KALLOS“ TUZLA PROF. DR. NEDELJKA STANKOVIĆA U ZVANJE AKADEMIKA U BEOGRADU PRISUSTVOVAO PREMIJER MR. BEGO GUTIĆ

Evropska akademija nauka priredila je svečanu inauguraciju novih članova u zvanje akademika u Beogradu, dana 27.12.2016. godine, u palati Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). Tom prilikom su rektoru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla i predsjedniku Savjeta Evropskog univerziteta Brčko distrikt prof. dr. Nedeljku Stankoviću svečano uručene povelja i lenta redovnog člana Evropske Akademije nauka. Profesoru Stankoviću je na taj način dodijeljena titula akademika, kao i sva prava i obaveze koje mu po tom osnovu pripadaju. Na poziv Evropske akademije nauka, inauguraciji rektora Stankovića u zvanje akademika prisustvovali su i premijer Tuzlanskog kantona mr. Bego Gutić, kao i rektor Evropskog univezriteta [...]

KONKURS ZA UPIS U 2017/18. GODINU

BROŠURA 2017

OKONČAN UPRAVNI NADZOR NAD RADOM EVROPSKOG UNIVERZITETA

Trenerska škola

Stručno osposobljavanje je poseban vid edukacije kadrova u sportu. Iako ne pripada sistemu redovnog formalnog obrazovanja, poput onog na sportskim fakultetima ili strukovnim školama, proces stručnog osposobljavanja omogućava sticanje legitimnih dokumenata (certifikata) kojima se ostvaruje pravo na obavljanje velikog broja sportskih zanimanja.

МОГУ ЛИ РОБОТИ ОСТАВИТИ ЉУДЕ БЕЗ ПОСЛА?

Зоран Милошевић/*Бего Гутић** Факултет политичких наука Европски универзитет Брчко дистрикта Брчко, БиХ МОГУ ЛИ РОБОТИ [...]

Konferencija Evropskog udruženja obiteljske medicine

U Pragu, Češka republika, od 28. 06. – 01. 07. 2017.god. održala se 22. Konferencija [...]

СОЛ АЛИНСКИ – ОТАЦ СОЦИЈАЛНОГ ИНЖЕЊЕРИНГА

  ЗОРАН МИЛОШЕВИЋ Социјални инжењери су свуда око нас: на телевизији, фејсбуку, на протестима, односно [...]

Međunarodni javni administrativni master program „APEP“ 2017-2018 i doktorski program političkih nauka i javne administracije

Institut za javnu upravu za Tursku i Srednji Istok (TODAIE)-master i

Pravni Fakultet

Pravni Fakultet

PRAVNI FAKULTET

Ekonomski Fakultet

Ekonomski Fakultet

EKONOMSKI FAKULTET

Pedagoški Fakultet

Pedagoški Fakultet

PEDAGOŠKI FAKULTET

FZN

FZN

FZN

FPN

FPN

FPN

Tehnički fakultet

Tehnički fakultet

TEHNIČKI FAKULTET

  • Anka Bulatovic75x75

Poštovane koleginice i kolege, Zvanje diplomiranog ekonomiste koje možete steći završetkom studija na Ekonomskom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčkom, i [...]

  • Nedeljko Stankovic75x75

Poštovani sadašnji i budući studenti, na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta izvodi se nastava na sva tri nivoa studija u okviru [...]

  • Rudika Gmajnic75x75

Poštovani budući studenti! Fakultet zdravstvenih nauka prezentira se sa osam smjerova koji su svaki za sebe posebna cjelina, a opet [...]

  • Drago Tesanovic75x75

Poštovani i uvaženi studenti Pedagoškog fakulteta, Pedagoški fakultet čine  Studijski programi ili kako u javnosti nalazimo i termine Odsjeci ili [...]

  • Zoran Milosevic75x75

 Poštovani (budući) studenti! Studirati političke nauke (u sve tri prisutne varijacije: žurnalistika, međunarodni odnosi i politikologija) predstavlja izazov. Jer, političke [...]

  • Halid Zigic75x75

Poštovani budući studenti, Dobro došli na Web sajt Evropskoga univerziteta Brčko distrikt. Pred Vama je donošenje najvažnije životne odluke. Šta [...]