Od sada su u funkciji novi brojevi telefona na Evropskom univerzitetu. Kontaktirajte nas na sljedece brojeve :

Studentska služba Brčko Pravni fakultet – dekan
+387 60/319 -5975 prof.dr. Mirko Kulić
+387 49/590 – 605 +387 60/319 – 5974
+387 49/590 – 610
fax : +387 49/590 – 615
Predsjednik upravnog odbora Pedagoški fakultet – dekan
dipl. Jur. Nedeljko Stanković prof.dr. Drago Tešanović
+387 49/590 – 601
+387 60/319 – 5971
E-mail : stankovicnedeljko@gmail.com
Rektor Univerziteta Fakultet zdravstvenih nauka – dekan
prof.dr Zoran Milošević prof.dr. Rudika Gmajnić
+387 60/319 – 5972 +385 98/253 – 988 – 207
+387 49/590 – 602
Prorektor Univerziteta Ekonomski fakultet – dekan
prof. dr Mirko Kulić prof.dr. Nevenka Nićin
+387 60/319 – 5974 +387 60/319 – 5979
Sekretar Univerziteta
dipl. pravnik Albina Abidović
+387 49/590 – 603
+387 60/319 – 5973
E-mail : albina_abidovic@hotmail.com
V.D.Šef studentske službe
dipl. pravnik Elvis Junuzović
+387 49/590 – 604